:

Hvordan tilføres energi til økosystemet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan tilføres energi til økosystemet?
  2. Hvordan ånder planter?
  3. Hvordan hænger Energipyramiden og fødekæden sammen?
  4. Hvordan er fødekædens led afhængige af hinanden?
  5. Hvorfor er der ofte kun få led i en fødekæde?

Hvordan tilføres energi til økosystemet?

I og mellem økosystemerne cirkulerer stoffer i stofkredsløb (fx kvælstofkredsløb). Energi kommer fra Solen og bindes ved planternes fotosyntese i organisk materiale. I den videre omsætning af organisk materiale i fødenettene omsættes også energien, og undervejs tabes energi som varme (se økologi).

Hvordan ånder planter?

Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af. Druesukker-molekylerne er små.

Hvordan hænger Energipyramiden og fødekæden sammen?

På hvert af næringstrinene i en fødekæde tabes energi, bl. a. i form af varme. Den potentielle energimængde, der på hvert næringstrin er til rådighed for det følgende trin, vil derfor aftage gennem en fødekæde, hvilket også kommer til udtryk i energipyramidens trappeform.

Hvordan er fødekædens led afhængige af hinanden?

I en fødekæde, vil der oftest være en masse planter, færre planteædere – og færrest rovdyr. Et fødenet er et netværk af fødekæder i et økosystem. I et fødenet er dyr og planter og andre organismer afhængige af hinanden.

Hvorfor er der ofte kun få led i en fødekæde?

De første konsumentled i nedbryderkæder består af meget små organismer; desuden er rovdyrene i de følgende konsumentled gennemgående kun lidt større end deres byttedyr. Derfor består nedbryderkæder ofte af mange led.