:

Hvad er et accelereret patientforløb?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et accelereret patientforløb?
 2. Hvad vil du være opmærksom på når en borger bliver udskrevet efter et accelereret patientforløb?
 3. Hvad er et præoperativt forløb?
 4. Hvorfor hurtig mobilisering efter operation?
 5. Hvorfor sammenhængende patientforløb?
 6. Hvad er elektiv Kolonresektion?
 7. Hvad er postoperativ sygepleje?
 8. Hvad er præ medicin?
 9. Hvorfor mobilisere patienter?
 10. Hvad betyder en mobilisering?
 11. Hvad betyder sammenhængende patientforløb?
 12. Hvilken betydning har netværket for det sammenhængende patientforløb?
 13. Hvad er Anastomoselækage?
 14. Hvad betyder postoperative forandringer?
 15. Hvad er post operativ?

Hvad er et accelereret patientforløb?

Det accelererede operationsforløb defineres som en multi-disciplinær intervention til reduktion af kirurgisk stress, optimeret smertebehandling, tidlig mobilisation og fødeindtagelse. Der ændres ikke på udskrivningskriterier.

Hvad vil du være opmærksom på når en borger bliver udskrevet efter et accelereret patientforløb?

Idet accelererede patientforløb forudsætter, at patienten aktivt tager del i forløbet og dermed har de nødvendige ressourcer hertil, vil de accelererede forløb ikke være velegnet i relation til alle patienter eller alle typer af forløb.

Hvad er et præoperativt forløb?

Kvalitetssikring af at patienter, før en operation, bliver informeret og klargjort på en optimal, og ansvarlig måde.

Hvorfor hurtig mobilisering efter operation?

Tidlig mobilisering kræver forklaring Efter operationen er det vigtigt, at patienterne hurtigt bliver mobiliseret, fordi det betyder, at de hurtigere kan udskrives, og at de kan opnå et højere funktionsniveau. Et andet af projektets mål er derfor at sikre tidlig mobilisering af patienterne.

Hvorfor sammenhængende patientforløb?

Sammenhængende Patientforløb var et projekt under Broen til Bedre Sundhed i samarbejdet med TrygFonden. Det gik ud på at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger omkring socialt udsatte patienter/den enkelte patient. På tværs af sektorgrænser og faglige skel.

Hvad er elektiv Kolonresektion?

Kolonresektion er én af de hyppigste større elektive abdominaloperationer. På trods af fremskridt inden for både anæstesi og kirurgi er disse operationer fortsat behæftet med en relativ høj risiko for død (2-4 pct.)

Hvad er postoperativ sygepleje?

Formål: Kvalitetssikring af at patienter, efter en operation, bliver informeret og kontrolleret på en optimal og ansvarlig måde. Samtidig observeres patienten, så en evt. forværring af patientens tilstand, identificeres hurtigst mulig.

Hvad er præ medicin?

Betegnelsen præmedikation bruges om medicin, som gives før en operation (præ = før). Det kan dreje sig om to typer behandling: Personens vanlige medicin, eller medicin som ordineres af anæstesilægen før den aktuelle operation (præmedicinering).

Hvorfor mobilisere patienter?

Mobilisering er vigtigt for indlagte patienter både i forhold til deres helbredelse og i forhold til, at de kan vende tilbage til den hverdag, de havde før indlæggelsen.

Hvad betyder en mobilisering?

Mobilisere, 1) gøre bevægelig; sætte i bevægelse; bringe i stand. 2) gøre krigsberedt; kalde til våben.

Hvad betyder sammenhængende patientforløb?

Sammenhængende Patientforløb var et projekt under Broen til Bedre Sundhed i samarbejdet med TrygFonden. Det gik ud på at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger omkring socialt udsatte patienter/den enkelte patient. På tværs af sektorgrænser og faglige skel.

Hvilken betydning har netværket for det sammenhængende patientforløb?

Blandt resultaterne peges der på, at sammenhængende patientforløb er en organisatorisk udviklingsopgave: Ledere og medarbejdere kan skabe rammerne for sammenhæng, men opgaven slutter ikke her: rammerne må fyldes ud igen og igen i det daglige arbejde med kollegaer, patienter og pårørende.

Hvad er Anastomoselækage?

Anastomoselækage er en af de alvorligste kirurgiske komplikationer efter kolorektal kirurgi. Efter kolonresektion er hyppigheden 3-6% og efter rektumresektion 11-12% i de nordiske kolorektale cancerdatabaser. Tredivedagesmortaliteten efter lækage af en rektumanastomose er i Danmark 11%.

Hvad betyder postoperative forandringer?

Definition. Smerten, operationspatienten føler, er et resultat af en række fysiologiske delprocesser: Inflammatoriske forhold omkring operationssåret. Direkte overføring af smerteimpulser.

Hvad er post operativ?

Postoperativ, (lat. post- + operativ), inden for medicin følger efter en operation.