:

Hvad er ikke tillægsord?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er ikke tillægsord?
 2. Hvad siger adjektiver noget om?
 3. Hvordan bøjer man et tillægsord?
 4. Hvilken ordklasse er den?
 5. Hvordan kan man finde et tillægsord?
 6. Hvad er et proprium?
 7. Hvad er negativt ladede adjektiver?
 8. Hvad er beskrivende adjektiver?
 9. Hvad hedder de 3 gradbøjninger af adjektiver?
 10. Hvad er reglerne for gradbøjning?
 11. Hvad for en ordklasse er er?
 12. Er det et biord?
 13. Hvad kan man sætte foran et tillægsord?
 14. Hvilken ordklasse er navne?
 15. Hvad er en artikel grammatik?
 16. Hvad er adjektiver?
 17. Hvordan lægger adjektiv sig til led?
 18. Hvad er de 250almindeligste adjektiver?
 19. Hvilke adjektiver bøjes i køn?

Hvad er ikke tillægsord?

Tillægsord eller adjektiv er en ordklasse i mange sprog, der bruges til at beskrive navneord (substantiver), stedord (pronomener) eller egennavn (proprier). Eksempler på danske tillægsord er: Høj, stor, lang, gul og hurtig, mens eksempler fra engelsk er: high, big, long, yellow og fast.

Hvad siger adjektiver noget om?

Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort smil, en sjov oplevelse, en hård barndom.

Hvordan bøjer man et tillægsord?

Adjektiver bøjes i køn, tal og bestemthed: en rød bil, et rødt hus (køn) et rødt hus, flere røde huse (tal) en rød bil, den røde bil (bestemthed) et rødt hus, det røde hus (bestemthed). rød, rødere, rødest. populær, mere populær, mest populær.

Hvilken ordklasse er den?

Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ... Her på siden kan du finde regler, vejledning og øvelser inden for en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk.

Hvordan kan man finde et tillægsord?

Hvordan finder vi et tillægsord? Tillægsordkan du sætte 'at være' foran, og du kan ofte finde et antonym (det modsatte) fx god-ond, høj-lav, ren-beskidt. Tillægsord har også ofte et synonym (de samme) fx pæn-smuk, grim-hæslig.

Hvad er et proprium?

Proprium, (af lat. proprius 'egen særegen'), den latinske betegnelse for egennavn, se substantiv.

Hvad er negativt ladede adjektiver?

Minus-ord: Minus-ord er adjektiver, der giver en negativ beskrivelse af substantiver. Eksempel: Hæslig, led, rædsom, ulækker. Plus-ord: Plus-ord er adjektiver, der giver en positiv beskrivelse af et substantiv. Eksempler: Køn, sød, klog, flittig.

Hvad er beskrivende adjektiver?

De neutrale adjektiver udtrykker i højere grad en upersonlig og saglig egenskab om det, der beskrives. Fx: Hun er en lyttende kollega. Derfor kaldes denne type også beskrivende eller objektive adjektiver.

Hvad hedder de 3 gradbøjninger af adjektiver?

ADJEKTIVERNES (tillægsordenes) GRADBØJNING Adjektiver gradbøjes i positiv (grundform), komparativ (højere grad) og superlativ (højeste grad).

Hvad er reglerne for gradbøjning?

Gradbøjning med mere og mest De fleste almindelige adjektiver får ikke endelse i komparativ og superlativ, men bøjes med mere og mest: Gul, mere gul, mest gul. Bøjning med mere og mest er mere almindelig for lange adjektiver end for korte. Man kan ikke lave regler, der gælder alle adjektiver, men lidt system er der.

Hvad for en ordklasse er er?

Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ... Adverbier (biord) er en ret broget ordklasse fordi den består af en række småord med en række forskellige funktioner.

Er det et biord?

Et biord (adverbium) er et ord, som nærmere bestemmer et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning. Biord kan være fødte biord (disse kaldes også rene adverbier) eller biord afledt fra tillægsord.

Hvad kan man sætte foran et tillægsord?

Hvordan finder vi et tillægsord? Tillægsordkan du sætte 'at være' foran, og du kan ofte finde et antonym (det modsatte) fx god-ond, høj-lav, ren-beskidt.

Hvilken ordklasse er navne?

Navneord / Substantiv (sb.) Navneord er navne på ting og begreber: Martin har købt en ny bil.

Hvad er en artikel grammatik?

Artiklerne er en meget lille gruppe ord som bruges forrest i nominalgrupper (se Ordgrupper/syntagmer) til at angive definithed (bestemthed) eller indefinithed (ubestemthed). Artiklerne bøjes i genus (grammatisk køn) og numerus (tal). Artiklens køn og tal bestemmes af det substantiv/navneord, det står foran.

Hvad er adjektiver?

 • Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en gladmand, etstortsmil, en sjovoplevelse, en hård barndom.

Hvordan lægger adjektiv sig til led?

 • Adjektiv. Adjektiver lægger sig til andre led, normalt substantiver og pronominer. Der er 2 måder, hvorpå et adjektiv kan være knyttet til et overordnet led: Som prædikativt adjektiv. Attributive adjektiver lægger sig direkte til det overordnede led.

Hvad er de 250almindeligste adjektiver?

 • ! 1! De#250almindeligste#adjektiver#pådansk# n-form t-form e-form komparativ m. = mere superlativ ubestemt m. =mest oversættelse

Hvilke adjektiver bøjes i køn?

 • Adjektiver bøjes i køn, tal og bestemthed: en rødbil, et rødthus(køn) et rødthus, flere rødehuse(tal) en rødbil, den rødebil (bestemthed)