:

Hvornår havde vi 45 timers arbejdsuge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår havde vi 45 timers arbejdsuge?
 2. Hvad sker der hvis man arbejder mere end 48 timer om ugen?
 3. Er 32 timer fuldtid HK?
 4. Hvornår havde vi 42 timers arbejdsuge?
 5. Hvornår var der 42 timers arbejdsuge?
 6. Hvem gælder 48 timers reglen for?
 7. Hvad er den ugentlige arbejdstid?
 8. Er 32 timer deltid?
 9. Hvad er fuldtidsbeskæftigelse?
 10. Er 35 timer fuldtid?
 11. Hvordan reduceres arbejdstiden til 44 timer?
 12. Hvornår blev arbejdstiden nedsat til 46 timer?
 13. Hvor lang tid er den normale daglige arbejdstid?

Hvornår havde vi 45 timers arbejdsuge?

1960 Arbejdstiden nedsættes til 45 timer. 1966 Med OK 1965 nedsættes arbejdstiden med 1 time til 44 timer pr. uge med virkning fra 1966. 19 fører til endnu en sænkning af arbejdstiden, denne gang med 1/2 time.

Hvad sker der hvis man arbejder mere end 48 timer om ugen?

Godtgørelse ved overskridelse af 48-timers reglen Hvis du har arbejdet mere end beskrevet, har du krav på en godtgørelse fra arbejdsgiver. For FOA er det ikke et mål i sig selv, at sikre medlemmerne en godtgørelse,men et middel til at få KL til forhandlingsbordet.

Er 32 timer fuldtid HK?

Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil din arbejdsuge normalt være på 37 timer. Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale arbejdstiden i din kontrakt.

Hvornår havde vi 42 timers arbejdsuge?

Hvornår havde vi 42 timers arbejdsuge? I slutningen af 1950'erne var den overenskomstbestemte, ugentlige normalarbejdstid 45 timer, og den er derefter gradvis blevet nedsat; i 1990 til 37 timer. I 1968 var den på 42,5 timer.

Hvornår var der 42 timers arbejdsuge?

Hvornår havde vi 42 timers arbejdsuge? I slutningen af 1950'erne var den overenskomstbestemte, ugentlige normalarbejdstid 45 timer, og den er derefter gradvis blevet nedsat; i 1990 til 37 timer. I 1968 var den på 42,5 timer.

Hvem gælder 48 timers reglen for?

48 timers reglen sætter grænser for overarbejde 48 timers reglen fastslår, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en fire måneders periode. Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at medarbejderne ikke overskrider reglen. Som udgangspunkt skal du betale din medarbejder 25.000 kr.

Hvad er den ugentlige arbejdstid?

Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal. Dog kan der for overenskomstdækket arbejde typisk ikke aftales mere end 37 timer om ugen. Husk reglerne i arbejdstidsloven/overenskomsterne om maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Er 32 timer deltid?

Du er deltidsansat, hvis du arbejder færre timer, end det normale timetal for en fuldtidsansat. Dette fremgår af deltidsloven. I mange brancher er den normale arbejdstid 37 timer pr. uge.

Hvad er fuldtidsbeskæftigelse?

Ifølge retningslinjer fra ATP til arbejdsgiverne, er fuldtidsbeskæftigelse nemlig arbejde med et timetal på mellem 27 og 37 timer.

Er 35 timer fuldtid?

Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.

Hvordan reduceres arbejdstiden til 44 timer?

 • 1960: Arbejdstiden nedsættes til 45 timer. 1966: Ny aftale om arbejdstid bliver indgået i 1965, og dermed blev arbejdsugen reduceret til 44 timer med virkning fra 1966. 1967: Endnu engang bliver overenskomsterne ændret, således at arbejdsugen blev reduceret til 42,5 timer. 1971: Arbejdsugen reduceres til 41,75 timer.

Hvornår blev arbejdstiden nedsat til 46 timer?

 • 1959: Arbejdstiden nedsættes til 46 timer. 1960: Arbejdstiden nedsættes til 45 timer. 1966: Ny aftale om arbejdstid bliver indgået i 1965, og dermed blev arbejdsugen reduceret til 44 timer med virkning fra 1966. 1967: Endnu engang bliver overenskomsterne ændret, således at arbejdsugen blev reduceret til 42,5 timer.

Hvor lang tid er den normale daglige arbejdstid?

 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal. Deltid er, når du arbejder mindre end 37 timer om ugen.