:

Er tandlæge gratis for 19 årige?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er tandlæge gratis for 19 årige?
 2. Hvad laver man som 19 årig?
 3. Hvornår gælder Gratis tandlæge 18 21?
 4. Er tandlæger blevet gratis?
 5. Hvornår bliver gratis tandlæge indført?
 6. Hvordan vælger man tandlæge når man bliver 18?
 7. Hvad må man når man er 18 år?
 8. Hvad skal man huske når man bliver 18 år?
 9. Hvor skal jeg sende min tandlægeregning hen?
 10. Kan 21 årig få gratis tandlæge?
 11. Er det gratis at gå til tandlæge når man er under 25?
 12. Kan man selv vælge tandlæge når man er under 18?
 13. Hvad kræver det for at blive tandlæge?
 14. Hvornår er man personlig myndig?
 15. Kan mine forældre se hvad jeg bruger penge på?

Er tandlæge gratis for 19 årige?

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje.

Hvad laver man som 19 årig?

19-årige i tal 66% er i gang med en ungdomsuddannelse. 90% af de hjemmeboende spiser aftensmad med forældre flere gange om ugen. 10 % har hverken et job eller er i gang med en uddannelse.

Hvornår gælder Gratis tandlæge 18 21?

Med den nye ordning vil alle unge, der fylder 18 år efter 1. januar 2022, være omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år. Disse unge fortsætter eller bliver automatisk indmeldt i ordningen og skal derfor ikke aktivt gøre noget for at blive omfattet af de nye regler.

Er tandlæger blevet gratis?

Gratis tandlæge for unge Den nye ordning bliver implementeret løbende frem mod 2025, så de 18-årige får tilbudt gratis tandpleje i løbet af 2022, de 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024 og de 18-21-årige i 2025. Ordningen gælder både i Børne- og Ungdomstandplejen og hos de privatpraktiserende tandlæger.

Hvornår bliver gratis tandlæge indført?

i 2025 og frem for at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Derudover udvides fritvalgsordningen for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Det er forventningen at påbegynde implementering fra medio 2022 og indfase for én årgang om året.

Hvordan vælger man tandlæge når man bliver 18?

De 16-21-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis for alle under 22 år, som er født efter . Hvis du er født før har du gratis tandpleje til det 18. år.

Hvad må man når man er 18 år?

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, har du stemmeret til valg i Danmark og til Europa-Parlamentet. I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Hvad skal man huske når man bliver 18 år?

Når du fylder 18 år, bliver du myndig og får en række rettigheder. Du får fx stemmeret, du beslutter selv, hvor du vil bo, og du bestemmer i det hele taget over de fleste ting i dit eget liv. Der er mange muligheder, og der er meget, man skal vide. Alle har brug for en bankkonto.

Hvor skal jeg sende min tandlægeregning hen?

Du skal sende dem til vores sikre postkasse på borger.dk, da din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Vær opmærksom på, at vi ikke giver tilskud til behandlinger, som ikke er berettiget til tilskud i Danmark, fx kroner, broer, bideskinner og implantater.

Kan 21 årig få gratis tandlæge?

Unge mellem 18 og 21 år får tilbudt gratis tandpleje Tilbuddet træder først i kraft i midten af 2022. I 2022 er det kun de 18-årige, der bliver omfattet. I 2023 er det de 18-19-årige, og i 2024 er det de 18-20-årige. Først i 2025 er ordningen fuld indfaset, og så er det de 18-21-årige, der er omfattet.

Er det gratis at gå til tandlæge når man er under 25?

*Er du ung mellem 18-25 år, har du mulighed for gratis tandlæge, da Sygeforsikringen “danmark” giver 100% tilskud til tandundersøgelse og tandrensning, hvis du er medlem af en tilskudsberettiget gruppe. Som medlem af “danmark” giver det dig mulighed for at komme gratis til tandeftersyn og tandrensning.

Kan man selv vælge tandlæge når man er under 18?

De 16-17-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis. Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

Hvad kræver det for at blive tandlæge?

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse, og for at blive tandlæge er det er krav, at du læser kandidatuddannelsen i Odontologi. Efter et års arbejde som færdiguddannet tandlæge kan du få autorisation til at arbejde som selvstændig tandlæge.

Hvornår er man personlig myndig?

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, har du stemmeret til valg i Danmark og til Europa-Parlamentet. I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Kan mine forældre se hvad jeg bruger penge på?

Medmindre at dine forældre har adgang til din netbank og kontoudtog, så er det selvfølgelig en anden sag. Du fortæller ikke, hvad det er, du gerne vil købe, som du ikke er gammel nok til, men husk på, at det kan være ulovligt at købe nogle udvalgte varer, hvis man er under aldersgrænsen.