:

Hvad vil det sige at et molekyle er Chiralt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad vil det sige at et molekyle er Chiralt?
 2. Hvad er optisk aktiv?
 3. Hvornår er et stof optisk aktiv?
 4. Hvilke typer isomeri findes der?
 5. Hvad er et kiralt Center?
 6. Hvad er et kiralt molekyle?
 7. Hvad er Planpolariseret lys?
 8. Hvad er RS isomeri?
 9. Hvad er Spejlbilledisomeri?
 10. Hvad vil det sige at fruktose og glukose er isomerer?
 11. Hvad vil det sige at et C atom er asymmetrisk?
 12. Hvornår er et molekyle kiralt?
 13. Hvordan virker polarisering?
 14. Hvad er en polarisering?
 15. Hvad er R S system?

Hvad vil det sige at et molekyle er Chiralt?

Chirale molekyler har ens fysiske egenskaber, men forskellige kemiske egenskaber. Molekyler er chirale når man har et atom hvor der sidder 4 forskellige atomer eller molekylegrupper på. Dette kaldes et asymmetrisk center og markeres med asterisk * og sådan molekyler kaldes chirale.

Hvad er optisk aktiv?

Optisk aktivitet er det fænomen, at et stof som indeholder et asymmetrisk carbonatom, kan dreje planpolariseret lys. Den ene spejlbilledisomer drejer det planpolariserede lys mod venstre, mens den anden spejlbilledisomer drejer det planpolariserede lys mod højre.

Hvornår er et stof optisk aktiv?

Optisk isomeri kan i forbindelse med den organiske kemi forekomme omkring et asymmetrisk carbon atom, altså et c-atom hvor der er bundet fire forskellige grupper. Der kan opnås to forskellige rummelige udformninger for hvert asymmetriske c-atom i et molekyle, ved at flytte rundt på de 4 sidegruppers placering.

Hvilke typer isomeri findes der?

Der skelnes mellem to hovedtyper af isomeri: strukturisomeri (konstitutionsisomeri), der beror på, at forbindelserne har forskellig struktur, og stereoisomeri, der beror på, at forbindelser med samme struktur har forskellig rumlig opbygning.

Hvad er et kiralt Center?

Kirale molekyler opstår tilsvarende i den kemiske verden, når et atom sidder i en kæde og har 4 forskellige bindinger. Man kalder sådan et atom for et kiralt center, og det er normalt et kulstofatom. Et molekyle kan have flere kirale centre, hvor der ved hvert center er 2 mulige former.

Hvad er et kiralt molekyle?

Kiralitet i kemien er det fænomen, at to molekyler er hinandens spejlbilleder (enantiomerer), men ellers opbygget af helt de samme kemiske grupper. Ordet kiral kommer af "cheiros", der på græsk betyder hånd – højre og venstre hånd er spejlbilleder af hinanden – de er kirale.

Hvad er Planpolariseret lys?

I lysbølger med samme bølgelængde kan bølgen svinge i forskellige retninger. (plan)polariseret lys upolariseret lys (normalt lys). Upolariseret lys kan polariseres ved at føre det gennem et polarisationsfilter. Dette filter lader kun lys fra en retning passere igennem det.

Hvad er RS isomeri?

Isomeri har du mødt før, og det betegner de tilfælde, hvor to molekyler har samme molekylformel, men alligevel er forskellige. R/S-isomeri er en form for isomeri, som ikke springer i øjnene, men er helt afgørende for funktionen af biologisk aktive forbindelser.

Hvad er Spejlbilledisomeri?

Spejlbilledisomeri er det fænomen, at to molekyler som er hinandens spejlbilleder, godt kan være forskellige. Spejlbilledisomeri kaldes også for optisk isomeri, R/S isomeri, enantiomeri og kiralitet.

Hvad vil det sige at fruktose og glukose er isomerer?

Monosakkarider. De tre sukkerformer, glukose, galaktose og fruktose deler den samme molekylære formel: C6H12O6. Men atomernes placering er forskellig i hver af de tre sukkerarter og de kaldes isomere. Under et kaldes sukkerarter med sumformlen C6H12O6 for hexose og sukkerarter med sumformlen C5H10O5 kaldes pentose.

Hvad vil det sige at et C atom er asymmetrisk?

Hvad er et asymmetrisk carbonatom? Et C-atom som er bundet til fire forskellige atomer/atomgrupper, kaldes for et asymmetrisk C-atom. Forudsætningen for spejlbilledisomeri er netop, at der skal være et C-atom, som er bundet til fire forskellige atomer/atomgrupper.

Hvornår er et molekyle kiralt?

Kiralitet i kemien er det fænomen, at to molekyler er hinandens spejlbilleder (enantiomerer), men ellers opbygget af helt de samme kemiske grupper. Ordet kiral kommer af "cheiros", der på græsk betyder hånd – højre og venstre hånd er spejlbilleder af hinanden – de er kirale.

Hvordan virker polarisering?

Upolariseret lys indeholder lys med alle polarisationsretninger, dvs. hvor felterne svinger i alle retninger. Et polarisationsfilter lader kun bølger med én polarisationsretning slippe igennem. Polariserede solbriller består af polarisationsfiltre, der kun slipper lodret polariseret lys igennem.

Hvad er en polarisering?

Polarisering, det at stille to modstridende standpunkter hårdt op mod hinanden.

Hvad er R S system?

R,S-systemet: I dette system nummereres de fire kemiske grupper bundet til et kiralt center efter prioritet (jo højere atomvægt, desto højere prioritet).