:

Hvad betyder at være bestemt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder at være bestemt?
 2. Hvad betyder forguder dig?
 3. Hvad er bestemt og ubestemt form?
 4. Hvad er en bestemt artikel?
 5. Hvad er overbærenhed?
 6. Hvad betyder det at legitimere?
 7. Hvorfor bruger man bestemt form?
 8. Hvad er ubestemt flere tal?
 9. Hvilke ord er artikel?
 10. Hvad hedder den bestemte artikel på tysk?
 11. Hvad betyder det at bemyndige?
 12. Hvad vil det sige at agitere?
 13. Hvad bruges den bestemte artikel til?
 14. Hvad er forskellen på ubestemt og bestemt?
 15. Hvad er ubestemt flertal?

Hvad betyder at være bestemt?

bestimmt) 1) (til bestemme 3.1) egl.: fastsat; fast; sikker. 1.1) som ikke skifter, forandres, vakler olgn.; fast; uforanderlig.

Hvad betyder forguder dig?

Forgude betyder omtrent det samme som fetere.

Hvad er bestemt og ubestemt form?

Ubestemt og bestemt 1 Man kan sætte en eller et foran en deltager i ubestemt form, fx en elefant eller et næsehorn. Hvis man taler om en bestemt elefant eller et bestemt næsehorn, siger man elefanten og næsehornet. Ord, man sætter en foran, kalder man n- ord. Ord, man sætter et foran, kalder man t-ord.

Hvad er en bestemt artikel?

På dansk er de ubestemte artikler i singularis (ental) en og et (ligesom på mange andre sprog, mangler en ubestemt artikel i pluralis (flertal)), mens et substantiv gøres bestemt ved at sætte -en/-et efter det i ental - og -ne i flertal - eller ved at sætte den, det eller de foran.

Hvad er overbærenhed?

Overbærenhed betyder omtrent det samme som barmhjertighed.

Hvad betyder det at legitimere?

Legitimering (af det latinske ord, «legitimus»: retmæssig) betyder retfærdiggørelse af politiske magtforhold. Et politisk system anses for legitimt, hvis den magt som de regerende har i en eller anden form beror på samtykkende accept fra de regerede.

Hvorfor bruger man bestemt form?

Når et navneord står i bestemt form, så omtaler det en bestemt person, ting, dyr eller begreb (manden, vasen, hunden, stormen). Står navneordet derimod i ubestemt form, så er det ikke nogen bestemt person, ting, dyr eller begreb der tales om (en mand, en vase, en hund, en storm).

Hvad er ubestemt flere tal?

På dansk er de ubestemte artikler i singularis (ental) en og et (ligesom på mange andre sprog, mangler en ubestemt artikel i pluralis (flertal)), mens et substantiv gøres bestemt ved at sætte -en/-et efter det i ental - og -ne i flertal - eller ved at sætte den, det eller de foran.

Hvilke ord er artikel?

Artiklerne er en meget lille gruppe ord som bruges forrest i nominalgrupper (se Ordgrupper/syntagmer) til at angive definithed (bestemthed) eller indefinithed (ubestemthed). Artiklerne bøjes i genus (grammatisk køn) og numerus (tal). Artiklens køn og tal bestemmes af det substantiv/navneord, det står foran.

Hvad hedder den bestemte artikel på tysk?

tysk findes bestemt artikel og ubestemt artikel. Både den bestemte og den ubestemte artikel optræder altid sammen med et substan-tiv og markerer substantivets genus (køn), numerus (tal) og kasus. Den bestemte artikel har følgende bøjningsformer: Maskulinum.

Hvad betyder det at bemyndige?

Se nedenfor hvad bemyndige betyder og hvordan det bruges på dansk. Bemyndige betyder omtrent det samme som Befuldmægtige.

Hvad vil det sige at agitere?

Agiteret adfærd viser sig som pludselige vredesudbrud, skæld ud, “kort lunte”, manglende emotionel kontrol eller fysisk uro. Borgere med en agiteret adfærd handler ikke bevidst negativt. Deres adfærd er styret af fejl i hjernen.

Hvad bruges den bestemte artikel til?

En artikel eller kendeord er på mange sprog et lille ord, der lægger sig til et navneord (substantiv) og siger noget om dets køn, tal og kasus, og om det er bestemt eller ubestemt.

Hvad er forskellen på ubestemt og bestemt?

Ubestemt og bestemt 1 Man kan sætte en eller et foran en deltager i ubestemt form, fx en elefant eller et næsehorn. Hvis man taler om en bestemt elefant eller et bestemt næsehorn, siger man elefanten og næsehornet. Ord, man sætter en foran, kalder man n- ord. Ord, man sætter et foran, kalder man t-ord.

Hvad er ubestemt flertal?

Deltagere i flertal kan også bøjes i bestemthed. I ubestemt flertal sætter man bare ordet i flertal, fx elefanter. I flertal bestemt form sætter man en bestemtheds-endelse bag på ordet i flertal, fx elefanterne.