:

Hvad er de fem mest brugte plastmaterialer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er de fem mest brugte plastmaterialer?
 2. Er ABS plast giftig?
 3. Kan ABS plast genbruges?
 4. Hvilket af disse monomerer molekyler er PVC opbygget af?
 5. Hvilke stoffer er der i plastik?
 6. Hvad for nogle stoffer er der i plastik?
 7. Hvilke giftstoffer er der i plastik?
 8. Er det farligt at spise et stykke plastik?
 9. Hvilke typer plast kan ikke genanvendes?
 10. Hvordan laver man ABS plast?
 11. Hvordan er PVC opbygget?
 12. Hvilket stof indgår i PVC plast?
 13. Hvad er der plastik i?
 14. Hvad er plastik lavet af?
 15. Er der ftalater i hård plast?

Hvad er de fem mest brugte plastmaterialer?

Her en oversigt over nogle af de mest almindelige:

 • HDPE. En high density polyethylen, der er den mest almindelige plasttype med utallige anvendelser, bl. ...
 • LDPE. ...
 • Polypropylen (PP) ...
 • Polyamid (PA) ...
 • PVC. ...
 • Polystyren (PS) ...
 • ABS. ...
 • PBT-plast.

Er ABS plast giftig?

Selvom ABS godt kan bruges til produktion af legetøj som LEGO, er det, som meget andet plastik, en smule giftigt og må fx. ikke 'spises'. Derfor er det vigtigt at tænke på hvilken slags legetøj det er og hvilken aldersgruppe der kommer til at lege med det.

Kan ABS plast genbruges?

ABS kan fint genanvendes. PMMA/akryl er et materiale, der fint kan genanvendes. Genanvendelse anbefales som det første og energigenindvinding som det næste, da der kun dannes kuldioxid og vand under forbrændingen.

Hvilket af disse monomerer molekyler er PVC opbygget af?

En monomer er plastmaterialets hovedbyggesten. Forskellige plasttyper er bygget op af forskellige monomerer.

 • ethylen (indgår i bl. a. polyethylen)
 • propylen (indgår i bl. a. polypropylen)
 • vinylklorid (indgår i bl. a. PVC)
 • styren (indgår i bl. a. polystyren)

Hvilke stoffer er der i plastik?

Polyethylen er opbygget af kulstofatomer (sorte på figuren) og brintatomer (hvide på figuren). Disse to grundstoffer indgår som hovedbestanddel i alle plasttyper. Der kan også indgå ilt (O), kvælstof (N) og chlor (Cl), og i sjældnere tilfælde andre grundstoffer.

Hvad for nogle stoffer er der i plastik?

Ukendte kemikalier vælter ud af plastik til forbrugere Det er langtfra ny viden, at plastik generelt er associeret med for længst dokumenterede skadelige kemikalier, såsom blødgere (ftalater) og bromerede flammehæmmere, som kan forstyrre og skade reproduktion, hormon-system, hjernefunktion og være kræftfremkaldende.

Hvilke giftstoffer er der i plastik?

Ukendte kemikalier vælter ud af plastik til forbrugere Det er langtfra ny viden, at plastik generelt er associeret med for længst dokumenterede skadelige kemikalier, såsom blødgere (ftalater) og bromerede flammehæmmere, som kan forstyrre og skade reproduktion, hormon-system, hjernefunktion og være kræftfremkaldende.

Er det farligt at spise et stykke plastik?

Endnu har ingen forskere påvist, at indtagelse af plastik er farligt for mennesker, men i Plastic Change er vi bekymrede for, at menneskers mavesyre er med til at frigive farlige kemiske stoffer, som er forbundet med plastik.

Hvilke typer plast kan ikke genanvendes?

Ved denne nyttiggørelsesform mistes en del af de ressourcer, der er anvendt til at producere plasten, hvorfor denne nyttiggørelse kun bør anvendes på plast, der ikke kan genbruges eller genanvendes. Det kan for eksempel være plast af ringe kvalitet som plast fra havmiljøet.

Hvordan laver man ABS plast?

ABS polymer er en amorf terpolymer, der fremstilles ved at kombinere tre forskellige compounds. De tre compounds, som ABS plast er sammensat af, er acrylonitril, butadien og styren plast. Ved forskellige kombinationer af disse monomerer, kan der fremstilles mange ABS plasttyper, med et bredt spektrum af ABS egenskaber.

Hvordan er PVC opbygget?

Den kemiske fremstilling af PVC Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til klor og natriumhydroxid/lud/kaustisk soda. 30% af kloren bruges til PVC, mens den resterende andel indgår i medicin, desinfektion af drikkevand og meget andet.

Hvilket stof indgår i PVC plast?

PVC fremstilles af 57% salt og 43% ethylen PVC-råvaren fremstilles ud fra salt og ethylen fra olie eller gas. PVC er del af den vigtige klor-alkali-industri, hvor salt spaltes i klor og natriumhydroxid/kaustisk soda. Uden klor-alkali-industriens produkter ville vores samfund se helt anderledes.

Hvad er der plastik i?

Plastik er et materiale, som findes i mange former og farver. Både i Norden og i resten af verden bruges plastik eller plast, som det også kaldes, til alverdens produkter som f. eks. emballage, møbler, hvidevarer, legetøj og elektronik.

Hvad er plastik lavet af?

Råvaren til fremstilling af plast er først og fremmest råolie. Derudover indgår cellulose, kul, naturgas og salt. Råolie er en blanding af tusinde forskellige stoffer, og for at kunne udnytte dem, skal olien raffineres i store anlæg.

Er der ftalater i hård plast?

Nej. PVC-rør er fremstillet af hård PVC og indeholder derfor ikke blødgørere som fx ftalater.