:

Hvor meget tjener man som aktuar?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor meget tjener man som aktuar?
 2. Hvad skal man have i snit for at blive aktuar?
 3. Hvad laver man som aktuar?
 4. Hvor lang tid tager det at uddanne sig til aktuar?
 5. Hvor lang tid tager det at blive forsikringsmatematik?
 6. Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?
 7. Hvad er en god månedsløn?
 8. Hvad er en god løn 2022?
 9. Er økonomi noget for mig?

Hvor meget tjener man som aktuar?

1 på listen er aktuar-uddannelsen, dvs. forsikringsmatematik. De har i gennemsnit en indkomst på 751.000 kr. årligt.

Hvad skal man have i snit for at blive aktuar?

For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

Hvad laver man som aktuar?

En aktuars arbejde består primært i at lave risikovurderinger for folk.

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til aktuar?

En aktuar er kandidat i forsikringsmatematik og har den akademiske titel candidata/candidatus actuariae, forkortet cand. act. Uddannelsen findes i Danmark udelukkende på Københavns Universitet og er normeret til 5 år.

Hvor lang tid tager det at blive forsikringsmatematik?

Forsikringsmatematik (Aktuar) - Bacheloruddannelser

ByKøbenhavn
UddannelseskategoriBacheloruddannelser
Varighed3 år
AdgangskravGymnasiel
UddannelsesinstitutionKøbenhavns Universitet

Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

 • 1: Konservator - Det Kongelige Akademi. ...
 • 2: International Business - CBS. ...
 • 3: International Business and Politics - CBS. ...
 • 4: Arkitekt - Det Kongelige Akademi. ...
 • 5: Jordemoder - Københavns Professionshøjskole. ...
 • 6: Kommunikation - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad er en god månedsløn?

For at være i top 10 pct. kræves en indkomst på 660.000 kr. Indkomsten er opgjort som summen af lønindkomst inkl. pensionsindbetalinger, indkomst fra selvstændig virksomhed, overførselsindkomst, kapitalindkomst samt aktieindkomst.

Hvad er en god løn 2022?

Ansattes Råd i IDA har besluttet følgende vejledende minimallønninger for 2022: Civilingeniører, cand. scient'er og øvrige medlemmer med en lang videregående uddannelse: 41.900 kroner. Diplomingeniører, bachelorer og øvrige medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: 39.500 kroner.

Er økonomi noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om bacheloruddannelsen i økonomi er noget for dig. Du kommer igennem 8 spørgsmål, som vedrører din motivation, dine faglige interesser og din måde at arbejde og planlægge din tid på. Spørgsmålene du vil blive stillet omhandler: Hvorfor du gerne vil være økonom.