:

Hvordan er det at være revisor?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan er det at være revisor?
  2. Er det hårdt at være revisor?
  3. Hvad er en CMA?
  4. Hvad er spændende ved revision?
  5. Hvornår har en revisor travlt?
  6. Hvor svært er det at blive statsautoriseret revisor?
  7. Hvornår skal en virksomhed revideres?

Hvordan er det at være revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision. Arbejdet består i at kontrollere og revidere virksomheders regnskaber. En revisor kan også hjælpe med regnskabsarbejde og være din virksomheds økonomiske og forretningsmæssige rådgiver og sparringspartner.

Er det hårdt at være revisor?

Bliv revisor som revisorelev og revisorassistent. At blive uddannet som statsautoriseret revisor, er en utrolig lang og krævende uddannelse. Det tager mange år, og kan virke uoverkommeligt, hvis man ikke husker at dele rejsens mange deluddannelser op.

Hvad er en CMA?

CMA er fremstillet af hvedekorn, som i en gæringsproces bliver omdannet til eddikesyre og som efterfølgende bliver neutraliseret til en flydende klar væske. CMA består af kalk, magnesium og eddikesyre, som alle er ufarlige for miljøet.

Hvad er spændende ved revision?

”Som revisor arbejder du med en bred vifte af regnskabsmæssige opgaver, herunder bogføring og afstemninger. Derudover arbejder du også med selvangivelser, rådgivning, budgettering samt en masse andre spændende opgaver.

Hvornår har en revisor travlt?

Revisoren fortæller, at der er absolut mest at lave i de to første kvartaler af året. Her er det normalt, især i de sidste 3 måneder, at arbejde 70-80 timer om ugen, hvis man er nogenlunde dygtig til ens arbejde.

Hvor svært er det at blive statsautoriseret revisor?

For at blive statsautoriseret revisor skal man bestå 3 skriftlige eksamener og en mundtlig. For at få lov til at komme til den mundtlige eksamen, skal man først have bestået alle 3 skriftlige eksamener. I år var beståelsesprocenten for de 3 skriftlige eksamener henholdsvis 53%, 48% og 52%.

Hvornår skal en virksomhed revideres?

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at dens årsregnskab revideres, hvis styrelsen i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.