:

Hvem kan tage en phd?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem kan tage en phd?
  2. Hvad er ph.d?
  3. Hvordan udfylder du en ph.d aansøgning?
  4. Hvad er ph.d-sstipendiat?
  5. Hvad er ph.d-ggraden?

Hvem kan tage en phd?

Adgangskrav og krav til ansøgningen Søger du indskrivning på ph. d. -uddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet, skal du have en kandidateksamen, magisterkonferens eller anden eksamen på tilsvarende niveau (mindst 120 ECTS). Læs mere om adgangskravene, og se krav til selve ansøgningen.

Hvad er ph.d?

  • Ph.d. er en fordanskning af den britiske forkortelse Ph.D., der på nylatinsk betyder philosophiae doctor, eller doktor i filosofi. Kom til Danmark for 27 år siden Graden kom til Danmark i 1989 og erstattede det der dengang hed en licentiat. Ønsket var at gøre graden mere internationalt spiselig og genkendelig.

Hvordan udfylder du en ph.d aansøgning?

  • Du skal skrive en ansøgning og fremlægge en detaljeret studieplan over, hvad ph.d.-projektet skal dreje sig om, og hvad uddannelsesforløbet skal indeholde. I nogle ledige ph.d.-stillinger er emnet for forskningsprojektet fastlagt på forhånd. I andre har du selv mulighed for at bestemme, når du formulerer din ansøgning.

Hvad er ph.d-sstipendiat?

  • Ph.d.-studerende ansættes generelt i en overenskomstmæssig stilling som ph.d.-stipendiat. Det betyder, at de ansættes i en stilling med løn. Ansættelsen dækker uddannelsesperioden på 3 år og kræver en kandidatgrad inden ansættelsen. Lønnen er ca. 30.000 kr. om måneden inkl. pension.

Hvad er ph.d-ggraden?

  • "Akademisk grad, der har sit udspring i det system af akademiske grader, som blev udviklet ved de middelalderlige europæiske universiteter.Ph.d.-graden kendes i dag først og fremmest fra den angelsaksiske verden, hvor det er den højeste grad, man kan erhverve ved et universitet."