:

Hvad er et Tinghus?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et Tinghus?
 2. Hvad er et selvfølge?
 3. Hvad betyder ordet øjesten?
 4. Hvad betyder ordet alligevel?
 5. Hvad betyder ordet tugthus?
 6. Hvor er det ærgerligt?
 7. Hvilken ordklasse er selvfølgelig?
 8. Hvem har skrevet sangen Du er min øjesten?
 9. Hvem synger du er min øjesten?
 10. Hvad betyder ordet irriterende?
 11. Hvordan staver man til alligevel?
 12. Hvad betyder imidlertid?
 13. Hvad betyder ordet andægtig?
 14. Hvordan skriver man ærgerligt?
 15. Hvad vil det sige at være ærgerrig?

Hvad er et Tinghus?

mnt. dinkhus) hus, hvor der holdes ting; nu: den bygning, hvor underretten holdes (og forbrydere sidder i fængsel; ofte i forb. (raad-,) ting- og arresthus).

Hvad er et selvfølge?

hvad der er umiddelbart indlysende, ikke behøver nærmere forklaring ell. begrundelse; ogs.: hvad der betragtes som noget ganske naturligt, givet, som noget, der hører sig til, noget, der ikke kan være to meninger om (især i forb. som det er en selvfølge ell. (betragte, tage (olgn.)

Hvad betyder ordet øjesten?

Øjestenen er kernepunktet, det vigtige, og efterhånden bliver ordet anvendt også i overført betydning om det vigtige og centrale.

Hvad betyder ordet alligevel?

1. modsat det forventede, aftalte el. lign. Det er, som om vi ikke kommer nogen vegne.

Hvad betyder ordet tugthus?

Tugthus, dels en frihedsstraf, der anvendtes indtil 1933, dels en bygning bestemt til afsoning af denne. Straffen blev i København udstået i Børnehuset, der fra 1790 benævntes Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset; desuden i Viborg fra 1738, i Stege fra 1743, i Odense fra 1752 og i Straffeanstalten i Horsens fra 1853.

Hvor er det ærgerligt?

Det er helt almindeligt at bruge tillægsordet ærgerlig om en persons sindstilstand, når personen er lettere irriteret, vred eller utilfreds, fordi noget ikke er forløbet som ønsket, eller fordi nogen ikke har levet op til forventningerne.

Hvilken ordklasse er selvfølgelig?

til -følge; jf. ogs. følgelig 1.4 slutn. samt selvforstaaelig) 1) som adj.: som er en selvfølge; som følger af sig selv; som er en naturlig konsekvens af noget; nu især i videre anv.: som siger sig selv ell.

Hvem har skrevet sangen Du er min øjesten?

Du er min øjesten blev oprindeligt sunget af Peter Malberg i filmen 'Flintesønnerne' af Morten Korch. Den er skrevet af Victor Skaarup og komponeret af Sven Gyldmark.

Hvem synger du er min øjesten?

Peter MalbergPeter Malberg & Ib MossinIb Mossin Du er min øjesten/Musikere

Hvad betyder ordet irriterende?

irriterende adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [iɐ̯iˈteˀʌnə] 1 som vækker irritation eller ærgrelse; som man føler sig lettere generet eller provokeret af 2 medicin som har en generende virkning på en legemsdel eller et organ og fremkalder rødmen, hævelse, ømhed el. lign.

Hvordan staver man til alligevel?

Ordet alligevel bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves.

Hvad betyder imidlertid?

Imidlertid betyder omtrent det samme som Dog.

Hvad betyder ordet andægtig?

andächtig; jf. Andagt) 1) til Andagt 2: (om personer) som føler andagt; (om ting, forhold osv.) som er udtryk for andagt. *en andægtig Bøn.

Hvordan skriver man ærgerligt?

Ærgelig – ærgerlig Selvom det kan være svært at høre, er der to 'r'er i ærgerlig.

Hvad vil det sige at være ærgerrig?

1) det at være ærgerrig; ambition; ogs.: det at sætte en ære i at gøre ell. opnaa noget ell. det at have noget som sit højeste ønske, som maal for sine bestræbelser. hvad som hos Mands Personer lastes som Ærgierrighed, og kaldes Rang-Syge, heeder hos Fruentimmer en honet Ambition.