:

Hva gjør man med punktert lunge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva gjør man med punktert lunge?
 2. Hvordan behandles pneumothorax?
 3. Hvorfor får man Pleuravæske?
 4. Hvor på kroppen ligger lungene?
 5. Hvordan føles det å punktere en lunge?
 6. Er det mulig å leve med en lunge?
 7. Hva skjer når du slår ut pusten?
 8. Hvilken tilstand kan oppstå i pleura?
 9. Hvorfor fylles lungene med væske?
 10. Hva er brysthulen?
 11. Hva kalles hulrommene i lungene hvor oksygen og karbondioksid bytter plass?
 12. Hvordan finne ut om man har lungekreft?
 13. Hvor lenge kan man leve med en lunge?
 14. Hva gjør lungeblærene?
 15. Hva er pustebesvær?

Hva gjør man med punktert lunge?

Dersom luft kjem inn i spalta mellom lungene og brystveggen (pleurahola), kan ein del av eller heile lunga kollapse. Dette blir kalla samanklappa eller punktert lunge (pneumothorax). Tilstanden gjer det vanskeleg å puste skikkeleg og få nok oksygen.

Hvordan behandles pneumothorax?

For en større pneumothorax vil du sannsynligvis trenge én eller flere av følgende behandlinger: Akuttbehandling med kanyle (pleurapunksjon). Behandlingen går ut på at en kanyle settes inn i brystveggen for å slippe ut ansamling av luft. Nålen kan kobles til en sprøyte slik at legen kan trekke ut luften lettere.

Hvorfor får man Pleuravæske?

De vanligste årsakene til pleuravæske er hjertesvikt, lungebetennelse, ondartet sykdom eller lungeemboli (blodpropp i en lungepulsåre). Pleuravæske dannes hos nær halvparten av alle med ondartet svulst eller spredningssvulster i brystkassen.

Hvor på kroppen ligger lungene?

De to lungene ligger i brysthulen, beskyttet av brystkassen (thorax). Skilleveggen mellom lungene kalles brystskilleveggen (mediastinum). Den inneholder hjertet, de store blodkarene (hovedpulsåren (aorta) og de store hulvenene), brisselen (thymus), ductus thoracicus, spiserøret og luftrøret samt nerver.

Hvordan føles det å punktere en lunge?

Symptomer. Den skadete er ofte upåfallende inntil lungene og sirkulasjonen begynner å svikte. Vanlige symptomer er brystsmerter, hurtig og dyp pust (hyperventilasjon) og angst. Etter hvert redusert bevissthet.

Er det mulig å leve med en lunge?

Alle lungetransplantasjoner i Norge gjøres på Rikshospitalet og det årlige antallet er nå ca 30. Antallet er absolutt begrenset av tilgangen på brukbare lunger fra organgiverne. Etter en vellykket transplantasjon får man normal lungefunksjon og kan leve et normalt dagligliv.

Hva skjer når du slår ut pusten?

Tilfører oksygen, fjerner karbondioksyd For hver gang vi trekker pusten inn, kommer oksygen inn i lungene. For hver gang vi puster ut, kvitter vi oss med avfallsstoffene - den brukte luften - karbondioksyd.

Hvilken tilstand kan oppstå i pleura?

Eksudat oppstår når pleura blir betent og væske ikke er i stand til å passere gjennom hinnen. Eksempler på tilstander som kan forårsake eksudative væskeutsivinger er kreft, lymfom, blodpropp i lungene, tuberkulose, asbestrelatert sykdom og skade. Symptomer på pleuravæske kan være kortpusthet, brystsmerter og hoste.

Hvorfor fylles lungene med væske?

De hyppigste årsakene til pleuravæske er hjertesvikt, lungebetennelse, kreftsykdom og blodpropp til lungene.

Hva er brysthulen?

Brysthulen er betegnelsen på innsiden av brystkassen (thorax), og avgrenses i bunnen fra bukhulen ved mellomgulvet (diaphragma). Brysthulen rommer høyre og venstre lungehule (cavitas pulmonis), kledd med serøs hinne (pleura), samt mediastinum.

Hva kalles hulrommene i lungene hvor oksygen og karbondioksid bytter plass?

Ved enden av hver bronkiole er det en samling av ballongliknende strukturer som vi kaller alveoler. Det er ca. 300 millioner alveoler i hver lunge. I alveolene foregår en konstant utveksling av oksygen og karbondioksyd gjennom veggen til ørsmå blodårer som befinner seg i alveoleveggen.

Hvordan finne ut om man har lungekreft?

Symptomer på lungekreft

 1. hoste.
 2. kortpustethet.
 3. blod i spyttet.
 4. gjentatte luftveisinfeksjoner (som ikke går over selv om man får antibiotika)
 5. smerter i brystet.
 6. smerter mellom skulderbladene.
 7. heshet.
 8. generelle symptomer som redusert apetitt, slapphet og vekttap.

Hvor lenge kan man leve med en lunge?

Etter en vellykket transplantasjon får man normal lungefunksjon og kan leve et normalt dagligliv. Det kan imidlertid oppstå alvorlige komplikasjoner i forbindelse med operasjonen og i tiden etterpå. Dette gir en overlevelse etter ett år på 85-90 prosent og etter fem år på 70-75 prosent.

Hva gjør lungeblærene?

Alveoler (alveole) eller lungeblærer er små luftblærer i lungene, som gjør at lungene er svampaktige. Disse små luftblærene er endestasjonen til bronkiene hvor oksygenet går over i blodet og karbondioksid (avfallsprodukt fra blodet) returneres for utånding.

Hva er pustebesvær?

Pustebesvær er en subjektiv opplevelse. Det er en følelse av ikke å få nok luft. Oksygeninnholdet i blod kan måles ved pulsoksimetri. Utstyr til slik måling er etter hvert blitt vanlig både på legekontor og i ambulanser.