:

Hvad står PFT for?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad står PFT for?
 2. Hvad står og for?
 3. Hvad står en for?
 4. Hvordan forkortelse man på forhånd tak?
 5. Hvad står SSS for?
 6. Hvad betyder LOL på engelsk?
 7. Hvad betyder krokodille tegn?
 8. Hvad hedder ()?
 9. Hvordan skriver man på vegne af?
 10. Hvad betyder på forhånd?
 11. Hvad betyder * SS *?
 12. Hvor mange SS var der?
 13. Hvad betyder LOL i en sms?
 14. Hvornår brugte man lol?
 15. Hvad betyder disse tegn <>?

Hvad står PFT for?

PFT står for PerFluorcarbon Tracer. Sporgassen er i dette tilfælde en eller flere såkaldte perfluorcarboner. Perfluorcarboner er en fællesbetegnelse for en gruppe organiske stoffer, hvor brint er substitueret med fluor.

Hvad står og for?

Hvad betyder 'OG'? Forkortelsen 'OG' betyder 'Original' og bliver ofte brugt sammen med det engelske ord 'Box', der betyder æske. Hvis der i annoncen står 'OG Box', betyder det altså, at den skoæske, skoene lå i, da sælger købte, medfølger.

Hvad står en for?

(substantivisk anv. af III. to; jf. Toer) noget, der bærer tallet ell. nummeret 2, har værdien ell.

Hvordan forkortelse man på forhånd tak?

Forkortelsen TIA har flere betydninger: TIA - Thanks In Advance; dansk: På forhånd tak.

Hvad står SSS for?

SSS. Scandinavian Stroke Scale er mest anvendelig til cerebri media infarkter. Occipitale infarkter og hjernestammeinfarkter dækkes ikke særligt godt. Skalaen bruges som et mål for apopleksiens sværhedsgrad og prognose.

Hvad betyder LOL på engelsk?

LOL udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈlʌlˀ] også i formen: lol kendt fra 1998; fra engelsk LOL forkortelse for laughing out loud 'griner højt'; oprindelig udbredt i medier som chat og sms bruges for at signalere at man synes noget er meget sjovt, ofte med en ironisk distance – især ...

Hvad betyder krokodille tegn?

Krokodillen er sulten og det spiser altid det største. Tegnene bruges i matematik til at angive at noget er større end noget andet. Et menneske er større (>) end en fugl, og en kat er mindre (

Hvad hedder ()?

Parenteser (( ) )

Hvordan skriver man på vegne af?

som repræsentant eller talsmand for en bestemt person eller gruppe idet man forsøger at give udtryk for vedkommendes synspunkter, følelser el. lign. [borgmestrene] har på vegne af 27 kommuner sendt protest til sundhedsministeren over den ny vagtlægeordning BerlT1991.

Hvad betyder på forhånd?

Forhånd betyder i forvejen.

Hvad betyder * SS *?

SS eller Schutzstaffel (tysk for beskyttelsesafdeling) var et nazistisk korps, der i 1925 oprettedes som Hitlers livvagt og endte med at blive et magtfuldt og stærkt militariseret ideologisk elitekorps.

Hvor mange SS var der?

Danske og andre ikke-tyske nationale enheder I løbet af krigen meldte i alt 12.180 danskere sig til Waffen-SS' hvervekontorer, og lidt under 6.000 blev hvervet. Heraf omkom mellem 1.500 og 2.200. Der var lidt under 6000 nordmænd i Waffen-SS.

Hvad betyder LOL i en sms?

LOL udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈlʌlˀ] også i formen: lol kendt fra 1998; fra engelsk LOL forkortelse for laughing out loud 'griner højt'; oprindelig udbredt i medier som chat og sms bruges for at signalere at man synes noget er meget sjovt, ofte med en ironisk distance – især ...

Hvornår brugte man lol?

Lol står for det engelske udtryk laughing out loud eller laugh out loud. Ordet blev særligt udbredt i 1990'erne i takt med at internettet kom frem, og flere begyndte at kommunikere med hinanden på forskellige programmer.

Hvad betyder disse tegn <>?

Tegnene bruges i matematik til at angive at noget er større end noget andet. Et menneske er større (>) end en fugl, og en kat er mindre (