:

Hvor mange danskere arbejder hjemmefra?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange danskere arbejder hjemmefra?
 2. Hvordan er det at arbejde hjemmefra?
 3. Hvor mange arbejder hjemmefra efter Corona?
 4. Er hjemmearbejde mere effektivt?
 5. Hvad skal arbejdsgiver stille til rådighed ved hjemmearbejde?
 6. Hvad har vi lært af Corona?
 7. Kan man tvinges til at arbejde hjemmefra?
 8. Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?
 9. Hvornår skal arbejdsgiver betale hjemmearbejdsplads?
 10. Hvem har ansvar for hjemmearbejdsplads?
 11. Hvilken effekt har Corona på samfundet?
 12. Hvad er reglerne for hjemmearbejde?
 13. Hvem kan arbejde hjemmefra?
 14. Hvad er distancearbejde?
 15. Hvem skal betale for hjemmearbejdsplads?

Hvor mange danskere arbejder hjemmefra?

Før coronakrisen arbejdede cirka 100.000 personer hjemme på en almindelig arbejdsdag. I september 2021 arbejdede 200.000 personer hjemme. Tallene dækker over beskæftigede i både den offentlige og private sektor, og udviklingen skyldes ikke, at der generelt er kommet flere i beskæftigelse i perioden.

Hvordan er det at arbejde hjemmefra?

En hjemmearbejdsplads kan give medarbejderne større frihed og fleksibilitet i forhold til deres arbejdsopgaver. Arbejdsglæden og motivationen stiger, når man får større indflydelse. Men der opstår samtidig faldgruber, som det gælder om at undgå.

Hvor mange arbejder hjemmefra efter Corona?

I starten af 2020 var der cirka 100.000, som arbejdede hjemme på en almindelig arbejdsdag. Den nye normal efter COVID-19 er estimeret til 200.000. Læs undersøgelsen ”Den nye normal: 100.000 flere arbejder hjemme” her. Resultaterne er indsamlet inden seneste anbefaling fra myndighederne om at arbejde hjemmefra.

Er hjemmearbejde mere effektivt?

Effektivitet ved hjemmearbejde Når vi ser på effektiviteten ved hjemmearbejde, vurderer 7 ud af 10 brugere (69%), at de er mere effektive, når de arbejder hjemme. Knap halvdelen (46%) af lederne mener, at medarbejderne er mere effektive, når de arbejder hjemmefra.

Hvad skal arbejdsgiver stille til rådighed ved hjemmearbejde?

Hvis din arbejdsgiver har pålagt dig at arbejde hjemmefra, har din arbejdsgiver også ansvaret for, at du har adgang til de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dit arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er derfor, at din arbejdsgiver skal stille internetforbindelse til rådighed samt afholde udgifterne hertil.

Hvad har vi lært af Corona?

Det er nu to år siden, at hverdagen så småt vendte tilbage efter første corona-nedlukning. Nyt studie viser, at relationen til skoler og lærere påvirkede forældres tillid og adfærd under Covid-19. Det rummer læring, som kan være værdifuld i fremtiden.

Kan man tvinges til at arbejde hjemmefra?

Du har kun ret til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er aftalt med din arbejdsgiver. Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?

Nogle af fordelene ved distancearbejde er: stigning i omfanget af udførte arbejdsop- gaver (87%) færre forstyrrelser (75%) mindre job-relateret stress (57%) muligheden for at kunne arbejde på sin egen måde (52%) De ulemper som distancearbejderne oftest nævnte er: at arbejde for meget (26%) manglen på ...

Hvornår skal arbejdsgiver betale hjemmearbejdsplads?

Hvis din arbejdsgiver har pålagt dig at arbejde hjemmefra, har din arbejdsgiver også ansvaret for, at du har adgang til de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dit arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er derfor, at din arbejdsgiver skal stille internetforbindelse til rådighed samt afholde udgifterne hertil.

Hvem har ansvar for hjemmearbejdsplads?

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar.

Hvilken effekt har Corona på samfundet?

Nye videoanalyser viser, at mundbind hverken får os til at glemme afstandskrav eller øger antallet af ansigtsberøringer. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er samfundet vores objekt; det vi studerer og forsker i. COVID-19 ramte samfundet fra den ene dag til den anden og ændrede meget af alt det, vi tager for givet.

Hvad er reglerne for hjemmearbejde?

En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret.

Hvem kan arbejde hjemmefra?

Du har kun ret til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er aftalt med din arbejdsgiver. Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Hvad er distancearbejde?

Distancearbejde er arbejde, som regelmæssigt udføres uden for virksomhedens adresse, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden. Medarbejdere, som udfører distancearbejde, er omfattet af overenskomster, lokalaftaler og kutymer på lige fod med andre medarbejdere.

Hvem skal betale for hjemmearbejdsplads?

Virksomheden betaler hele hjemmearbejdspladsen Det er virksomhedens strategiske valg. Virksomheden vælger, at de ansatte skal arbejde fast hjemmefra i hele arbejdstiden eller "regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid". Det er ikke et valg for de ansatte.