:

Hvem vandt Anden Verdenskrig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem vandt Anden Verdenskrig?
 2. Hvornår stoppede samarbejdspolitikken?
 3. Hvordan startede Anden Verdenskrig?
 4. Hvilke ændringer skete i Danmark under besættelsen?
 5. Hvad sker der i 1945?
 6. Hvem vandt den kolde krig?
 7. Hvordan sluttede samarbejdspolitikken?
 8. Hvorfor ophører samarbejdspolitikken?
 9. Hvad var optakten til 2 verdenskrig?
 10. Hvornår startede den anden verdenskrig?
 11. Hvad gjorde modstandsfolkene?
 12. Hvad gjorde danskerne under besættelsen?
 13. Hvordan endte 2 verdenskrig?
 14. Hvad var NATO's formål under den kolde krig?
 15. Hvem vandt den kolde krig og hvorfor?

Hvem vandt Anden Verdenskrig?

2.. verdenskrig i Europa blev først og fremmest udkæmpet på Østfronten. Udfaldet her, og hermed krigens udfald i Europa, var primært bestemt af udviklingen i styrkeforholdet mellem de to magter, Tyskland og Sovjetunionen. Uden Sovjetunionens krigsindsats havde Nazi-Tyskland vundet den europæiske krig.

Hvornår stoppede samarbejdspolitikken?

august 1943 ophørte den danske regering, Rigsdagen og kongemagten at fungere, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand. Dagen kaldes ofte "bruddet med besættelsesmagten" og anses af nogle som ophøret for forhandlings- og samarbejdspolitikken.

Hvordan startede Anden Verdenskrig?

2. Verdenskrig startede i Europa i 1939, da det nazistiske Tyskland angreb nabolandet Polen. Krigen – hvis væbnede konflikter kom til at berøre adskillige lande i næsten alle verdensdele – sluttede med først Tysklands og derpå Japans kapitulation i foråret og sommeren 1945.

Hvilke ændringer skete i Danmark under besættelsen?

Pludselig måtte man forholde sig til helt nye tilstande i Danmark. Besættelsestiden var en hård tid på mange punkter. Ikke nok med, at fødevarer, benzin og tobak blev rationeret, så blev folk også nødt til at indrette sig efter de tyske soldater og deres militære isenkrams tilstedeværelse i hverdagsbilledet.

Hvad sker der i 1945?

maj 1945: Det blev meddelt at de tyske tropper i Holland, Norge og Danmark kapitulerede den følgende dag klokken 8. 05. maj 1945: De tyske tropper i Holland, Norge og Danmark kapitulerede.

Hvem vandt den kolde krig?

Encyklopædien skriver, at Mikhael Gorbatjovs nye linie (fra 1985), Berlinmurens fald og en række systemændringer inden for østbloklandene førte i 1989-90 til, at Den Kolde Krig blev erklæret afsluttet af både USA og Sovjetunionen.

Hvordan sluttede samarbejdspolitikken?

I Danmark fortsatte fx politiet med at fungere frem til 1944, Folketinget mødtes og lovgav frem til 1943, og også den danske hær blev først opløst i 1943. Allerede den 9. april 1940 dannedes en dansk samlingsregering af alle de betydende partier i Folketinget.

Hvorfor ophører samarbejdspolitikken?

Augustoprøret førte i sidste ende til samarbejdspolitikkens fald. Den direkte årsag var, at tyskerne stillede en række skrappe krav til regeringen om blandt andet at indføre militær undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage.

Hvad var optakten til 2 verdenskrig?

Invasionen af Polen, som blev indledt 1. september 1939, var startskuddet til 2. verdenskrig. Storbritannien og Frankrig forlangte i et ultimatum Tysklands øjeblikkelige tilbagetrækning, og da det ikke skete, erklærede de to lande krig.

Hvornår startede den anden verdenskrig?

1. september 19392. verdenskrig / Startdato

Hvad gjorde modstandsfolkene?

Under besættelsen udførte modstandsbevægelsen sabotage på fabrikker, vognparker, forlægninger og jernbaner for at skade og påvirke tyskerne. På den måde forsøgte modstandsfolkene at hjælpe de allierede, som var i krig mod Tyskland.

Hvad gjorde danskerne under besættelsen?

Besættelsen den 9. april 1940 betød, at Danmark blev handelsmæssigt isoleret og ganske afhængig af Tyskland. Men modsat flere andre besatte lande udplyndrede Tyskland ikke Danmark, men indgik i et omfattende økonomisk samarbejde, som begge lande havde klare fordele af og derfor nødig ville sætte over styr.

Hvordan endte 2 verdenskrig?

Krigen i Europa sluttede med de allieredes invasion af Tyskland med klimakset i form af sovjetiske troppers erobring af Berlin, Adolf Hitlers selvmord og den tyske betingelsesløse kapitulation den 8. maj 1945.

Hvad var NATO's formål under den kolde krig?

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, der det første år hed Atlantpagten) blev stiftet i 1949 og omfattede fra starten langt de fleste vesteuropæiske lande samt Canada og USA. I løbet af 1950'erne blev også Tyrkiet, Grækenland og, mest kontroversielt, Vesttyskland medlemmer af alliancen.

Hvem vandt den kolde krig og hvorfor?

Encyklopædien skriver, at Mikhael Gorbatjovs nye linie (fra 1985), Berlinmurens fald og en række systemændringer inden for østbloklandene førte i 1989-90 til, at Den Kolde Krig blev erklæret afsluttet af både USA og Sovjetunionen.