:

Hvad er det modsatte af abstrakt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er det modsatte af abstrakt?
 2. Hvad betyder det at tænke abstrakt?
 3. Hvad er abstraktionsniveau?
 4. Hvad vil det sige at abstrahere?
 5. Hvad er abstrakte tanker?
 6. Hvad er et abstraktionsniveau?
 7. Hvad betyder Abstraktionsstigen?
 8. Hvad er abstrakte overvejelser?
 9. Hvad er et abstrakt navneord?
 10. Hvad er sygepleje teori?
 11. Hvad kan man skrive i stedet for dette?
 12. Hvad kan man skrive i stedet for da?
 13. Hvad er abstrakte refleksioner?
 14. Hvordan skriver man en Refleksionsopgave?
 15. Hvad betyder abstrakt sprog?

Hvad er det modsatte af abstrakt?

1. Almindeligvis står abstrakt i modsætning til konkret i en række beslægtede betydninger: Det konkrete er det umiddelbart givne, det sansbare eller det individuelle, mens det abstrakte omvendt er det, der ser bort fra det umiddelbart givne og individuelle til fordel for det afledte og mere almene.

Hvad betyder det at tænke abstrakt?

Ifølge the Psychology Dictionary er abstrakt tænkning evnen til at forstå vigtige og fælles egenskaber. Det tjener til at holde forskellige aspekter af en situation i tankerne, forudse og planlægge for fremtiden, tænke symbolsk og drage konklusioner.

Hvad er abstraktionsniveau?

1) I hvor høj grad en person, f. eks. et barn, er i stand til at tænke abstrakt, 2) I hvor høj grad noget er abstrakt, f.

Hvad vil det sige at abstrahere?

Abstrahere, se bort fra uvæsentlige sider af et emne.

Hvad er abstrakte tanker?

Abstraktion er den tankevirksomhed, hvor man koncentrerer sig om hovedsagen og ser bort fra mindre væsentlige detaljer, eller hvor man finder fælles egenskaber ved en række begreber eller ting.

Hvad er et abstraktionsniveau?

1) I hvor høj grad en person, f. eks. et barn, er i stand til at tænke abstrakt, 2) I hvor høj grad noget er abstrakt, f.

Hvad betyder Abstraktionsstigen?

Hvad er abstraktionsstigen? Abstraktionsstigen er et skriveværktøj, der hjælper dig med at skrive, så din læser forstår dig – fordi den gør dig opmærksom på, at der er forskellige abstraktionsniveauer i sproget: Det høje abstraktionsniveau, hvor du bruger abstrakte begreber.

Hvad er abstrakte overvejelser?

Det er dine perspektiver på emnet og undersøgelse af forhold relateret til emnet, der er i fokus. Du vurderes på din evne til at tænke og undre dig - og på få indfanget læseren i din tankerække gennem et levende sprog. På det abstrakte niveau skal du derfor komme med nogle usikre bud på, hvordan det forholder sig.

Hvad er et abstrakt navneord?

Subsstantiver abstrakt-konkret indhold. En ske, en saks, et ur – det er ting vi kan tage og føle på. De er konkrete substantiver. Kærlighed er abstrakt – ligesom fx interesse, anstrengelse, tvivl, sorg.

Hvad er sygepleje teori?

En sygeplejeteoretiker har formuleret en almindeligt anerkendt sygeplejevidenskabelig tekst. Oftest er det betragtninger om sygeplejens væsen: rettesnore for hvad 'god sygepleje' er.

Hvad kan man skrive i stedet for dette?

Man kan bruge "man" i stedet for jeg som en distancerende faktor - f. eks.: "Man tror, alle kigger på én" = "Jeg tror, alle kigger på mig". Man kan også bruge "man" i stedet for "du" - f. eks.: "Nå, hvordan har man det så i dag?" Igen som en distancerende faktor, hvis man skal tale om noget ubehageligt.

Hvad kan man skrive i stedet for da?

Se nedenfor hvad da betyder og hvordan det bruges på dansk. Da betyder omtrent det samme som Siden.

Hvad er abstrakte refleksioner?

Udgangspunktet for dine refleksioner på det abstrakte niveau skal være konkrete eksempler. De konkrete eksempler er situationer og oplevelser fra hverdagen, men kan også være en tekst. Det kan være oplevelser med Instagram, en oplevelse med et filmklip eller ved læsningen af et digt.

Hvordan skriver man en Refleksionsopgave?

Når du skriver reflekterende, skal du beskrive den undren og de overvejelser, som dit emne sætter i gang i dig selv. Refleksion som skrivehandling har ikke til formål at overbevise din modtager om et bestemt synspunkt, men at inddrage modtageren i dine tanker om emnet. Refleksionen går dybere, end en diskussion gør.

Hvad betyder abstrakt sprog?

Jo mere abstrakt et ord er jo mere eksisterer det ”inde i hovedet” og jo mere konkret et ord er jo mere sans‐ bart nærværende er det. Samtidig er det sådan at desto mere et ord dækker over desto va‐ gere er betydningsindholdet. De to ord beskriver også to forskellige måder at tænke og skrive på.