:

Hvad betyder ophavsrettigheder?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder ophavsrettigheder?
 2. Hvem har ophavsretten?
 3. Hvad betyder alle rettigheder forbeholdes?
 4. Hvor længe gælder ophavsret?
 5. Hvad er et værk?
 6. Hvad er ophavsret på et billede?
 7. Hvornår er der ophavsret?
 8. Hvornår må man bruge andres billeder?
 9. Hvornår udløber ophavsretten til Den Lille Havfrue?
 10. Hvad er forskellen på copyright og ophavsret?
 11. Er en artikel et værk?
 12. Hvem administrerer ophavsretsloven?
 13. Hvem ejer et billede?
 14. Er det ulovligt at bruge andres billeder?
 15. Hvad sker der hvis man bruger andres billeder?

Hvad betyder ophavsrettigheder?

Ophavsretten giver personen, der har skabt værket eneret over værket både i forhold til at fremstille eksemplarer og til at gøre værket tilgængeligt for offentligheden.

Hvem har ophavsretten?

Ophavsretten opstår altid hos en fysisk person, der har frembragt et konkret værk. Denne person kaldes ophavsmanden. En juridisk person, som for eksempel en virksomhed, kan kun erhverve ophavsret i kraft af en aftale. Det kan blandt andet være en ansættelseskontrakt.

Hvad betyder alle rettigheder forbeholdes?

Dine rettigheder Når du skaber originale litterære, videnskabelige eller kunstneriske værker, f. eks. digte, artikler, film, sange eller skulpturer, er du beskyttet af ophavsret. Ingen andre end du har ret til at offentliggøre dit værk, bruge det offentligt eller reproducere det.

Hvor længe gælder ophavsret?

Ifølge den danske ophavsretslov (kapitel 4) gælder ophavsretten til et værk som hovedregel 70 år efter rettighedshaverens dødsår. Når ophavsretten er udløbet, ophører eneretten og alle kan dermed, indenfor rammerne af god skik og brug, fremstille, sprede og vise eksemplarer af værket og fremføre det offentligt.

Hvad er et værk?

Ordet værk har flere betydninger, der er relateret til betydningen virke, dvs. udrette eller producere: Kunstværk – En kunstner producerer værker som folk kan se, høre eller føle.

Hvad er ophavsret på et billede?

Den, der har skabt et billedkunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvis det har den tilstrækkelige originalitet. Ophavsretten opstår i takt med, at et værk skabes. Der er ingen krav om, at man skal registrere sin ophavsret, og der eksisterer derfor ikke et offentligt register over indehavere af ophavsrettigheder.

Hvornår er der ophavsret?

Før du kan opnå ophavsret eller copyright, er det et krav, at det kunstneriske eller litterære værk er originalt. Det betyder altså, at du selv skal have fremstillet værket ud fra en original idé, som ikke er et plagiat eller en kopi af et andet værk, der er beskyttet af ophavsretten.

Hvornår må man bruge andres billeder?

Som udgangspunkt er alle billeder omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du kun må bruge andres fotografier og billedmateriale efter aftale med den, der ejer ophavsretten til billederne. Selvom et billede ligger frit tilgængeligt på Google, en hjemmeside eller på de sociale medier, gælder ophavsretten stadig.

Hvornår udløber ophavsretten til Den Lille Havfrue?

- Det kan de, fordi der er er ophavsret på Den Lille Havfrue. Den er skabt af deres forfader Edvard Eriksen, og ophavsret varer i 70 år efter kunstnerens dødsår, siger Morten Rosenmeier, professor i ophavsret ved Københavns Universitets juridiske fakultet.

Hvad er forskellen på copyright og ophavsret?

Når du har copyright, betyder det, at du har ophavsretten til et værk. Et værk kan defineres som alt fra bygningsværker og software til bøger, musik og film. Copyright kaldes på dansk for ophavsret, og i denne artikel får du mere at vide om, hvordan man opnår copyright, samt hvad denne indebærer.

Er en artikel et værk?

Det er ophavsretsloven, som regulerer rettighederne, der følger ved at skabe et værk. Ophavsretten sikrer, at kreative frembringelser som eksempelvis design, litteratur, billeder og artikler, opnår en beskyttelse imod at andre kan bruge værkerne uberettiget.

Hvem administrerer ophavsretsloven?

Ophavsrettens centrale princip er, at den person, der har frembragt et litterært eller kunstnerisk værk, dvs. ophavsmanden, har eneret til det.

Hvem ejer et billede?

Det er normalt altid den person, der har taget billedet, der ejer ophavsretten til det – med mindre der er tale om en professionel fotograf, der er ansat af en kunde til at tage billeder. Straffen for at bruge billeder, som du ikke har rettighederne til, er normalt vederlag og godtgørelse på i alt 1.000 – 5.000 kr.

Er det ulovligt at bruge andres billeder?

Som udgangspunkt er alle billeder omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du kun må bruge andres fotografier og billedmateriale efter aftale med den, der ejer ophavsretten til billederne. Selvom et billede ligger frit tilgængeligt på Google, en hjemmeside eller på de sociale medier, gælder ophavsretten stadig.

Hvad sker der hvis man bruger andres billeder?

Det er strafbart at bruge andres billeder uden at have fået lov – også selvom billederne ligger frit tilgængelige på nettet. Som udgangspunkt er alle billeder omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du kun må bruge andres fotografier og billedmateriale efter aftale med den, der ejer ophavsretten til billederne.