:

Hvad kalder man modsætninger?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kalder man modsætninger?
 2. Hvad er retoriske figurer?
 3. Hvilken funktion har sproglige figurer?
 4. Hvad er en modsætning?
 5. Hvad er et paradoks eksempel?
 6. Hvad betyder Anafora?
 7. Hvilke retoriske virkemidler er der?
 8. Hvad er gentagelser i en tekst?
 9. Hvad gør gentagelser i en tekst?
 10. Hvilken effekt giver Assonans?
 11. Hvorfor bruger man sammenligninger?
 12. Hvad hedder det når noget er modsat?
 13. Hvad er en modsætning i et digt?
 14. Hvad er det pædagogiske paradoks?

Hvad kalder man modsætninger?

ANTITESE. Antitesen er den generelle betydningsmæssige modstilling, dog sådan at de begreber der indgår i modsætningen, har et betydningsfællesskab: i medgang og modgang (om livets tilskikkelser) både som gammel og ung (om alder)

Hvad er retoriske figurer?

Gentagelsefigur, hvor taleren gentager et eller flere ord i begyndelsen af et antal på hinanden følgende sætninger eller verslinjer. Fx: Vinteren kom, vinteren gik.

Hvilken funktion har sproglige figurer?

Sproglige figurer er særlige måder at sætte ord sammen og bygge sætninger op på. De udgør et stilistisk træk ved teksten og er med til at adskille den fra det normalsproglige. Man kan møde sproglige figurer i alle slags tekster.

Hvad er en modsætning?

Et antonym er et ord, der betegner det modsatte af et andet ord.

Hvad er et paradoks eksempel?

Et eksempel er løgnerparadokset. Man kan spørge, om sætningen "Denne sætning er falsk" er sand eller falsk. Hvis den er sand, siger den, at den er falsk, altså er den falsk. Hvis den er falsk, er det falsk, hvad den siger, altså er den sand.

Hvad betyder Anafora?

Anafor, talefigur, der består i, at en følge af sætninger eller sætningsled begynder med samme ord, fx "Her vil ties, her vil bies". Anafor er et meget brugt virkemiddel i både klassisk retorik, i poesi og i moderne politisk talekunst.

Hvilke retoriske virkemidler er der?

Retoriske virkemidler

 • Stil.
 • Ordvalg.
 • Humor.
 • Ironi og sarkasme.
 • Metaforer.
 • Personifikation.
 • Sammenligning.
 • Gentagelse (herunder anafor og epifor)

Hvad er gentagelser i en tekst?

Gentagelse er et bredt begreb, men det går grundlæggende ud på, at ord eller sætninger gentages to eller flere gange i teksten. Fx: “Aldrig, aldrig vil jeg blive din.” Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker.

Hvad gør gentagelser i en tekst?

Rim og gentagelser er sproglige virkemidler, der kan være med til at give en tekst struktur. Rim og gentagelser bruges mest i lyriske tekster.

Hvilken effekt giver Assonans?

Assonans er en form for rim som beror på at bestemte lyde, især vokaler, inde i ordene stemmer overens for eksempel: "Skriget hvinede". Assonans eller halvrim anvendes i metrikken ved lydlighed mellem vokaler i trykstærke stavelser eller i starten af hvert ord.

Hvorfor bruger man sammenligninger?

Sammenligninger har typisk den virkning, at de tydeliggør noget for tekstens modtager - netop fordi de henter betydning ind fra det, der sammenlignes med. Derudover kan afsenderen bruge sammenligninger til at fremstille noget i teksten på en bestemt måde (fx positivt eller negativt).

Hvad hedder det når noget er modsat?

Et antonym er et ord, der betegner det modsatte af et andet ord.

Hvad er en modsætning i et digt?

NB: Vær opmærksom på, at der ofte er usagte modsætninger i digte. Dvs. at digtets indhold står i modsætning til noget, som ikke nævnes i digtet. Fx står det socialistiske digt ”Danmark for folket” i modsætn...

Hvad er det pædagogiske paradoks?

Ifølge von Oettingen er det pædagogiske paradoks en grundproblemstilling i al pædagogisk arbejde og tænkning: “Det er meget befriende at tænke i den retning, at det man beskæftiger sig med, i både teori og praksis , er meget mere end man umiddelbart forventer.”