:

Er vi protestanter i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er vi protestanter i Danmark?
 2. Hvornår bliver vi protestanter?
 3. Hvor er man protestanter?
 4. Hvad kendetegner protestantismen?
 5. Er der flest protestanter i Danmark?
 6. Hvem gjorde Danmark protestantisk?
 7. Hvem er overhoved i den protestantiske kirke?
 8. Hvad står der i et afladsbrev?
 9. Hvilke lande er protestantiske i dag?
 10. Hvad tror man på i protestanter?
 11. Hvad baserer man sin tro på hvis man er protestant?
 12. Hvor mange danskere er protestanter?
 13. Hvilken religion er mest udbredt i Danmark?
 14. Hvem fandt på skærsilden?
 15. Hvilken konge indførte Reformationen i Danmark?

Er vi protestanter i Danmark?

Protestantismen regnes ofte sammen med katolicismen og de ortodokse kirker for en af de tre hovedstrømninger inden for kristendommen. Den danske Folkekirke er protestantisk, mere specifikt evangelisk-luthersk.

Hvornår bliver vi protestanter?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Hvor er man protestanter?

Geografisk er protestantismen blevet global. I 1500-tallet slog Reformationen igennem i det nordlige og vestlige Europa, mens Østeuropa slet ikke var berørt, og det sydlige og centrale Europa endte med at forblive i den romersk-katolske kirke. I nutiden er det kun omtrent hver 10. protestant, der bor i Europa.

Hvad kendetegner protestantismen?

Protestanterne foretrak selv betegnelsen de evangeliske, som markerer dels ønsket om tilbagevenden til den oprindelige kristendom, dels betoningen af evangeliet som det glædelige budskab om syndernes forladelse og retfærdiggørelse ved tro alene og ikke ved lovens gerninger eller moralske præstationer.

Er der flest protestanter i Danmark?

Religion. Officiel religion: Evangelisk lutherske lære (Folkekirken), 76,9% af danskerne er medlem af Folkekirken, ca. 3% af danskerne er kristne (protestanter og romersk-katolske), ca 5 % er muslimer.

Hvem gjorde Danmark protestantisk?

I 1536 gennemførte Christian 3. en luthersk reformation i Danmark. Luthers oprør mod den katolske kirke har gjort, at mange i dag ser ham som en helt. Men Reformationen, som overgangen fra katolicisme til protestantisme kaldes, var ikke altid lige så god, som der står i historiebøgerne.

Hvem er overhoved i den protestantiske kirke?

To af de mest betydningsfulde reformatorer var Martin Luther og Jean Calvin. Martin Luther (): · den vigtigste reformator i det, der blev Den Evangelisk-Lutherske kirke.

Hvad står der i et afladsbrev?

I middelalderen blev det muligt at betale sig fra sin straf i Skærsilden. Havde man penge nok, kunne man købe et afladsbrev, der gav køberen syndsforladelse uden selv at skulle gøre det godt igen for sine synder. Jo større en synd man havde begået, jo mere kostede det.

Hvilke lande er protestantiske i dag?

De lutheranske kirker fik særligt rodfæste i Tyskland, de baltiske lande og Skandinavien, mens calvinismen især vandt udbredelse i Schweiz, Ungarn og Frankrig. Den protestantiske bevægelse fik markant indflydelse på den engelske kirke, specielt efter 1547 under Edvard 6.

Hvad tror man på i protestanter?

Protestantismen mener, at individets eget forhold til Gud er afgørende. Protestantismen mener, at frelse bliver opnået via troen alene. Alle, der tror på, at Jesus er Guds søn, og regner sig som protestant, er protestant. Der er intet højere beslutningsorgan, der afgør, hvem der er protestant.

Hvad baserer man sin tro på hvis man er protestant?

Ifølge protestantismen skulle kirken gå ud fra, at Bibelens ord var den eneste autoritet (sola scriptura), og at troen på Jesus frem for gode gerninger var den eneste vej til Guds syndsforladelse (sola fide).

Hvor mange danskere er protestanter?

Religion. Officiel religion: Evangelisk lutherske lære (Folkekirken), 76,9% af danskerne er medlem af Folkekirken, ca. 3% af danskerne er kristne (protestanter og romersk-katolske), ca 5 % er muslimer.

Hvilken religion er mest udbredt i Danmark?

Blandt trossamfundene dominerer folkekirken (pr. 1. januar 2016 76,9% af befolkningen). Ved siden af folkekirken er en række andre kristne kirker repræsenteret i Danmark med status af offentligt anerkendte trossamfund.

Hvem fandt på skærsilden?

Martin Luther () var reformationens igangsætter og hovedperson.

Hvilken konge indførte Reformationen i Danmark?

Det blev hertug Christian, som til sidst trak sig sejrrigt ud af borgerkrigen, og under kongenavnet Christian 3. (født 1503, regent ) gennemførte han med Recessen af 30. oktober 1536 en luthersk reformation i Danmark-Norge.