:

Hvad dækker sygesikringen i udlandet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad dækker sygesikringen i udlandet?
 2. Hvad dækker gruppe 5 i Danmark?
 3. Hvad dækker det gule sygesikringskort i udlandet?
 4. Hvad dækker sygesikringen?
 5. Kan man have to rejseforsikringer?
 6. Kan man skifte fra gruppe S til gruppe 5?
 7. Hvad får man i tilskud fra Danmark?
 8. Hvor dækker det gule sundhedskort?
 9. Kan man rejse uden EU sygesikring?
 10. Hvornår startede sygesikringen?
 11. Hvem er i sygesikringsgruppe 1?
 12. Kan man få erstatning fra 2 rejseforsikringer?
 13. Hvad er sygesikring?
 14. Hvad er en ulykkesdefinition?
 15. Hvad er en børneulykkesforsikring?

Hvad dækker sygesikringen i udlandet?

EU-sygesikringskortet dækker: udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, man opholder sig i. både akut sygdom/ tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'.

Hvad dækker gruppe 5 i Danmark?

Med Gruppe 5 sikrer du dig tilskud til de regelmæssige udgifter til medicin, tandlæge, vaccination, briller og kontaktlinser. Skulle du få behov for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller psykolog, giver Gruppe 5 også tilskud til det.

Hvad dækker det gule sygesikringskort i udlandet?

Dit gule sundhedskort dækker kun som rejsesygesikring i Danmark, Grønland og på Færøerne. Hvis du skal på ferie andre steder i Europa, skal det blå EU-sygesikringskort med i bagagen. ”Der er ikke længere en offentlig dansk alarmcentral, du kan kontakte fra udlandet.

Hvad dækker sygesikringen?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af sygesikringen og får et sundhedskort. Sundhedskortet giver ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Kan man have to rejseforsikringer?

Forbrugerrådet anerkender problemer med rejseforsikringMan kan have en rejseforsikring igennem sit kreditkort, som man måske ikke var klar over at man havde. Og man køber måske en rejseforsikring selvstændigt hos rejsebureauet, fordi man ikke lige var opmærksom på, at man allerede havde en”.

Kan man skifte fra gruppe S til gruppe 5?

Du kan skifte gruppe, når du har været medlem i din nuværende gruppe i de forudgående 12 måneder eller mere. Det gælder uanset, om du vil skifte til en dyrere eller en billigere gruppe. Du kan derfor godt skifte til en anden gruppe, og efter 12 måneder skifte tilbage igen.

Hvad får man i tilskud fra Danmark?

Log ind og se dine tilskud På selvbetjeningen kan du se, hvor meget du har til gode. Du kan selv vælge, hvor ofte du vil have udbetalt dine tilskud. Det er også på selvbetjeningen, du ændrer dit kontonummer og vælger tidspunkt for udbetaling af dine tilskud.

Hvor dækker det gule sundhedskort?

Sundhedskortet giver dig ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykolog.

Kan man rejse uden EU sygesikring?

Hvis du er rejst af sted uden det blå EU-sygesikringskort, skal du i første omgang selv lægge ud for den behandling, du modtager. Du betaler både den eventuelle egenbetaling og det beløb, som ellers ville være dækket af det blå kort.

Hvornår startede sygesikringen?

Danmark har haft sygesikring siden 1971, hvor sygekasseordningen blev afskaffet. Den danske sygesikring dækker, eller giver tilskud til bl. a. behandling hos praktiserende læger, medicin, tandlægebehandling, psykologbistand, kiropraktorbehandling, speciallægebehandling, fysioterapeutbehandling samt rejsesygeforsikring.

Hvem er i sygesikringsgruppe 1?

​Sikringsgruppe 1 Sikrede i gruppe 1 er tilmeldt en praktiserende læge eller en lægepraksis med flere læger. Hvis du er i gruppe 1, skal du have en henvisning fra din læge, når du skal have behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Kan man få erstatning fra 2 rejseforsikringer?

din familieforsikring dækker din bagage og privatansvar i de første tre måneder af en rejse. evt. ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer også dækker på rejsen. Her skal du være klar over, at du har mulighed for at få erstatning fra flere personforsikringer ved samme forsikringsbegivenhed.

Hvad er sygesikring?

 • Hvad er sygesikring? Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Hvad er en ulykkesdefinition?

 • Ulykkesdefinition 1 Traditionel ulykkesdefinition. En tilfældig, af den sikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på... 2 Den nye ulykkesdefinition. Det er ikke et krav, at noget udefrakommende er årsag til ulykken. 3 Dækning. Varigt mén vurderes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel (se www.aes.dk), når tilstanden er blevet... More ...

Hvad er en børneulykkesforsikring?

 • En børneulykkesforsikring består af en invaliditetsdækning, som dækker varigt mén, samt en begravelsesdækning i tilfælde af død forårsaget af et anerkendt ulykkestilfælde. Tandskadedækning kan være en del af forsikringen, eller den kan være en ekstra dækning, man skal købe.