:

Hvad er brændstoffet i et kernekraftværk?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er brændstoffet i et kernekraftværk?
 2. Hvad er Kontrolstænger lavet af?
 3. Er kernekraft det samme som atomkraft?
 4. Hvem bruger kernekraft?
 5. Hvor kommer kerneenergi fra?
 6. Hvordan opstår atomkraft?
 7. Hvad er Atomspaltning?
 8. Hvad er brændselsstave lavet af?
 9. Hvad producere atomkraft?
 10. Hvordan udvindes atomkraft?
 11. Hvorfor bruger man atomkraft?
 12. Hvor bruger man kerneenergi?
 13. Hvornår opfandt man kernekraft?
 14. Hvad producerer et atomkraftværk?
 15. Hvordan skaber et atomkraftværk energi?

Hvad er brændstoffet i et kernekraftværk?

Energikilden i et kernekraftværk er en kernereaktor, i de fleste af verdens kernekraftværker en såkaldt trykvandsreaktor. Kernebrændslet befinder sig inde i en svær tryktank af stål. Det har form af knipper af zirkoniumrør, der indeholder urandioxidpiller.

Hvad er Kontrolstænger lavet af?

Kontrolstænger indeholder materiale der opsuger neutroner. Ofte anvendes bor. Kontrolstængerne anvendes dels til at styre effekten med - dels bruges de til at lukke reaktoren ned. I tilfælde af stor uheld skal de automatisk skydes ind i kernen.

Er kernekraft det samme som atomkraft?

Atomkraft, kernekraft og fissionsenergi er alle ord for det samme. At udnytte energien i radioaktive materialer, som kan spaltes i mindre stykker. I Finland og Sverige er kernekraft en udbredt energikilde, mens hverken Danmark, Norge, Island, Grønland, Færøerne eller Island har kernekraftværker.

Hvem bruger kernekraft?

Af verdens 448 kernekraftreaktorer ligger 99 i USA, 58 i Frankrig, 42 i Japan og 36 i Kina. I USA udgør elektriciteten fra kernekraft dog blot 19,7% af det samlede elforbrug, mens det i Frankrig udgør hele 72,3%. Belgien, Ungarn, Ukraine og Slovakiet får også dækket over halvdelen af deres elforbrug med atomkraft.

Hvor kommer kerneenergi fra?

Kerneenergi er energi, som frigøres ved kerneprocesser. Da kræfterne i atomkerner er langt stærkere end kræfterne mellem atomer, kan der produceres meget større energimængder ved kerneprocesser end ved kemiske processer mellem atomer og molekyler.

Hvordan opstår atomkraft?

Når en kerne spaltes i to dele, frigives der energi. Det er denne proces man anvender i et kernekraftværk. Kernekraft bygger på princippet om fission. Det er en proces, hvor en atomkerme spaltes i to næsten lige store dele, mens der frigøres energi, der er millioner gange større end ved fx forbrænding eller eksplosion.

Hvad er Atomspaltning?

proces hvorved atomkernen af et grundstof omdannes til et andet, idet der frigøres atomenergi (opdaget af Rutherford 1919); atomkerneomdannelse. Atomspaltning, daarlig Betegnelse for Kerneomdannelse.

Hvad er brændselsstave lavet af?

En brændselsstav benyttes som brændsel i atomreaktorer. Den består af et metalrør fyldt op med uran, som regel i den kemiske forbindelse urandioxid, UO2. Røret er typisk 8-10 mm i indre diameter, med en vægtykkelse på 0,6 – 0,8 mm og lavet af en legering baseret på metallet zirkonium.

Hvad producere atomkraft?

Uran er et radioaktivt grundstof som findes i naturen. I et atomkraftværk udnytter man energien gemt i urans atomkerne til at producere elektricitet. Man bruger uran, fordi der findes meget af det, og fordi der frigives enorme mængder energi, når uranen spaltes til lettere grundstoffer.

Hvordan udvindes atomkraft?

Energien skal udvindes gennem de bindinger, som du finder imellem partiklerne, og denne frigives gennem spaltning. Derfor gælder det om at skabe en såkaldt fission, som er den proces, der sker, når atomkernerne spaltes og frigiver bindingsenergien.

Hvorfor bruger man atomkraft?

Fortalere for kernekraft Fortalerne mener, at kernekraft hører til de mest miljøvenlige energiformer, fordi kernekraft ikke belaster miljøet med CO2. Et andet argument er forsyningssikkerhed, som er vigtig, når man skal planlægge samfundets energiforsyning. For hvis elforsyningen svigter, går samfundet i sort.

Hvor bruger man kerneenergi?

Der er flest værker i de industrialiserede lande. Men i Kina og Indien planlægger man store udvidelser af kernekraften. Selv om vi ikke har kernekraftværker i Danmark, så bruger vi alligevel kerneenergi. Vi handler nemlig energi med både Norge, Sverige og Tyskland.

Hvornår opfandt man kernekraft?

Atomkraften var kommet for at blive. Den 20. december 1951 blev det første atomkraftværk født. Det skete i Idaho, USA, hvor en flok ingeniører frembragte elektrisk strøm ved hjælp af forsøgsreaktoren The Experimental Breeder Reactor-I (EBR-1), der producerede varme ved at spalte atomkerner af uran.

Hvad producerer et atomkraftværk?

Et kernekraftværk (i daglig tale også atomkraftværk) er et termisk kraftværk der producerer elektricitet ved hjælp af kernekraft.

Hvordan skaber et atomkraftværk energi?

Fission udløser energi På et atomkraftværk foregår fissionsprocessen i reaktoren, som er kraftværkets hjerte. Fission går ud på, at man spalter radioaktive atomkerner ved hjælp af neutroner. Spaltningen sker ved, at neutronerne kolliderer med atomerne. Når en atomkerne spaltes, frigives der store mængder energi.