:

Kan man have flere diagramtyper i et diagram?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man have flere diagramtyper i et diagram?
 2. Hvilke slags grafer er der?
 3. Hvad viser en graf?
 4. Hvordan man laver en graf i Excel?
 5. Hvornår bruger man pinde diagram?
 6. Kan du tilføje en serie til et eksisterende diagram?
 7. Hvor mange typer funktioner er der?
 8. Hvad er en funktions forskrift?
 9. Hvilken betydning har koefficienterne AB og C for grafen?
 10. Hvilken betydning har koefficienterne a og b for grafen?
 11. Hvordan laver man et graf?
 12. Hvordan laver man en tendenslinje?
 13. Hvor stor en andel af observationerne i datasættet?
 14. Hvad er et kurve diagram?
 15. Hvordan navngiver man akser i Excel?

Kan man have flere diagramtyper i et diagram?

Hvis du vil fremhæve forskellige typer oplysninger i et diagram, kan du kombinere to eller flere diagrammer. Du kan f. eks. kombinere et kurvediagram, der viser prisdata, med et søjlediagram, der viser salget.

Hvilke slags grafer er der?

Abstrakte grafer

 • En ellipse (formeleksempel: ax² + by² = 1)
 • En cirkel (formeleksempel: x² + y² = 1)
 • En parabel (formeleksempel: y = x3)
 • En hyperbel (formeleksempel: y = 1/x)
 • En eksponentialkurve (formeleksempel: y = ex)

Hvad viser en graf?

En graf er en slags billede, som viser hvordan to eller flere størrelser hænger sammen. Hvis man for eksempel tegner en lineær funktion (en ret linje) i et koordinatsystem, så har man tegnet en graf for funktionen.

Hvordan man laver en graf i Excel?

Opret et diagram

 1. Vælg data til diagrammet.
 2. Vælg Indsæt > Anbefalede diagrammer.
 3. Vælg et diagram på fanen Anbefalede diagrammer for at få vist et eksempeldiagram. ...
 4. Vælg et diagram.
 5. Vælg OK.

Hvornår bruger man pinde diagram?

Et pindediagram har den fordel, at hver observation ikke fylder særlig meget. Derfor er det ofte en god ide at bruge et pindediagram, hvis man vil lave et diagram med mange observationer. Her er eksempelvis et pindediagram, der sammenligner klassens resultater fra en konkurrence i længdespring.

Kan du tilføje en serie til et eksisterende diagram?

Føje en dataserie til et diagram på det samme regneark

 1. I regnearket, der indeholder diagrammets data, skal du indtaste den nye dataserie, du vil tilføje i cellerne lige ud for eller under dine eksisterende kildedata for diagrammet. ...
 2. Klik et sted i diagrammet.

Hvor mange typer funktioner er der?

I skal i grupper gennemarbejde tre typer funktioner. De tre funktioner er: En lineær funktion er en funktion der har en forskrift af typen hvor a og b kan antage alle værdier. En eksponential funktion er en funktion der har en forskrift af typen a og b skal være positive.

Hvad er en funktions forskrift?

​​​Funktion og funktionsforskrift Når y er en funktion af x, så skriver vi y = f(x). y kaldes den afhængige variabel, mens x kaldes den uafhængige variabel. Det matematiske udtryk "f(x) = x + 3" kaldes forskriften eller regneforskriften for funktionen f.

Hvilken betydning har koefficienterne AB og C for grafen?

Hvis b er positiv, er andengradspolynomiet er voksende omkring skæringspunktet med y-aksen. Betydningen af c: Koefficienten c angiver skæringspunktet med y-aksen. Fortegnet for c: Hvis c er negativ, skærer parablen y-aksen under x-aksen.

Hvilken betydning har koefficienterne a og b for grafen?

Fortegnene af tallene a og b afgør, om toppunktet ligger til højre eller venstre for y-aksen.

Hvordan laver man et graf?

Oversæt tal til en graf Gå til fanen ”Indsæt” på Båndet i Excel. Under sektionen ”Diagrammer” vælger du, hvilken type diagram der skal bruges. Du kan vælge, om dine data skal vises i en todimensionel eller tredimensionel graf. Du kan også vælge, om dine data skal vises som et felt med farver i.

Hvordan laver man en tendenslinje?

Tilføje en tendenslinje

 1. Vælg et diagram.
 2. Vælg + øverst til højre i diagrammet.
 3. Vælg Tendenslinje. ...
 4. Vælg de ønskede indstillinger for dataserier i dialogboksen Tilføj tendenslinje, og klik på OK.

Hvor stor en andel af observationerne i datasættet?

Medianen kan man selvfølgelig finde ved at lave en sumkurve, men vi kan også bruge definitionen, som siger, at medianen er den værdi, for hvilket 50% af observationerne er under denne værdi. Det ses af histogrammet, at der netop er 50% af observationerne, der er mindre end 3, så medianen er altså også 3.

Hvad er et kurve diagram?

Kurvediagram: Et kurvediagram er en grundlæggende og almindelig type diagram, der viser oplysninger som en række datapunkter kaldet “mærker”, som er forbundet af lige linjesegmenter. Et kurvediagram bruges ofte til at visualisere en tendens i data over tidsintervaller, og linjen trækkes derfor ofte kronologisk.

Hvordan navngiver man akser i Excel?

Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.