:

Hvad får en landmand for et slagtesvin?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad får en landmand for et slagtesvin?
 2. Hvor mange grise bliver der produceret i Danmark?
 3. Hvor mange kuld grise får en so?
 4. Hvor mange grise der vil blive slagtet i år?
 5. Hvor mange grise er i slagtesvinestalden?
 6. Hvordan drives grisene i slagteriet?
 7. Hvor vejer smågrisene i slagtesvin?

Hvad får en landmand for et slagtesvin?

Landmandens afregningspris, når han leverer grise til slagtning er lavere i 2019 (8,30 kroner per kilo), end de var for 40 år siden i 1978 (9,65 kroner per kilo).

Hvor mange grise bliver der produceret i Danmark?

I Danmark producerer landbruget hvert år over 30 mio. grise, og en ny opgørelse fra Dyrenes Beskyttelse viser, at Danmark er det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til befolkningens størrelse.

Hvor mange kuld grise får en so?

En gennemsnitlig so får i Danmark 2,3 kuld per år og får altså 43 pattegrise om året, inklusive de dødfødte. ”De er blevet til fødemaskiner, der konstant skal yde det maksimale. Vi er efterhånden kommet så langt fra naturlig biologi, som det er muligt, og der må være en grænse for, hvor meget dyrene skal presses.

Hvor mange grise der vil blive slagtet i år?

 • De danske slagterier ventes at blive ramt af et brat fald i antallet af slagtninger det kommende år, skriver Finans. En ny prognose fra Landbrug & Fødevarer, L&F, indikerer, at der i år vil blive slagtet 930.000 færre grise på de danske slagterier.

Hvor mange grise er i slagtesvinestalden?

 • I slagtesvinestalden går grisene typisk sammen i stier med ca. 15 grise i hver, afhængig af stiernes størrelse. Grisene opholder sig i slagtesvinestalden fra de vejer 25-30 kg og indtil de vejer ca. 105 kg, hvor de leveres til slagteriet. De er da 5-6 måneder gamle.

Hvordan drives grisene i slagteriet?

 • På slagteriet drives grisene ud af vognene, hvorefter de kontrolleres af en dyrlæge, før de drives ind i slagteriets stalde. I stalden holdes grisene i de samme små grupper som under transport. Efter et par timer i foldene drives de enkelte grupper af grise frem til bedøvelse.

Hvor vejer smågrisene i slagtesvin?

 • Grisene opholder sig i smågrisestalden til de vejer 25-30 kg, hvorefter de flyttes til slagtesvinestalden. I Danmark har mange landmænd valgt at have enten smågrise eller slagtesvin. Derfor sælges en del af smågrisene ofte videre til andre svineproducenter fra smågrisestalden.