:

Er 64 et kvadrattal?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er 64 et kvadrattal?
 2. Er 49 et kvadrattal?
 3. Hvilket tal er et kvadrattal?
 4. Er et et kvadrattal?
 5. Hvilket tal er ikke et kvadrattal?
 6. Hvilket tal er et primtal?
 7. Hvordan finder man et Kubiktal?
 8. Hvordan finder man sidelængden i et kvadrat?
 9. Hvad er de 3 første kvadrattal?
 10. Hvad bruger man Kvadratsætninger til?
 11. Hvad er de tre første kvadrattal?
 12. Hvad er kubikroden af 125?
 13. Hvilket tal mellem 30 og 36 er et primtal?
 14. Er 37523 et primtal?
 15. Er 354 et primtal?

Er 64 et kvadrattal?

82 = 64. 92 = 81. De efterfølgende kvadrattal op til 1 = 3600.

Er 49 et kvadrattal?

De første 100 kvadrattal: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400.

Hvilket tal er et kvadrattal?

Kvadrattal, tal, der er kvadratet på et helt tal. Kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25, ... . Navnet skyldes, at n punkter kan arrangeres i et regelmæssigt kvadratisk mønster, hvis n er et kvadrattal. Se også figurtal.

Er et et kvadrattal?

Et kvadrattal er resultatet, når to naturlige tal ganges med hinanden.

Hvilket tal er ikke et kvadrattal?

Man kan kun tage kvadratroden af positive tal, da vi ikke kan finde et tal, der ganget med sig selv giver et negativt tal. Både et positivt og et negativt tal vil ganget med sig selv give et positivt tal. De tal, der har et helt tal som kvadratrod kaldes kvadrattallene.

Hvilket tal er et primtal?

Et primtal er et helt tal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv. De første primtal er 2, 3, 5, 7, 11, ... . Da ethvert helt tal entydigt kan skrives som et produkt af primtal (se primfaktor), kan primtallene opfattes som de multiplikative byggesten for de naturlige tal.

Hvordan finder man et Kubiktal?

Kubiktal betegner resultatet af et heltal opløftet i tredje potens, altså resultatet af et tal (kubikroden), der er ganget med sig selv to gange. De første 10 kubiktal: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000.

Hvordan finder man sidelængden i et kvadrat?

Man lægger altså de to parallelle sider sammen, ganger med højden og dividerer med to.

Hvad er de 3 første kvadrattal?

Her er en tabel med de fem første kvadrattal....Mønster i kvadrattal.

Nummer (rod)Kvadrattal
24
39
416
525

Hvad bruger man Kvadratsætninger til?

Kvadratsætningerne bruger man ofte, når man skal reducere udtryk. De omhandler, hvad der sker, når man ganger to parenteser med hinanden, der indeholder de samme tal.

Hvad er de tre første kvadrattal?

Her er en tabel med de fem første kvadrattal....Mønster i kvadrattal.

Nummer (rod)Kvadrattal
24
39
416
525

Hvad er kubikroden af 125?

3√125=5fordi53=125.

Hvilket tal mellem 30 og 36 er et primtal?

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.

Er 37523 et primtal?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, ...

Er 354 et primtal?

Her er en liste over alle primtal mindre end 100: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.