:

Hvad er udfordringen med de indirekte omkostninger?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er udfordringen med de indirekte omkostninger?
 2. Hvordan beregner man IPO?
 3. Hvad er indirekte handelsomkostninger?
 4. Hvad er øvrige direkte omkostninger?
 5. Hvad dækker kapacitetsomkostninger over?
 6. Hvad er lokale omkostninger?
 7. Hvad indgår i IPO?
 8. Hvad er under produktionsomkostninger?
 9. Hvad er løbende omkostninger?
 10. Hvad er handelsomkostninger?
 11. Hvad er øvrige variable omkostninger?
 12. Hvad er en driftsomkostning?
 13. Er driftsomkostninger kapacitetsomkostninger?
 14. Er salgsfremmende omkostninger en Kapacitetsomkostning?
 15. Hvad er samlede omkostninger?

Hvad er udfordringen med de indirekte omkostninger?

Indirekte omkostninger er det samme som kapacitetsomkostninger. I regnskabet hører det under de faste omkostninger. Kapacitetsomkostningerne gør det muligt for virksomheden at eksistere. Det er en god tommelfingerregel, når du identificerer kapacitetsomkostningerne.

Hvordan beregner man IPO?

IPO-tillægget kalkuleres som de årlige gager samt øvrige direkte omkostninger til de produktionsrelaterede ansatte funktionærer divideret med antallet af direkte arbejdstimer.

Hvad er indirekte handelsomkostninger?

De indirekte handelsomkostninger afspejler, at der er forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som investeringsforeningen køber og sælger. Dette er også kaldet spreads. Nogle værdipapirer er meget likvide og handles ofte.

Hvad er øvrige direkte omkostninger?

Direkte omkostninger kan bestå af alt fra en enkelt vare, en samling af varer eller en hel fabrik. Det vigtige i denne sammenhæng er, at omkostningerne har direkte relation til en aktivitet. Der tales ofte om to slags direkte omkostninger, nemlig afdelingsspecifikke og produktdirekte omkostninger.

Hvad dækker kapacitetsomkostninger over?

Kapacitetsomkostninger indebærer de omkostninger en virksomhed har i forbindelse med selve det at drive virksomhed. Når en virksomhed startes, etablerer man en kapacitet. Kapaciteten vil sige alle de ting, der gør det muligt for virksomheden at eksistere.

Hvad er lokale omkostninger?

Lokaleomkostninger: De omkostninger en virksomhed har til driften af forretningslokaler, kontorer eller lignende. Lokaleomkostninger omfatter alle omkostninger fra husleje til daglig drift og vedligeholdelse.

Hvad indgår i IPO?

IPO omfatter omkostninger, der er foranlediget af produktionen og som er afholdt i fremstillingsperioden. De mest almindelige omkostninger er løn og øvrige medarbejderudgifter samt omkostninger vedrørende selve produktionsanlægget.

Hvad er under produktionsomkostninger?

Omkostninger i en produktionsvirksomhed kan eksempelvis være råvarer, løn, energi, husleje med mere. Omkostninger kan opdeles i to overordnede kategorier, som er kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. Disse to omtales sammen som en virksomheds samlede omkostninger.

Hvad er løbende omkostninger?

Man skelner mellem løbende omkostninger (eksempelvis daglig drift af en forening) og omkostninger ved køb eller salg af investeringsbeviser. Som investor betaler du for, at investeringsforeningen plejer din investering - det er løbende omkostninger. Når du får dit afkast, er disse omkostninger allerede trukket fra.

Hvad er handelsomkostninger?

Udgifter, som skal betales i anledning af en handel. Det fremgår af købsaftale eller skøde, hvordan omkostningerne fordeles mellem køber og sælger. Omkostningerne vedrører hovedsagelig salær til ejendomsmægler og advokat, berigtigelsesomkostninger, tinglysningsafgifter samt udgifter til låneoptagelser.

Hvad er øvrige variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, der afholdes i forbindelse med produktion og salg. Ved produktion vil der være omkostninger som råvarer, materialer, energi, indpakning med mere. Ved salg kunne en variabel omkostning være fragt. Som navnet indikerer er variable omkostninger variable.

Hvad er en driftsomkostning?

Driftsudgifter omfatter vareforbrug af lagre, husleje m.m., lønninger og personaleomkostninger, fradrag for anlægsløn, fradrag for øvrige interne medgåede omkostninger samt af- og nedskrivninger.

Er driftsomkostninger kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger – også kaldet faste omkostninger Når man driver en virksomhed, er det selvsagt reglen, at der også vil følge faste udgifter med. Disse udgifter kaldes også kapacitetsomkostninger. Det dækker over alle de omkostninger som er forbundet med driften af virksomheden.

Er salgsfremmende omkostninger en Kapacitetsomkostning?

Er salgsfremmende omkostninger en kapacitetsomkostning? Ja, det er det. Når du laver dit regnskab, skal du føre dine udgifter til markedsføring som en kapacitetsomkostning og skrive det ind under salgsfremmende omkostninger.

Hvad er samlede omkostninger?

Omkostninger i en produktionsvirksomhed kan eksempelvis være råvarer, løn, energi, husleje med mere. Omkostninger kan opdeles i to overordnede kategorier, som er kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. Disse to omtales sammen som en virksomheds samlede omkostninger.