:

Hvad er systemrevision?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er systemrevision?
  2. Hvad er lønnen for en revisor?
  3. Hvad laver man som revisor?
  4. Hvordan kan man blive revisor?
  5. Hvad er Substansanalytisk revision?
  6. Hvor meget tjener en statsautoriserede revisor?
  7. Hvad er Substanshandling?
  8. Hvad er en iboende risiko?
  9. Hvad tjener en revisor cand merc aud?
  10. Hvordan bliver man revisor trainee?

Hvad er systemrevision?

Systemrevisionen skal sikre, at der er dokumentation for, at de systemer, som institutionerne anvender, opfylder ministeriets krav. Det sker i form af en revisionserklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor på baggrund af en systemrevision hos den enkelte leverandør.

Hvad er lønnen for en revisor?

PrivatStat
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde (reg./statsaut.)42.792 kr.39.063 kr.
Statsrevisor42.792 kr.39.063 kr.
Revisor - ej reg./statsaut., Revisorassistent38.081 kr.38.009 kr.
Revisionassistent26.045 kr.28.705 kr.

Hvad laver man som revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision. Arbejdet består i at kontrollere og revidere virksomheders regnskaber. En revisor kan også hjælpe med regnskabsarbejde og være din virksomheds økonomiske og forretningsmæssige rådgiver og sparringspartner.

Hvordan kan man blive revisor?

For at blive indstillet til revisoreksamen og blive statsautoriseret revisor, skal du have gennemført en teoretisk uddannelse i form af en kandidatuddannelse for mindst et år siden. Den lige vej til at opfylde kravet er at vælge en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med speciale i revision (cand. merc. aud).

Hvad er Substansanalytisk revision?

Revisor udfører substanshandlinger med det formål at opdage væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger.

Hvor meget tjener en statsautoriserede revisor?

En revisor tjener i gennemsnit omkring 36.000 kr./måned. Der findes en statistik om gennemsnitslønnen for en statsautoriseret revisor, men flere revisionsfirmaer mener, at denne ligger over 50.000 kr./måned. Disse tal varierer dog meget, ikke blot på erfaring, men også på blandt andet lokation og revisionsfirma.

Hvad er Substanshandling?

Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger. Analyser af sammenhænge f. eks nøgletal, budgetteer, årsrapporter fra tidligere år samt ikke regnskabsmæssige informationer (antal medarbejder osv.) Detailtest anvendes til at indhente revisionsbevis på revisionsmålsniveau.

Hvad er en iboende risiko?

De iboende risici er de risici, der naturligt medfølger af virksomhedens operationelle forretning og afhænger af virksomhedens forretningsmodel, såsom produkter, kundetyper eller markeder. De risikomitigerende foranstaltninger er dem, som virksomheden kan foretage sig for at mindske eksponeringen af de iboende risici.

Hvad tjener en revisor cand merc aud?

Revisorkandidat, CBS: 65.600 kr. Nyuddannede kandidater får titlen cand. merc. aud. De kan se frem til en startløn på 45.600 kr.

Hvordan bliver man revisor trainee?

Du kan tage en revisorelevuddannelse, hvor du på to år uddanner dig som revisorassistent. Under uddannelsen arbejder du som elev i en revisionsvirksomhed og vil samtidig modtage teoretisk undervisning. Sideløbende med uddannelsen skal du læse enten en HD 1. del eller en akademiuddannelse.