:

Er man mindreårig når man er under 18?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er man mindreårig når man er under 18?
 2. Hvad kan man når man fylder 15?
 3. Kan en 16 årig være sammen med en 20 årig?
 4. Kan man arbejde i Netto som 13 årig?
 5. Kan man arbejde i Føtex som 13 årig?
 6. Hvornår skal man være hjemme når man er 15 år?
 7. Hvilke rettigheder får den unge fra 12 år?
 8. Hvorfor er man myndig som 18 årig?
 9. Hvad er myndighedsalderen i USA?
 10. Hvad får man i SU som 20 årig hjemmeboende?

Er man mindreårig når man er under 18?

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål og dermed umyndige. Her kan du læse om, hvad det har af økonomisk betydning at være mindreårig. Du kan også læse om, hvad man som værge (forældremyndighedsindehaver) til en mindreårig skal være opmærksom på.

Hvad kan man når man fylder 15?

15 år

 • Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved fuldtidsarbejde. ...
 • Når du er blevet 15 år, kan du selv bestemme, hvad du vil bruge de penge du selv tjener til.

Kan en 16 årig være sammen med en 20 årig?

Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. Reglen omfatter alle former for seksuelle situationer. At den seksuelle lavalder er 15 år betyder, at det er ulovligt at have sex – eller anden form for samleje – med et barn under 15 år, uanset køn. I enkelte tilfælde hæves den seksuelle lavalder fra 15 år til 18 år.

Kan man arbejde i Netto som 13 årig?

Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Lettere rengøring, oprydning og borddækning.

Kan man arbejde i Føtex som 13 årig?

For mange er jobbet hos os deres allerførste. Derfor har vi som arbejdsgiver et stort ansvar for at motivere, engagere, lede og klæde de unge på til at klare opgaverne og agere på en arbejdsplads. I Salling Group gør vi meget ud af at give alle medarbejdere en grundig introduktion.

Hvornår skal man være hjemme når man er 15 år?

Ifølge forskning har både grænser for antal genstande og regler for, hvor længe den unge må være ude, betydning. Der er nemlig fem gange så mange 15-årige, der har drukket mere end fem genstande på en aften, blandt dem, der må være ude til klokken to om natten, i forhold til dem, der skal være hjemme senest ved midnat.

Hvilke rettigheder får den unge fra 12 år?

Unge over 12 år har klageret og har mulighed for at få aktindsigt i deres sag. Børn mellem 12 og 15 år har delvis partsstatus. De skal ikke samtykke til hjælpeforanstaltninger, men har ret til at klage og har derfor også mulighed for at få aktindsigt i deres sag. Børn under 12 år har ikke klageret.

Hvorfor er man myndig som 18 årig?

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, har du stemmeret til valg i Danmark og til Europa-Parlamentet. I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Hvad er myndighedsalderen i USA?

I USA er det den enkelte stat der bestemmer hvor gammel man skal være for at kunne gifte sig uden tilladelse fra forældre eller værge. I to stater er den almindelige myndighedsalder, når det gælder ægteskab højere end 18.

Hvad får man i SU som 20 årig hjemmeboende?

Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md. Slutlån: 8.344 kr./md.