:

Hvad vil det sige at to hændelser er uafhængige?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad vil det sige at to hændelser er uafhængige?
 2. Hvad kaldes sandsynligheden P A ∩ B?
 3. Hvad er sandsynligheden for at slå en sekser to gange i træk?
 4. Hvad det vil sige at en sandsynlighed er betinget?
 5. Hvad er en hændelse sandsynlighed?
 6. Hvad er et udfaldsrum?
 7. Hvad bruges Binomialkoefficient til?
 8. Hvad er Binomialsandsynlighed?
 9. Hvad er sandsynligheden for at slå 2 ens?
 10. Hvad er sandsynligheden for at slå en 2?
 11. Hvordan bestemmer man sandsynligheden?
 12. Hvad kan man bruge sandsynlighedsregning til?
 13. Hvor mange forskellige rækkefølger?
 14. Hvad er udfaldsrum i matematik?
 15. Hvordan finder man udfaldsrummet?

Hvad vil det sige at to hændelser er uafhængige?

Definition 4 To hændelser kaldes uafhængige, hvis indtræffelse af den ene ikke påvirker sandsynligheden for den anden.

Hvad kaldes sandsynligheden P A ∩ B?

Fælleshændelsen. Er sandsynligheden for at både A og B optræder. Dette skrives som P(A∩B).

Hvad er sandsynligheden for at slå en sekser to gange i træk?

Så der er 1/6 sandsynlighed for at slå en sekser i hvert kast.

Hvad det vil sige at en sandsynlighed er betinget?

Betinget sandsynlighed, sandsynligheden for, at en hændelse A indtræffer, når det vides, at hændelsen B er indtruffet. Den betegnes P(A|B), der læses "sandsynligheden for A, givet B", og er givet ved kvotienten P(A∩B)/P(B) - dvs.

Hvad er en hændelse sandsynlighed?

Vi markerer sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer med et stort P. Man finder frem til sandsynligheden for en hændelse ved at lægge alle sandsynlighederne for de enkelte elementer i hændelsen sammen.

Hvad er et udfaldsrum?

Udfald og udfaldsrum Et udfald kan også beskrives som en bestemt situation hvor noget er sket, man har fx slået en 6'er med en terning og dermed er udfaldet 6. Et udfald tilhører det vi kalder for et udfaldsrum U. Et udfaldsrum består af de mulige udfald der kan forekomme.

Hvad bruges Binomialkoefficient til?

Binomialkoefficienten anvendes i formlen for sandsynlighedsfordelingen i en binomialfordeling. Kombinatorik er en matematiske disciplin, som beskæftiger sig med at tælle antal kombinationer.

Hvad er Binomialsandsynlighed?

Formel til bestemmelse af binomialkvotient K(n,r) er altså en brøk hvor der for oven står de r første tal i rækken n·(n-1)·(n-2) … og for neden står de r sidste tal ganget sammen. Lad os ”bevise” formlen for binomialsandsynlighed ud fra et par konkrete problem.

Hvad er sandsynligheden for at slå 2 ens?

Som et simpelt eksempel er det muligt eksakt at beregne, at chancen for at slå to ens ved et terningekast med to terninger er lig med 1/6 eller 16,666... %, hvorimod chancen for at slå to forskellige ved et terningekast med to terninger er lig med 1 – 1/6 = 5/% – 16,666...

Hvad er sandsynligheden for at slå en 2?

Slag med 2 terninger med 6 sider Søjler i procent Finder summen af de 2 terninger.

Terning viserEksperimentiel antalEksperimentiel andel %
225%
3410%
425%
5512.5%

Hvordan bestemmer man sandsynligheden?

P (A) = n (E) / n (S)

 1. P (A) siges at være sandsynligheden for en begivenhed 'A'
 2. n (E) siges at være antallet af gunstige resultater.
 3. n (S) siges at være som antallet af begivenheder på prøvestedet.

Hvad kan man bruge sandsynlighedsregning til?

Sandsynlighedsregning kan bruges til at forudsige sandsynligheden for at noget sker. Det kan være sandsynligheden for at slå 3 med en terning eller at få tre rigtige på et skrabelod. Resultatet af eksempelvis at slå med en terning kaldes et udfald.

Hvor mange forskellige rækkefølger?

Hvis vi vil udvælge r elementer fra en mængde på n mulige, hvor vi kun må vælge hvert element én gang, og hvor rækkefølgen betyder noget, kan det gøres på følgende antal måder: Pn,r=n! (n−r)!

Hvad er udfaldsrum i matematik?

Et udfald tilhører det vi kalder for et udfaldsrum U. Et udfaldsrum består af de mulige udfald der kan forekomme. Betragter vi et terningekast består udfaldsrummet U af seks forskellige udfald, da der chance for at slå seks forskellige ting. Udfaldsrummet betegnes med U imens de tilhørende udfald betegnes ui.

Hvordan finder man udfaldsrummet?

Et udfald tilhører det vi kalder for et udfaldsrum U. Et udfaldsrum består af de mulige udfald der kan forekomme. Betragter vi et terningekast består udfaldsrummet U af seks forskellige udfald, da der chance for at slå seks forskellige ting. Udfaldsrummet betegnes med U imens de tilhørende udfald betegnes ui.