:

Hvilke uddannelser er akademiske?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke uddannelser er akademiske?
 2. Hvad vil det sige at være akademiker?
 3. Hvor mange akademikere er der i Danmark?
 4. Hvad er en teknonom?
 5. Hvilke diplomuddannelser findes der?
 6. Hvad er en uddannelsesgrad?
 7. Hvornår kan man kalde sig bachelor?
 8. Hvor mange i Danmark har en universitetsuddannelse?
 9. Hvor mange faglærte er der i Danmark?
 10. Er merkonom en bachelor?
 11. Er merkonom en akademiuddannelse?
 12. Hvad svare en diplomuddannelse til?
 13. Hvad er diplom niveau?
 14. Hvor mange har kun grundskolen?
 15. Hvor mange danskere har kandidat?

Hvilke uddannelser er akademiske?

Uddannelsesbeviser og grader

 • Grundskole og 10. ...
 • Gymnasiale uddannelser (niveau 4 i kvalifikationsrammen) ...
 • Erhvervsuddannelser (niveau 3-5 i kvalifikationsrammen) ...
 • Maritime uddannelser på niveau 3-5 i kvalifikationsrammen. ...
 • Erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser (niveau 5 i kvalifikationsrammen)

Hvad vil det sige at være akademiker?

Akademiker, person, der studerer ved eller er uddannet fra et universitet eller en anden højere læreanstalt.

Hvor mange akademikere er der i Danmark?

d-grader. I 2006 var det mere særligt at være akademiker, end det er i dag. Dengang havde 213.038 af danskerne en lang videregående uddannelse. Siden da er tallet blevet højere hvert eneste år, og i dag findes der hele 383.795 danskere med lange videregående uddannelser.

Hvad er en teknonom?

Teknonom, historisk titel for en person med videreuddannelse inden for tekniske, administrative og økonomiske emner.

Hvilke diplomuddannelser findes der?

I VIA kan du vælge mellem 20 forskellige diplomuddannelser inden for blandt andet pædagogik, sundhed, ledelse, projektledelse, design, byggeri og offentlig administration.

 • Du kan se alle VIAs diplomuddannelser her.
 • Du kan læse mere om adgangskravene til akademiuddannelsen her.

Hvad er en uddannelsesgrad?

En akademisk grad eller en universitetsgrad er en uddannelsesgrad, som et universitet eller en anden højere læreanstalt på universitetsniveau (f.

Hvornår kan man kalde sig bachelor?

En bachelor eller bachelorgrad (latin: baccalaureus) er en akademisk grad, som erhverves når man har fuldført og bestået en videregående uddannelse, typisk af mindst tre års varighed, inden for et specifikt fagområde.

Hvor mange i Danmark har en universitetsuddannelse?

25 - 45 åriges videregående uddannelse

I ALTIGANGVÆRENDE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
I alt67 107
25 år79 47516 583
26 år82 04411 447
27 år82 7958 324

Hvor mange faglærte er der i Danmark?

Økonomisk Analyse nr. I 2016 fuldførte godt 34.000 personer en erhvervsfaglig uddannelse. Antallet af nyud- dannede faglærte har ligget nogenlunde stabilt – målt i absolutte tal – siden starten af 00'erne, jf. figur 1.

Er merkonom en bachelor?

Merkonom (merc. d) kan betegne en person med praktisk erhvervserfaring på mindst 2 år med en grundlæggende handelsuddannelse eller anden uddannelse, der mindst har gennemført en kortere videregående akademisk uddannelse og bestået de tilhørende eksaminer.

Er merkonom en akademiuddannelse?

Med 4 x 10 ECTS fag inden for det merkantile område bliver du merkonom, og hvis du gennemfører 5 x 10 ECTS fag og et afgangsprojekt, har du en hel akademiuddannelse.

Hvad svare en diplomuddannelse til?

Diplomuddannelser er videre- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges ofte på deltid og er på professionsbachelorniveau. Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Hvad er diplom niveau?

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS-point. Ved at tage en diplomuddannelse, får du en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for, gennem teori, metoder og redskaber, at bygge oven på det, du allerede kan.

Hvor mange har kun grundskolen?

Her er tale om næsten 204.000 unge, hvilket svarer til 21,8 procent af de unge mellem 16 og 29 år. Med andre ord har mere end hver femte ung under 30 år kun en grundskoleuddannelse i bagagen opgjort via de nyeste registerdata.

Hvor mange danskere har kandidat?

Men en ny OECD rapport viser, at blot 12 procent af Danmarks befolkning mellem 24 og 64 havde en kandidatuddannelse i 2016, mens tallet i Sverige og Norge er henholdvis 13 og 11 procent.