:

Hvordan bæres fortjenstmedaljen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan bæres fortjenstmedaljen?
 2. Hvornår må man bære fortjenstmedaljen?
 3. Hvem kan få 40 års fortjenstmedalje privat?
 4. Kan man møde dronningen?
 5. Hvem har fået dronningens fortjenstmedalje?
 6. Hvor skal en medalje sidde?
 7. Hvor længe skal man være gift for at få brev fra Dronningen?
 8. Hvordan takker man Dronningen?
 9. Hvilke medaljer kan man få af Dronningen?
 10. Hvilke ordener findes i Danmark?
 11. Hvordan får man brev fra Dronningen?
 12. Hvem har fået belønningsmedalje?
 13. Hvem kan få en ridderorden?
 14. Hvordan tiltaler man Dronningen i et brev?
 15. Hvor skal fortjenstmedaljen sidde?

Hvordan bæres fortjenstmedaljen?

Forsiden bærer den regerende monarks portræt, mens bagsiden bærer indskriften FORTIENT omgivet af en egekrans. Modtagerens navn indgraveres i randen. Medaljen bæres i et rødt bånd med hvidt kors. Den blev oprindelig tildelt uden ret for modtageren til at bære den, men den er siden 1866 altid givet med bæretilladelse.

Hvornår må man bære fortjenstmedaljen?

Hvornår kan medaljen bæres? Der findes ikke særlige retningslinjer for, hvornår Dronningens Fortjenstmedalje kan bæres. Det er helt op til medaljemodtageren selv.

Hvem kan få 40 års fortjenstmedalje privat?

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed. Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje.

Kan man møde dronningen?

Ved audienserne er der mulighed for at møde op og få lejlighed til personligt at takke Dronningen for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg.

Hvem har fået dronningens fortjenstmedalje?

Desuden har sygeplejerske på Vejle Sygehus, Dorrit Qvirin Petersen fra Vejle, takket dronningen for sin fortjenstmedalje i sølv, og det samme gjorde indkøbskonsulent i Vejle Kommune Ejgil Dalgas Knudsen fra Vejle.

Hvor skal en medalje sidde?

Foreningshæderstegn bæres på venstre side af brystlommen lige under brystlommens over-kant efter et eventuelt foreningsemblem og på højde med dette. Har man flere foreningshæderstegn, anbringes de vandret og tæt ved siden af hinanden, så-ledes at båndenes overkanter flugter.

Hvor længe skal man være gift for at få brev fra Dronningen?

Dronningen sender lykønskninger til borgere, der kan fejre diamantbryllup (60 år) samt ved krondiamant- (65 år), jern- (70 år) og atombryllup (75 år). Dronningen sender lykønskninger til borgere, der fylder 100, 1 år. Lykønskninger sendes til danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark.

Hvordan takker man Dronningen?

Dronningen sender lykønskninger til borgere, der kan fejre diamantbryllup (60 år) samt ved krondiamant- (65 år), jern- (70 år) og atombryllup (75 år). Dronningen sender lykønskninger til borgere, der fylder 100, 1 år. Lykønskninger sendes til danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark.

Hvilke medaljer kan man få af Dronningen?

 • Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje.
 • Dannebrogordenen Ridderkorset.

Hvilke ordener findes i Danmark?

Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Elefantordenen er den ældste og fornemste og har rødder tilbage i 1400-tallet.

Hvordan får man brev fra Dronningen?

Dronningen sender lykønskninger til borgere, der fylder 100, 1 år. Lykønskninger sendes til danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark. Kabinetssekretariatet indhenter selv de fornødne oplysninger, og særskilt besked fra familie med videre er derfor ikke nødvendig.

Hvem har fået belønningsmedalje?

Desuden har forhenværende lærer på Vesterlund Efterskole Magda Kristine Høgsbjerg fra Give fået tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje. Den ære er også overgået forhenværende salgs chef i Leman A/S Bent Ove Iversen fra Vejle.

Hvem kan få en ridderorden?

Forklaringen skal findes i, at embedsmænd, højtrangerende folk i militæret og politikere får tildelt et ridderkors per automatik, når de tjent kongeriget i en længere årrække, forklarer Lars Stevnsborg, der ved siden af sin post som generalauditør for Forsvarets Auditørkorps, har skrevet bogen 'Danmarks Riges medaljer ...

Hvordan tiltaler man Dronningen i et brev?

- Hendes Majestæt, forkortes H.M.

Hvor skal fortjenstmedaljen sidde?

Medaljen bæres af mænd, og i øvrigt til uniform, i almindeligt dansk medaillebånd; kvinder i civil påklædning bærer medaljen i sløjfe. Medaljen bæres på brystets venstre side. Fortjenstmedaljen skal ikke tilbageleveres ved modtagerens død.