:

Hvordan er Danmarks produktivitet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan er Danmarks produktivitet?
 2. Hvordan beregner man produktivitet?
 3. Hvad menes der med begrebet produktivitet?
 4. Hvad er høj produktivitet?
 5. Hvad er forskellen på produktivitet og effektivitet?
 6. Hvad er Priskonkurrenceevne?
 7. Hvad er produktivitet samfundsfag?
 8. Hvad vil det sige at være effektiv?
 9. Hvad kendetegner Danmarks konkurrenceevne?
 10. Hvilke faktorer påvirker konkurrenceevnen?
 11. Hvad er samfundsfaglige begreber?
 12. Hvordan arbejder man effektivt?
 13. Hvordan er den danske konkurrenceevne?
 14. Hvad er en god konkurrenceevne?
 15. Hvad kan man gøre for at forbedre konkurrenceevnen?

Hvordan er Danmarks produktivitet?

Over de seneste 10 år har den danske produktivitets- vækst været 0,8 pct. om året, mens den gennemsnit- lige vækst i OECD har været 1,4 pct., se figur 2.1. Anm.: Produktiviteten er målt som BNP i faste priser pr. arbejdstime.

Hvordan beregner man produktivitet?

Produktivitet er en økonomisk måling af output pr. enhed input. Input inkluderer arbejdskraft og kapital, hvor output typisk måles ved samlet produktion.

Hvad menes der med begrebet produktivitet?

Produktivitet, mål for udnyttelse af indsatsen, fx arbejdskraft, i en produktionsproces. Ved produktion af en enkelt vare med et enkelt input kan produktiviteten udtrykkes ved gennemsnitsproduktet, dvs. output pr. enhed input.

Hvad er høj produktivitet?

Historisk set er det væksten i produktiviteten, dvs. den værdi, som skabes pr. arbejdstime, der har drevet udviklingen i velstanden per indbygger. Det høje vel- standsniveau skyldes således først og fremmest, at produktivitetsniveauet i Danmark er blandt verdens højeste.

Hvad er forskellen på produktivitet og effektivitet?

Produktivitet måler på udbyttet af den værdi, som den enkelte indsats giver, hvor effektivitet måler på, det du når og præsterer på en given indsats.

Hvad er Priskonkurrenceevne?

Når vi skal til at undersøge en virksomheds konkurrenceevne, er prisen på virksomhedens produkter som sagt meget vigtig. Hvis prisen er lavere end konkurrenternes pris, vil man få en fordel. De størrelser, der direkte indvirker på prisen, kaldes for priskonkurrenceevnen.

Hvad er produktivitet samfundsfag?

Produktivitet bruges almindeligvis i betydningen arbejdsproduktivitet, hvilket er et mål for forholdet mellem produktion og anvendt arbejdskraft. Produktiviteten udtrykkes ved produktion pr. mand pr. time.

Hvad vil det sige at være effektiv?

effektiv, adj. (af lat. effectivus, virksom, se Effekt) som medfører (udøver) en vis virkning; (kraftigt) virkende; virkningsfuld; ogs.: som foreligger (eksisterer) i virkeligheden, især i modsætn. til hvad der er beregnet, planlagt, foregivet osv.; virkelig; reel; faktisk.

Hvad kendetegner Danmarks konkurrenceevne?

Danmarks konkurrenceevne er traditionelt blevet forbundet med pris- konkurrenceevnen, der opgøres på basis af priserne på dansk producerede varer relativt til varer produceret i konkurrentlandene. I de senere år er der imidlertid kommet stigende fokus på landenes evne til at konkurrere på andre faktorer end prisen.

Hvilke faktorer påvirker konkurrenceevnen?

Konkurrenceevnen afhænger i høj grad af varernes pris, især når der er tale om ensartede produkter, der fremstilles i flere lande. Da prisniveauet igen afhænger af produktionsomkostningerne, herunder ikke mindst lønomkostningerne, spiller disse forhold en vigtig rolle for konkurrenceevnen.

Hvad er samfundsfaglige begreber?

Begreber er alle de konkrete fagbegreber, som vi i samfundsfag bruger til betegne sociale, politiske, økonomiske og internationale forhold. Modellerne illustrerer nogle sammenhænge og processer, for eksempel pengestrømmene i et samfund (det økonomiske kredsløb) eller partiers valg af politisk standpunkt (Molins model).

Hvordan arbejder man effektivt?

Vær realistisk ift. de arbejdstimer, du reelt har at gøre med (fx tiden, hvor børnene sover) Brug evt. farvekoder – farv de opgaver, som brænder mest på, røde. Respektér dig selv ved at fokusere på de røde opgaver – og ros dig selv for at nå dem trods distraktioner.

Hvordan er den danske konkurrenceevne?

Danmark er nummer tre i verden på konkurrenceevne. Det er én placering dårligere end sidste år. Det viser en ny opgørelse fra det internationale Institute for Management Developments (IMD). - Vi har en lang række styrkepositioner, som sikrer en dansk topplacering for andet år i træk.

Hvad er en god konkurrenceevne?

En god konkurrenceevne er vigtig for den danske økonomi. Konkurrenceevne handler nemlig om, hvor gode danske virksomheder er til at konkurrere med virksomheder i andre lande. En god konkurrenceevne skaber både jobs og økonomisk vækst.

Hvad kan man gøre for at forbedre konkurrenceevnen?

En bestræbelse på at forbedre konkurrenceevnen ved at sænke lønnen giver, mere generelt, grønt lys for en konkurrence mellem de forskellige landes virksomheder om at minimere lønnen. Dette er en variation af «kapløbet mod bunden».