:

Kan grise græde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan grise græde?
  2. Hvor mange grise der skal leveres til slagtning?
  3. Hvordan drives grisene i slagteriet?
  4. Hvad er grises naturlige adfærd?
  5. Hvornår skal grisene afhentes?

Kan grise græde?

»Vi ved, at når man isolerer en gris, der normalt går i flok, så stiger dens hjertefrekvens og den udskiller stresshormoner. Grise har følelser ligesom hunde, heste og mange andre dyr – og det glemmer vi,« siger Jan Ladewig.

Hvor mange grise der skal leveres til slagtning?

  • Svineslagtningen starter med at grisene hentes hos landmanden og ender med at det opskårne kød forlader slagteriet. Når en landmand skal levere svin til slagtning, meddeler han ca. en uge i forvejen til slagteriet, hvor mange grise han regner med at levere.

Hvordan drives grisene i slagteriet?

  • På slagteriet drives grisene ud af vognene, hvorefter de kontrolleres af en dyrlæge, før de drives ind i slagteriets stalde. I stalden holdes grisene i de samme små grupper som under transport. Efter et par timer i foldene drives de enkelte grupper af grise frem til bedøvelse.

Hvad er grises naturlige adfærd?

  • Grises naturlige adfærd er at leve i små flokke med en given rangorden. Der kan derfor opstå slagsmål, når grise fra forskellige ’flokke’ blandes, indtil en ny rangorden er etableret. Derfor er vognene er opdelt med skillevægge i indelukker, så grisene kan holdes i mindre grupper.

Hvornår skal grisene afhentes?

  • Det giver slagteriet tid til at planlægge afhentning og slagtning. Samme dag eller dagen inden at grisene skal hentes, flyttes de til et særligt udleveringsrum, der er adskilt fra den øvrige produktion på gården. Det sker for at udgå, at eventuel smitte fra andre grise i vognen skal blive ført ind i besætningen.