:

Er revisor godt betalt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er revisor godt betalt?
 2. Hvor meget tjener du som revisor?
 3. Hvornår er der Revisorpligt?
 4. Hvad er det mest spændende ved revision?
 5. Hvad tjener en bankansat?
 6. Hvor meget tjener en revisor før skat?
 7. Hvad tjener en statsautoriseret revisor løn?
 8. Hvor meget tjener en intern revisor?
 9. Hvornår skal ApS revideres?
 10. Hvornår kan man kalde sig revisor?
 11. Hvad er revisionspligt?
 12. Hvorfor vælge revision?
 13. Hvad tjener en bankmand efter skat?
 14. Hvad tjener en AML officer?

Er revisor godt betalt?

Ifølge tal fra Lønstatistik.dk så tjener en revisor i gennemsnit 36.224 kroner om måneden. I samme løngruppe ligger gennemsnitsalderen på 34,4 år, mens den gennemsnitlige erhvervserfaring ligger på 9,8 år. Samtidig er der en mærkbar lønforskel på, hvorvidt man er mand eller kvinde.

Hvor meget tjener du som revisor?

PrivatStat
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde (reg./statsaut.)42.792 kr.39.063 kr.
Statsrevisor42.792 kr.39.063 kr.
Revisor - ej reg./statsaut., Revisorassistent38.081 kr.38.009 kr.
Revisionassistent26.045 kr.28.705 kr.

Hvornår er der Revisorpligt?

I visse tilfælde kan det dog være lovpligtigt for dig at have en revisor. Det gælder, hvis din virksomhed kan krydse mindst 2 af følgende 3 punkter af: Virksomheden har mere end 12 fuldtidsansatte. Virksomheden omsætter for mere end 8 millioner kr.

Hvad er det mest spændende ved revision?

”Som revisor arbejder du med en bred vifte af regnskabsmæssige opgaver, herunder bogføring og afstemninger. Derudover arbejder du også med selvangivelser, rådgivning, budgettering samt en masse andre spændende opgaver.

Hvad tjener en bankansat?

Blandt de større banker i gruppe 1 og 2 i Finanstilsynets inddeling af bankerne har Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank den i gennemsnit laveste løn per ansat, hvor også lønudgifterne til direktionen er inkluderet, men ikke honorarer til bestyrelsen. I Danske Bank tjener en ansat i gennemsnit 693.343 kr.

Hvor meget tjener en revisor før skat?

Lønnen for en Statsautoriseret revisor ligger imellem 92.060 - 93.200 for hele landet. Hvis du vil have mere detaljeret info om, hvad netop du bør tjene, skal du oprette et Løntjek.

Hvad tjener en statsautoriseret revisor løn?

Din startløn som trainee hos Partner Revision efter afsluttet HHX ligger på 15.300 kr. det første år, og 16.200 kr. det andet år.

Hvor meget tjener en intern revisor?

Bruttolønnen for en Intern Revisor ligger imellem 40.600 - 63.016 for hele landet.

Hvornår skal ApS revideres?

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at dens årsregnskab revideres, hvis styrelsen i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Hvornår kan man kalde sig revisor?

Titlen 'revisor' er ikke en beskyttet titel, så alle kan kalde sig revisor. Man kan derimod kun kalde sig godkendt (registreret eller statsautoriseret revisor), hvis man har en revisoruddannelse og er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Hvad er revisionspligt?

Har du revisionspligt, betyder det, at du har pligt til at få gennemgået din virksomheds regnskab af en autoriseret revisor. Formålet med revisionspligten er, at du skal kunne bevise, at dit regnskab er retvisende og korrekt udformet.

Hvorfor vælge revision?

Alle større danske virksomheder er underlagt revisionspligt for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. De mindste virksomheder har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten.

Hvad tjener en bankmand efter skat?

Blandt de større banker i gruppe 1 og 2 i Finanstilsynets inddeling af bankerne har Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank den i gennemsnit laveste løn per ansat, hvor også lønudgifterne til direktionen er inkluderet, men ikke honorarer til bestyrelsen. I Danske Bank tjener en ansat i gennemsnit 693.343 kr.

Hvad tjener en AML officer?

48.489 kr. Tallene er brutto (inkl. pension) og er oplyst af brugerne selv.