:

Hvor mange højder er der i en trekant?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange højder er der i en trekant?
 2. Hvordan finder man hypotenusen når man har kateterne?
 3. Hvordan ser en spids vinkel ud?
 4. Hvad kendetegner en ligesidet trekant?
 5. Hvordan tegner man de tre højder i en trekant?
 6. Hvordan finder jeg højden af en trekant?
 7. Hvad er længden af siden c?
 8. Hvad er Tan i matematik?
 9. Er en retvinklet trekant ligebenet?
 10. Hvordan finder man sidelængden i en ligesidet trekant?
 11. Hvordan finder man Vinkelhalveringslinjen i en trekant?
 12. Hvordan finder man højden?
 13. Hvordan indtegner man en højde?
 14. Hvad er arealet af en trekant?
 15. Hvad er en ligebenet trekant?
 16. Hvor stor vinkel er en trekanter?
 17. Hvad er arealet af en vilkårlig trekant?

Hvor mange højder er der i en trekant?

En højde i en trekant er et linjestykke, der går fra en vinkelspids til den modstående side (eller en forlængelse af den modstående side) og står vinkelret på den modstående side. I enhver trekant er der tre højder - en fra hver vinkelspids. Højder kaldes typisk h.

Hvordan finder man hypotenusen når man har kateterne?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.

Hvordan ser en spids vinkel ud?

Spids vinkel: En vinkel, der er mindre end 90° kaldes spids. En halvcirkel: Har en vinkel på 180°.

Hvad kendetegner en ligesidet trekant?

Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet. Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen.

Hvordan tegner man de tre højder i en trekant?

Der er tre højder i en trekant, en fra hvert hjørne i trekanten. Højden står vinkelret på den modstående side, dvs. den danner en 90 graders vinkel med siden. Højderne kan godt ligge uden for trekanten, som nedenstående konstruktion viser.

Hvordan finder jeg højden af en trekant?

I figuren ovenfor er trekantens højde lig med den vinkelrette sortstiplede linje fra punktet A, og vinkelret ned på linjestykket BC (hypotenusen). Højden er markeret som den rødstiplede linje og er 4,24.

Hvad er længden af siden c?

Den længste side over for den rette vinkel er hypotenusen. Med kvadrater menes arealerne af de kvadrater, der kan tegnes over siderne. På figur 3 er altså summen af arealerne af de to kvadrater på kateterne lig med arealet af kvadratet på hypotenusen.

Hvad er Tan i matematik?

Tangens, tan, en af de trigonometriske funktioner. Tangens til en vinkel v defineres som forholdet mellem sinus og cosinus til vinklen for alle vinkler v, hvor cos(v) ≠ 0; dvs. tan(v) = sin(v)/cos(v).

Er en retvinklet trekant ligebenet?

6 En retvinklet trekant har altid to ens vinkler. En ligebenet trekant har altid to vinkler, der er ens. En retvinklet trekant har altid en vinkel, der er 90 grader. Vinklerne i en ligesidet trekant er altid 60 grader.

Hvordan finder man sidelængden i en ligesidet trekant?

Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader). Man kan derfor beregne vinkel B til 58,0 grader. Beregning af en sidelængde ved hjælp af Sinus relation i en retvinklet trekant.

Hvordan finder man Vinkelhalveringslinjen i en trekant?

Vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt: I en trekant går de tre vinkelhalveringslinjer gennem samme punkt som nor- malt betegnes I, og dette punkt er centrum for den ind- skrevne cirkel. Vinkelhalveringslinjen deler modstående side i trekanten i samme forhold som forholdet mellem vinklens to hosliggende sider.

Hvordan finder man højden?

Beregn sluthøjde baseret på forældrenes højde

 1. Drenge: ((mors højde + 13 cm) + fars højde)/2.
 2. Piger: ((fars højde - 13 cm) + mors højde)/2.
 3. For både drenge og piger vil det repræsentere, hvordan det ser ud for 95% af alle børn - dvs. nogle få bliver højere eller lavere end forventet.
15. jan. 2020

Hvordan indtegner man en højde?

Højden står vinkelret på den modstående side, dvs. den danner en 90 graders vinkel med siden. Højderne kan godt ligge uden for trekanten, som nedenstående konstruktion viser. Flyt rundt på hjørnerne for at se hvordan de tre højder ligger når trekanten har forskellige former.

Hvad er arealet af en trekant?

 • Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er (længden af) en af trekantens sider, og højden er (længden af) det linjestykke som står vinkelret på grundlinjen, og som skærer det hjørne som ligger over for grundlinjen. = ⋅ Areal. Arealet af en vilkårlig trekant kan udregnes med formlen:

Hvad er en ligebenet trekant?

 • Eksempler på ligebenede trekanter. En ligebenet trekant er en trekant, defineret ved at to af dens tre sider er lige lange. Dermed er to af dens vinkler lige store. Til højre er vist tre eksempler på ligebenede trekanter: Hver af dem har to indbyrdes lige lange sider (tegnet med blå streg), kaldet trekantens ben.

Hvor stor vinkel er en trekanter?

 • Trekanter kan inddeles i spidsvinklede, retvinklede og stumpvinklede. I en spidsvinklet trekant er alle tre vinkler mindre end 90°. I en retvinklet trekant er den ene vinkel ret, dvs. lig 90°. I en stumpvinklet trekant er den ene vinkel stump, dvs. større end 90°.

Hvad er arealet af en vilkårlig trekant?

 • Areal. Arealet af en vilkårlig trekant kan udregnes med formlen: = ⋅ ⋅ Hvor A er arealet, h er højden og g er grundlinien. Grundlinien er en trekantens sider. h er et linjestykke vinkelret med g der går fra g til vinklen modstående g.