:

Hvordan finder man vektor AB?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan finder man vektor AB?
 2. Hvad forstås ved en vektor?
 3. Hvad kan man bruge vektor regning til?
 4. Hvordan Hatter man?
 5. Hvordan ganger man en vektor med et tal?
 6. Hvorfor bruger man vektorer?
 7. Hvad er Retningsvinklen?
 8. Hvad hedder den vektor som går fra origo 0 0 til punktet A a1 a2 )?
 9. Hvordan skriver man Vektorfunktioner i Geogebra?
 10. Hvordan finder man længden af en vektor i Maple?
 11. Hvordan opløser man en vektor?

Hvordan finder man vektor AB?

Opsummering

 1. Man kan konstruere en vektor ud fra to punkter ved at indtegne en pil fra startpunktet (A) til endepunktet (B).
 2. Man kan beregne vektoren ved at trække de to punkters koordinater fra hinanden.

Hvad forstås ved en vektor?

En vektor er en pil, der har en længde og en retning. Man betegner oftest vektorer med små bogstaver med en lille pil over. En vektor har to koordinater, der beskriver hvor lang vektoren er i hhv. x-aksens og y-aksens retning.

Hvad kan man bruge vektor regning til?

Vektorregning bruges blandt andet til at løse geometriske problemer, fx at bestemme en længde, et areal eller en vinkel. Vektorregning bruges også, ligesom mange andre matematiske emner, som et værktøj inden for andre fag, fx fysik, hvor vektorer bl. a. bruges til at beskrive kræfter, hastighed og acceleration.

Hvordan Hatter man?

En tværvektor har præcis samme længde, som den oprindelige vektor og den eneste ændring er, at vektoren er drejet 90 grader mod urets retning. Herunder ser du et eksempel på en vektor og dens tilhørende tværvektor. Tværvektoren betegnes med dette symbol ^ over selve vektoren, dette kaldes også hat.

Hvordan ganger man en vektor med et tal?

Når man forbinder start og slutpunkt, får man vektordifferensen. Ved den anden tegner man vektor a og vektor b, hvor man starter i samme punkt. Den vektor der starter i spidsen af b og slutter i spidsen af a er vektordifferensen. Når man ganger et tal med en vektor, ganger man tallet ind på hver koordinat.

Hvorfor bruger man vektorer?

Vektorer er vigtige grundelementer i tensoranalyse. En vektor illustreres ofte ved en pil, altså et linjestykke forsynet med en retning, således at linjestykkets længde udtrykker vektorens størrelse. Måler man fx vindhastigheden i en række punkter, kan målingerne illustreres ved pile afsat i punkterne.

Hvad er Retningsvinklen?

En vektors retningsvinkel Vinklen v mellem den positive del af x-aksen og enhedsvektoren i positiv omløbsretning (dvs. mod uret) kalder vi retningsvinklen.

Hvad hedder den vektor som går fra origo 0 0 til punktet A a1 a2 )?

origo O (0,0) til punkt A med koordinaterne (a1,a2).  Vektoren OA kaldes for stedvektoren for punkt A.

Hvordan skriver man Vektorfunktioner i Geogebra?

Vælg i værktøjskassen: Geometri > Punkter og linjer > Vektor, og tegn vektoren med de koordinater, du ønsker, og med udgangspunk i det punkt du ønsker, fx origo, så vektoren bliver en stedvektor.

Hvordan finder man længden af en vektor i Maple?

Mål længden af vektoren – vælg i værktøjskassen: Geometri > Måling >længde, og klik på vektoren. Bemærk: Hvis du vil regne videre med vektorens længde (fx i Noter), så kan du lagre den, som her fx i l_va ved at højreklikke og vælge ”Lagre”, og så skrive navnet i den boks, der dukker op.

Hvordan opløser man en vektor?

Opløsning af en vektor efter givne retninger At opløse vektoren c→ = AB→ efter to vektores ( a→ og b→ ) retninger vil sige at finde to tal x og y , så c→ = x a→ + y b→. Man siger, at c→ er skrevet som en linearkombination af vektorerne a→ og b→.