:

Hvad er Plantepigmenter?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er Plantepigmenter?
  2. Hvorfor er græsset grønt?
  3. Hvad er forskellen mellem farvestoffer og pigmenter?
  4. Hvad er grænsedragning for pigmenter?
  5. Hvilke pigmenter findes i planterne?

Hvad er Plantepigmenter?

opsamling af energi til fotosyntesen, beskyttelse mod solstråling og signalering til pollinerende og frøspredende dyr. Plantepigmenter kan være vandopløselige og indeholdt i cellens vakuoler, fx flavonoider og betanin, eller fedtopløselige og bundet til kloroplastmembranerne som klorofyl og carotenoider.

Hvorfor er græsset grønt?

Det, der gør græsset grænt, er klorofyl, også kaldet bladgrønt. Det opsuger det blå og røde lys, men kaster det grønne tilbage, og derved får græsset sin grønne farve.

Hvad er forskellen mellem farvestoffer og pigmenter?

  • Der skelnes mellem farvestoffer og pigmenter: Farvestoffer er opløselige, pigmenter er uopløselige i det opløsningsmiddel, hvori de anvendes. Grænsedragningen er dog vanskelig for organiske pigmenter, idet deres opløselighed ofte er afhængig af temperatur og opløsningsmiddel.

Hvad er grænsedragning for pigmenter?

  • Grænsedragningen er dog vanskelig for organiske pigmenter, idet deres opløselighed ofte er afhængig af temperatur og opløsningsmiddel. Således anvendes ordet farvestof ofte om både de opløselige og de uopløselige farvestoffer — pigmenter. Stoffernes farver beror på lysabsorption i den synlige del af lysspektret.

Hvilke pigmenter findes i planterne?

  • Ud over de nævnte hovedgrupper af pigmenter kan man i mange planter finde andre farvestoffer, fx betanin i rødbeder. Nogle flavonoider, som er kemisk beslægtet med antocyaninerne, absorberer UV-stråling og forhindrer derved, at planterne skades af sollyset. UV-absorberende pigmenter findes også i mange planters kronblade.