:

Er universitetet hårdt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er universitetet hårdt?
 2. Hvordan bliver man en god studerende?
 3. Hvor meget læser man på uni?
 4. Hvordan er det at gå på universitet?
 5. Hvad er Danmarks hårdeste uddannelse?
 6. Hvad er en god karakter på universitetet?
 7. Hvad forventer du af dig selv som studerende?
 8. Er det svært at studere?
 9. Hvor meget tid bruger man på studiet?
 10. Hvor meget skal man læse om ugen?
 11. Er jeg god nok til at gå på universitetet?
 12. Hvilke krav stiller uddannelsen til dig?
 13. Hvad er den hårdeste militær uddannelse?
 14. Hvor mange er droppet ud?
 15. Hvad er et godt gennemsnit på universitetet?

Er universitetet hårdt?

Universitetet er hårdt arbejde (eller er det?!), for som indskrevet på KU, vil du: Skulle bruge 40 timer om ugen på dit studie (1 ECTS-point svarer til 27,5 arbejdstimer). … Men i virkeligheden vil du kun bruge 28 timer om ugen på dit studie – heraf 13 timer på undervisning og 15 timer på forberedelse.

Hvordan bliver man en god studerende?

Forholder sig kritisk og reflekterende til sit studium. Deltager konstruktivt i undervisningen gennem hele semestret. Støtter sine medstuderende i at deltage konstruktivt i undervisningen. Kender sin studieordning.

Hvor meget læser man på uni?

Sammenlagt bruger de hver uge 24,1 timer i snit på studiet. Modsat består den studierelaterede arbejdsuge for en studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 37,5 timer, viser undersøgelsen. Til gengæld bruger de jurastuderende mest tid på erhvervsarbejde, 10,8 timer i snit om ugen.

Hvordan er det at gå på universitet?

universitetet har du som regel tre forsøg til at bestå en eksamen, og der er absolut ingen skam i at gå til reeksamen. Du kan bruge muligheden for at rykke en eksamen, hvis du ikke har mulighed for at forberede dig tilfredsstillende eller har mange eksaminer oveni hinanden.

Hvad er Danmarks hårdeste uddannelse?

Ser man på de sværeste uddannelser at komme ind på i Danmark ud fra adgangskvotienten, ser billedet lidt anderledes ud. Her er det nemlig CBS uddannelsen “International Business”, der topper med et snit på 12,1.

Hvad er en god karakter på universitetet?

7-trins-skalaen består af fem karakterer for beståede præstationer (12, 10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3). Skalaen er blandt andet opbygget ud fra et ønske om at lette sammenligneligheden mellem danske og udenlandske karakterer.

Hvad forventer du af dig selv som studerende?

Dine oplevelser med det sociale handler om, hvilke erfaringer du har gjort dig og hvordan du tror, det sociale miljø er som studerende eller ansat på det sted, du har besøgt. Hvordan er dit indtryk af venskaberne på uddannelsen/arbejds- pladsen? (er det let eller svært at få venskaber)?

Er det svært at studere?

Det skal være svært at studere på de videregående uddannelser, lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren. Men mange af de studerende mener ikke selv, at det er svært at leve op til det faglige niveau på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Hvor meget tid bruger man på studiet?

STUDIETID - Studerende på landets universiteter bruger i gennemsnit 37,5 timer på deres studie om ugen. Fuldtidsstudier — Studerende på videregående uddannelser har flere undervisningstimer og bruger mere tid på at forberede sig end for få år siden.

Hvor meget skal man læse om ugen?

12 timer om ugen er en retningslinje Et vigtigt redskab for at sikre en god studiekvalitet er en minimumstandard for antal undervisningstimer og uger med 12 timer om ugen i 12 uger pr. semester for bachelorstuderende. Det er ifølge Jan Molin en retningslinje, som nogle steder er blevet forvekslet med en garanti.

Er jeg god nok til at gå på universitetet?

De fleste ligger et sted i midten og det er mere end godt nok. Egentligt kan man sige, at hvis man bare kan bestå sine eksamener, så har man klaret sig godt nok for at gå på universitet. Og klarer man ikke dem i 1. forsøg, så gør man nok i et af de andre forsøg.

Hvilke krav stiller uddannelsen til dig?

du skal leve op til de samme faglige krav som alle andre. Derfor er det godt at undersøge, hvilke faglige krav uddannelsen stiller til dig. Du kan starte med et Uddannelsestjek og få værdifuld viden om de krav uddannelsen stiller til dig som studerende.

Hvad er den hårdeste militær uddannelse?

Et kendetegn specialoperationsstyrker har tilfælles verden over, er et fysisk og psykisk hårdt optagelseskursus, der skal bestås for at få adgang til den egentlige uddannelse. Mange nationer har opbygget deres specialoperationsstyrker, herunder Frømandskorpset, efter inspiration og skabelon fra det britiske SAS.

Hvor mange er droppet ud?

Over halvdelen dropper ud på flere uddannelser, men frafaldskurven ser nu ud til at knække.

Hvad er et godt gennemsnit på universitetet?

”Ja, det er bedre at have 12 end 7 – og ja, det er bedre at have 10 end 4. Men du kan godt komme ind til os, selv om du har et par dyk eller tre i dine karakterer, men sjældent hvis du kun har 4 eller 02.