:

Hvad er en Kriteriefunktionen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Kriteriefunktionen?
 2. Hvordan laver man lineær programmering?
 3. Hvad kan man bruge lineær programmering til?
 4. Hvad er Mulighedsområde?
 5. Hvordan illustreres en Niveaulinje i et koordinatsystem?
 6. Hvordan finder man Polygonområdet?
 7. Hvad er Niveaulinje metoden?
 8. Hvordan opstilles et Polygonområde?
 9. Hvad har lineær programmering med 2 verdenskrig at gøre?
 10. Hvad er et Polygonområde?
 11. Hvordan illustreres en Niveaulinje?
 12. Hvad er et optimalt punkt i LP?
 13. Hvad er en Polygonområde?
 14. Hvad er det optimale punkt?
 15. Hvordan laver man en følsomhedsanalyse?

Hvad er en Kriteriefunktionen?

Man bruger kriteriefunktionen når man skal maximere eller minimere, hvis man bruger hjørnepunktsløsning. Det gør man ved at tegne ulighederne ind i et koordinatsystem, og der hvor de krydses får vi nogle skæringspunkter.

Hvordan laver man lineær programmering?

Lineær programmering

 1. Definér dine variable dvs. ...
 2. Opstil begrænsninger og indtegn dem i et koordinatsystem 3.
 3. Opstil kriteriefunktion 6.
 4. Opstil og indtegn ​​ 2 niveaulinjer i koordinatsystemet 6.
 5. Bestem den optimale kombination 7.
 6. Hvad bliver mindsteværdien og hvad fortæller den?

Hvad kan man bruge lineær programmering til?

Lineær programmering, matematisk metode til optimering, der anvendes på problemet at maksimere en lineær funktion, objektfunktionen, af flere variable under lineære bibetingelser, dvs. at de variable skal tilfredsstille et antal lineære uligheder.

Hvad er Mulighedsområde?

mulighedsområdet. Da betingelserne alle er lineære, bliver mulighedsområdet en fællesmængde af halvplaner, som udgør en konveks polygon. (At mængden er konveks, betyder at liniestykket, der forbinder to punkter i mængden, også tilhører mængden; polygon betyder mangekant).

Hvordan illustreres en Niveaulinje i et koordinatsystem?

Vil man tegne et kort der viser højdeforskelle kan man bruge funktioner i to variable. Her har man brug for to koordinater til at vise hvor man er på kortet og en koordinat til at vise højden. Vi laver et kort ved at tegne funktionens niveaukurver.

Hvordan finder man Polygonområdet?

Hvis man tegner polygonområdet i hånden, skal man isolere y, men hvis man tegner det elektronisk, er det ikke nødvendigt. Derefter indsætter man begrænsningerne i et koordinatsystem og tegner polygonområdet. Det næste trin er at opstille en kriteriefunktion, og ud fra de niveaulinjer.

Hvad er Niveaulinje metoden?

Når man har en lineær funktion i to variable, bliver niveaukurverne til lineære funktioner og kaldes niveaulinjer (der kommer et bevis for dette senere). Ud fra definition 1 kan vi se, at niveaulinjen N(t) består af alle de punkter der giver funktionsværdien t .

Hvordan opstilles et Polygonområde?

Polygonområdet er det opstillede og afgrænset område som opstilles ud fra en række begrænsninger, der opstilles på baggrund af en række betingelser. Inde i det opstillede polygonområde vil man ud fra sine betingelser og begrænsninger kunne finde sit optimale punkt.

Hvad har lineær programmering med 2 verdenskrig at gøre?

Lineær programmering blev opfundet i 1947 efter anden verdenskrig og bliver brugt til at udregne hvordan man kan anvende begrænsede ressourcer bedst muligt. Hvis man tager udgangspunkt i 2 produkter vil det svare til 2 akser.

Hvad er et Polygonområde?

Polygonområde: Når man har sammensat sine uligheder og har isoleret y skal man tegne dem ind i et koordinatsystem. Når de krydser hinanden dannes der et område som hedder polygon området, og det er indenfor det man må producere. Max punktet viser den optimale løsning i forhold til de begrænsninger vi har.

Hvordan illustreres en Niveaulinje?

Vil man tegne et kort der viser højdeforskelle kan man bruge funktioner i to variable. Her har man brug for to koordinater til at vise hvor man er på kortet og en koordinat til at vise højden. Vi laver et kort ved at tegne funktionens niveaukurver.

Hvad er et optimalt punkt i LP?

En undersøgelse af dette kaldes en følsomhedsanalyse fordi man finder ud af hvor "følsom" det optimale punkt er overfor ændringer i konstanterne i kriteriefunktionen. Har man en virksomhed som producerer vare, vil et nyt optimalt punkt betyde en omlægning af produktionen, så hvis små ændringer i kriteriefunktionen (f.

Hvad er en Polygonområde?

Polygonområdet er det opstillede og afgrænset område som opstilles ud fra en række begrænsninger, der opstilles på baggrund af en række betingelser. Inde i det opstillede polygonområde vil man ud fra sine betingelser og begrænsninger kunne finde sit optimale punkt.

Hvad er det optimale punkt?

Det optimale niveau nås i det punkt, hvor niveaulinjen tangerer polygonen. Niveaulinjen er her paralleforskudt udad. Det optimale niveau nås i det punkt, hvor niveaulinjen tangerer polygonen.

Hvordan laver man en følsomhedsanalyse?

En følsomhedsanalyse bruges til at undersøge, hvor meget den ene af koefficienterne i kriteriefunktionen f(x,y) = ax + by kan ændres, uden at det ændrer på den optimale løsning.