:

Kan man hæfter for ægtefællens gæld?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man hæfter for ægtefællens gæld?
 2. Hvis din ægtefælle skylder skat?
 3. Kan man hæfte for andres gæld?
 4. Kan man se sin ægtefælles årsopgørelse?
 5. Kan man betale en andens gæld?
 6. Hvem hæfter for mit lån?
 7. Kan man låne alene når man er gift?
 8. Hvem hæfter for momsgæld?
 9. Kan man hæfte for afdødes gæld?
 10. Er alle årsopgørelser klar?
 11. Hvad er indberettede formueoplysninger?
 12. Hvad kaldes et firmas manglende evne til at betale gæld?
 13. Hvis en bekendt nægter at betale penge tilbage?
 14. Hvem hæfter for realkreditlån?

Kan man hæfter for ægtefællens gæld?

Hæftelse for gæld Når I bliver gift, kommer du ikke automatisk til at hæfte for din ægtefælles gæld. Som udgangspunkt hæfter man kun for den gæld man selv har stiftet, uanset om gælden er stiftet før, eller efter I har indgået ægteskab. Og man hæfter kun med de aktiver og formue man selv har rådighed over.

Hvis din ægtefælle skylder skat?

I loven om ægtefællers økonomiske forhold, er det i § 3 bestemt, at hver ægtefælle som udgangspunkt selv hæfter for sin egen gæld, uanset om denne er opstået før ægteskabets indgåelse eller under ægteskabet.

Kan man hæfte for andres gæld?

Ifølge loven er hovedreglen helt klar: Nej, du hæfter ikke for din mands eller kones gæld. Nogle kan have gæld fra tidligere inden ægteskabet og andre kan stifte gælden undervejs. Så længe DU ikke har aftalt, at du skulle være med til at skylde pengene, vil du heller ikke komme til det.

Kan man se sin ægtefælles årsopgørelse?

Du kan give andre adgang (autorisation) til at se og indtaste dine oplysninger i TastSelv, og dermed være din partsrepræsentant over for Skattestyrelsen. Det kan fx være en rådgiver, en revisor, din ægtefælle eller en anden fra din familie. Dem, du giver adgang, logger på med deres eget NemID/MitID.

Kan man betale en andens gæld?

Hvis du ikke får gjort det det, kan abonnementer og lignende fortsat bruges af den anden part, og du hæfter for gælden. Man kan kautionere for en andens gæld, dvs. at hvis gælden ikke betales af den, der optager lånet, så skal kautionisten betale resten af gælden. Ofte anvendes kaution mellem familiemedlemmer.

Hvem hæfter for mit lån?

Optager du et lån sammen med en anden, fx din ægtefælle eller din samlever, kommer I begge til at hæfte for hele gælden, dvs. der opstår automatisk en solidarisk hæftelse.

Kan man låne alene når man er gift?

Du kan sagtens søge om et lån alene, men er du gift eller samboende, er det vigtigt, at I ansøger sammen. Særligt ved SamleLån, hvor der typisk er tale om et højere beløb, kan det være væsentligt, at man søger sammen, så hele husholdningens indtægt medtages i vurderingen.

Hvem hæfter for momsgæld?

Borgeren kan alene pålægges hæftelse, hvis leverandøren (den erhvervsdrivende) undlader at angive vederlaget til beskatning eller ikke indberetter momsen af vederlaget.

Kan man hæfte for afdødes gæld?

Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt. Så du kommer, som udgangspunkt, ikke til at overtage gælden efter din ægtefælle. Men du kan risikere at overtage gælden, alt efter hvordan du vælger, at boet skal skiftes.

Er alle årsopgørelser klar?

Årsopgørelsen er officielt klar mandag den 14. marts. Skattestyrelsen er dog klar til at teste systemerne før tid, og derfor kan 4,8 mio. borgere allerede nu se deres årsopgørelse for 2021 via TastSelv på skat.dk.

Hvad er indberettede formueoplysninger?

Når personer i Danmark tidligere indberettede oplysninger om deres formue skyldes det, at man frem til og med indkomståret 1996 betalte formueskat til staten. Formueskatten blev afskaffet i 1997 og formueop- lysningerne på selvangivelsen udgik og formuestatistikken ophørte.

Hvad kaldes et firmas manglende evne til at betale gæld?

Når din virksomhed har gæld til inddrivelse hos os, løber der dagligt renter på gælden. Læs mere på siden Renter. Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.

Hvis en bekendt nægter at betale penge tilbage?

Misligholder skyldneren sin gældsforpligtelse ved eksempelvis ikke at afdrage på gælden i overensstemmelse med aftalen, kan du gå i fogedretten med dit krav og få dom for dette. Det betyder, at du med det offentliges hjælp kan gøre udlæg i skylderens ting.

Hvem hæfter for realkreditlån?

Optager du et lån sammen med en anden - typisk din ægtefælle eller samlever - kommer I automatisk til at hæfte solidarisk for hele gælden. Eller sagt med gældsbrevslovens ord, så bliver I 'forpligtet een for alle, og alle for een, medmindre andet er aftalt'.