:

Hva gjør du på fritiden?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva gjør du på fritiden?
 2. Hva gjør norske ungdommer på fritiden?
 3. Hva er en fritidsaktivitet?
 4. Hvorfor er fritid Viktig for barn?
 5. Hva er fritid?
 6. Hvor lang tid bruker ungdommer på lekser?
 7. Hvor mange barn går på en fritidsaktivitet?
 8. Hva kan man gjøre med barn i Drammen?
 9. Hvor mye koster fritidsaktiviteter?
 10. Hvor mange barn har fritidsaktiviteter?
 11. Er lekser bra for barn?
 12. Når begynte man med lekser?
 13. Hvor mange unge holder på med idrett?
 14. Hvorfor slutter barn og ungdom med idrett?
 15. Hva er det å finne på i Drammen?

Hva gjør du på fritiden?

fritiden henter vi oss inn, og det å ha tilstrekkelig med rekreasjonstid er viktig for helse og for muligheter for å dyrke egne interesser, fritidsaktiviteter og sosiale relasjoner. Fritid kan defineres som den tiden vi har til rådighet utenom arbeid, husarbeid og personlige behov som måltider og søvn (Vaage 2012).

Hva gjør norske ungdommer på fritiden?

De yngre bruker også betydelig mer tid på annen fritid enn de eldre ungdommene. Jentene bruker mer tid til sosialt samvær enn guttene, mens guttene bruker mer tid på idrett og friluftsliv, samt på annen fritid. Dette gjelder både i aldersgruppa 9–15 år og i aldersgruppa 16–24 år.

Hva er en fritidsaktivitet?

Fritidsaktiviteter. Foruten hvile og vanlig rekreasjon hjemme, er typiske fritidssysler samvær med venner og familie, lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv, ulike aktiviteter knyttet til underholdning, shopping og reiser.

Hvorfor er fritid Viktig for barn?

Fritid er sosialiserende og identitetsskapende. Aktiviteter som gir opplevelser av mening og tilhørighet. Det er slik vi ser for oss den ideelle fritiden.

Hva er fritid?

Fritid er tid som ikke brukes på betalt eller ubetalt arbeid, og heller ikke på søvn eller annen personlig pleie. Det er altså tid man kan bruke på andre aktiviteter.

Hvor lang tid bruker ungdommer på lekser?

Mens 9-12-åringene og 13-15-åringene bruker i overkant av 1 time til hjemmelekser de dagene de gjør dette, bruker 16-19-åringene dobbelt så mye tid til lekser. Blant de to yngste aldersgruppene bruker jentene noe mer tid enn guttene til lekser.

Hvor mange barn går på en fritidsaktivitet?

Mange unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter 60 % av guttene på ungdomstrinnet og ca. 66 % av jentene at de har vært aktive i én eller flere fritidsorganisasjoner ​ i løpet av den siste måneden (Bakken 2017).

Hva kan man gjøre med barn i Drammen?

 • Spiralen. 266. Arkitektoniske bygninger.
 • Kjøsterudjuvet. 165. Dype kløfter.
 • Gulskogen Gård. Temamuseer.
 • Drammensbadet. 108. Vannparker.
 • Lekeland Drammen.

Hvor mye koster fritidsaktiviteter?

Ifølge Infact-målingen, koster fritidsaktiviteter for halvparten av alle barna fra 200 til 1.000 kroner hver måned. I Oslo, for eksempel, bruker foreldre til hvert tredje barn over 500 kroner i måneden på aktivitetene. 11% koster over 1.000 kroner i fritidsaktiviteter.

Hvor mange barn har fritidsaktiviteter?

De fleste barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter med 88 prosent som sier at de har vært med i en fritidsaktivitet etter at de fylte 10 år. Samtidig sier 12 prosent at de ikke har vært med.

Er lekser bra for barn?

Lekser bidrar til litt bedre læring for elever på ungdomstrinn og i videregående skole, men det er andre skolefaglige faktorer som bidrar mer til elevenes læring. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn lærer ikke like mye gjennom lekser som andre elever.

Når begynte man med lekser?

Opphavet til lekser i Norge er fra tiden hvor man hadde omgangsskole hvor lærerne reiste rundt fra bygd til bygd, og elevene fikk da oppgaver å arbeide med i de ukene det ikke var skole i deres bygd. Fenomenet har da blitt videreført når omgangsskolen har blitt erstattet av det nåværende grunnskolesystemet.

Hvor mange unge holder på med idrett?

75 prosent av samtlige tenåringer har i kortere eller lengre perioder vært med i ungdomsidrett. Det vil si at de har vært aktive i et idrettslag etter at de begynte på ungdomsskolen. Omtrent like mange av hvert kjønn har vært innom ungdomsidretten. De sosiale forskjellene i rekruttering til ungdomsidrett er store.

Hvorfor slutter barn og ungdom med idrett?

De slutter fordi det ikke er gøy lenger – idretten blir kjedelig og de går lei. De slutter når resultatene uteblir og prestasjonene stagnerer, og når venner slutter. – Barn og unge vurderer også «costs» og «benefits» i forhold til skolearbeid, andre interesser og venner.

Hva er det å finne på i Drammen?

50 steder sortert etter reisendes favoritter.

 1. Spiralen. 266. Arkitektoniske bygninger.
 2. Kjøsterudjuvet. 165. Dype kløfter.
 3. Ypsilon Bridge. Broer.
 4. Gulskogen Gård. Temamuseer.
 5. Drammen Havn. Pirer og strandpromenader.
 6. Drammensbadet. 108. Vannparker.
 7. Papirbredden Drammen Kunnskapspark. Fornøyelses- og temaparker.
 8. Konnerud Gruber. Gruver.