:

Hvorfor styrker kunst og kultur børns demokratiske evner?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvorfor styrker kunst og kultur børns demokratiske evner?
  2. Hvad er demokrati for børn?
  3. Hvorfor skal børn have medbestemmelse?
  4. Hvad er demokrati i skolen?
  5. Hvad er demokrati pædagogik?

Hvorfor styrker kunst og kultur børns demokratiske evner?

Kunst og kultur skaber forståelse for vores historie og vores rødder . Og gennem kunst og kultur mødes børn og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde . Kendskab til kunstneriske og kulturelle udtryksfor- mer er med til at udvikle børns fantasi, nuancere de- res verdensopfattelse og udvide deres horisont .

Hvad er demokrati for børn?

At være en demokratisk borger handler om at tage del i samfundet. Det handler om at kende sine rettigheder, respektere andres, og tage medansvar for og bidrage til det fællesskab, man er en del af.

Hvorfor skal børn have medbestemmelse?

Når I arbejder med demokrati og medbestemmelse i dagtilbuddet giver I børnene erfaringer med at deltage aktivt i demokrati- ske fællesskaber og er på den måde med til at understøtte børnenes lyst til at deltage aktivt i samfundet.

Hvad er demokrati i skolen?

Demokrati i Skolen er på én gang et demokratisk børneperspektiv og et undervisningsmateriale med konkrete aktiviteter, der kan bruges ude i klasserne på skolen. Ikke alene udvikler vi elevdemokratiet lokalt; vi arbejder også for at styrke elevernes stemmer udadtil, så politikerne lytter.

Hvad er demokrati pædagogik?

I den demokratiske pædagogik er elevernes dannelse til demokratiske medborgere og aktive deltagere et over- ordnet formål. En demokratisk pædagogik værdsætter menneskers forskellige livsopfattelser, trosforestillinger, grundværdier og kulturelle normer.