:

Hvilke sider ved demokratiet er det Perikles legger vekt på?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke sider ved demokratiet er det Perikles legger vekt på?
 2. Hvordan fungerte det athenske demokratiet?
 3. Hvorfor holdt Perikles tale?
 4. Hvor demokratisk var egentlig Athen?
 5. Hva betyr ordet Akropolis?
 6. Hvordan skiller politikken i Roma seg fra det athenske idealet?
 7. Hvem hadde borgerrett i Athen?
 8. Hva er Peloponneskrigen?
 9. Hvorfor var det demokrati i Athen?
 10. Hvilken oppgave hadde folkeforsamlingen i Athen?
 11. Hvilken rolle hadde folkeforsamlingen i det athenske demokratiet Quizlet?
 12. Hvorfor ble Akropolis bygd?
 13. Hvorfor er Akropolis et kjent sted?
 14. Hvordan skilte det politiske systemet i den romerske republikken seg fra demokratiet i Athen?

Hvilke sider ved demokratiet er det Perikles legger vekt på?

Utenrikspolitisk var Perikles talsmann for avspenning med Persia og oppbygging av en sterk athensk sjømakt gjennom det deliske (attiske) sjøforbund. Flåten gav arbeid til mange athenere som dermed ble Perikles' og demokratiets støtter. I tillegg sikret den korninnførselen og Athens posisjon som marked for hele Hellas.

Hvordan fungerte det athenske demokratiet?

Institusjoner og organer Valg ved loddtrekning var resultatet for demokratiet i Athen og som virkeliggjorde prinsippet om like muligheter for alle. Dermed kunne også fattige sitte i lønnede verv, i folkeforsamlingen og i domstolene.

Hvorfor holdt Perikles tale?

I løpet av høsten 431 ledet Perikles athenske styrker i en invasjon av Megara. Noen få måneder senere (vinteren 431–430) gav han sin monumentale og emosjonelle begravelsestale til ære for athenerne som døde for byen.

Hvor demokratisk var egentlig Athen?

Det athenske demokratiet var et direkte demokrati, der stor makt ble overført til de enkelte borgerne. Bortsett fra de forbehold som ligger i at borgerretten var eksklusiv, kan man vanskelig tenke seg noe mer gjennomført demokrati enn det som fungerte i Athen. Fra 300-tallet fvt.

Hva betyr ordet Akropolis?

Akropolis (gresk: ἀκρόπολις, sammensatt av ἄκρος, ákros, «høyest, øverst» og πόλις, pólis, «bystat, by») er en betegnelse på høyborgen i de eldste greske byene, som i senere tid fikk templer, altere og statuer til ære for gudene. Mest kjent av akropolisene er akropolis i Athen.

Hvordan skiller politikken i Roma seg fra det athenske idealet?

I Romerriket ble de rike satt på flere grupper for seg selv, og de fattige i andre grupper i folkeforsamlingen, i Athen var det bare en noe som til tider kan ha vært veldig positivt for demokratiet. I Romerriket fikk de rike mye større makt i folkeforsamlingene noe som var et av de viktigste styringsorganene.

Hvem hadde borgerrett i Athen?

I mange bystater, som Athen fra midten av 450-tallet, var borgerskapet betinget av at begge foreldrene kom fra borgerlige familier. 20 år gammel fikk borgerne anledning til å møte i folkeforsamlingen, men først etter fylte 30 år fikk borgerne fulle rettigheter og kunne utpekes til embetsmenn.

Hva er Peloponneskrigen?

Peloponneskrigen var en krig som foregikk i perioden 431–404 fvt. mellom Athen og det athenske sjøforbund på den ene siden og Sparta og det peloponnesiske forbund på den andre.

Hvorfor var det demokrati i Athen?

Athen er kjent som verdens første demokrati. Det ble til for omtrent 2500 år siden i dagens Hellas. Det bygde på en tanke om at folket skulle være med å bestemme over lover og regler i fellesskap.

Hvilken oppgave hadde folkeforsamlingen i Athen?

En folkeforsamling var i oldtidens bystater et møte av voksne, mannlige borgere som kom sammen, for å fatte beslutninger om krig, fred, lover og dekreter. Det var også her valg til embeter og råd foregikk, og folkeforsamlingene kunne også fungere som domstoler.

Hvilken rolle hadde folkeforsamlingen i det athenske demokratiet Quizlet?

FOLKEFORSAMLINGEN: - var den viktigste institusjonen, og tok de viktige politiske avgjørelsene etter å ha diskutert sakene. - avstemningen foregikk ved håndsopprekning, og det var krav om minst 6000 borgere til stede ved avstemningene for at vedtakene skulle være gyldige.

Hvorfor ble Akropolis bygd?

Historie. Platået på toppen ble antagelig mest brukt som tilfluktssted i forhistorisk tid; i mykensk tid (omkring fvt.) ble det bygget et palass som det bare er beskjedne rester igjen av, og en festningsmur. Høyden var senere dels festning, dels helligdom for byens skytsgudinne Athene Polias.

Hvorfor er Akropolis et kjent sted?

Det er den mest kjente akropolis (høyby) i Hellas. Den har levinger av flere antikke bygninger av stor arkitektonisk og historisk betydning, hvor den mest berømte er tempelet Parthenon. Ordet «akropolis» er sammensatt av det gresk ordet ἄκρον, akron, «høyeste punkt», og πόλις, polis, «by».

Hvordan skilte det politiske systemet i den romerske republikken seg fra demokratiet i Athen?

Den romerske republikk utviklet seg aldri til et demokrati av athensk type, der selv en fattig borger hadde lov til å legge frem forslag, diskutere forslagene i folkeforsamlingen og stemme over dem på lik linje med sine mer velstående medborgere.