:

Hvad er en uberettiget fyring?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en uberettiget fyring?
 2. Hvad koster en uberettiget fyring?
 3. Hvornår har man ret til fratrædelsesgodtgørelse?
 4. Kan jeg få dagpenge hvis jeg bliver fyret?
 5. Hvornår skal en opsigelse begrundes?
 6. Hvordan afskediger man en medarbejder?
 7. Kan man opsige uden advarsel?
 8. Hvor meget får man i fratrædelsesgodtgørelse?
 9. Hvad indgår i fratrædelsesgodtgørelse?
 10. Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver fyret?
 11. Hvornår mister man retten til dagpenge?
 12. Hvad er en begrundet opsigelse?
 13. Hvad er en saglig begrundelse?
 14. Hvordan fritstiller man en medarbejder?
 15. Hvordan kan man blive fritstillet?

Hvad er en uberettiget fyring?

Hvis man opsiges uden en rimelig begrundelse i egne eller virksomhedens forhold, er der tale om en usaglig opsigelse. Det er arbejdsgiveren, der afgiver og begrunder opsigelsen, og derfor er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at opsigelsen er saglig.

Hvad koster en uberettiget fyring?

Funktionærloven giver mulighed for en godtgørelse på op til halvdelen af dit opsigelsesvarsel, hvis du er under 30 år. Er du over 30 år, kan godtgørelsen udgøre op til 3 måneders løn. Har du været ansat i mindst 10 eller 15 år, kan godtgørelsen henholdsvist udgøre op til 4 eller 6 måneders løn.

Hvornår har man ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Funktionærer har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 12 eller 17 år. Det er en betingelse, at medarbejderen bliver opsagt og også faktisk fratræder sin stilling. Godtgørelsen udgør 1 eller 3 måneders løn.

Kan jeg få dagpenge hvis jeg bliver fyret?

Er du blevet opsagt, kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Din arbejdsgiver skal betale de 2 første ledighedsdage - det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse). Det gælder også, hvis du er blevet hjemsendt, stopper i et vikariat eller afslutter en opgave eller en ansættelse med fast slutdato.

Hvornår skal en opsigelse begrundes?

Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år. På en overenskomstdækket arbejdsplads gælder dette typisk ved opsigelser efter 9 måneders ansættelse.

Hvordan afskediger man en medarbejder?

Hvis medarbejderen er funktionæransat, er det et krav, at der altid gives minimum én skriftlig advarsel forinden en afskedigelse. Udover den skriftlige advarsel, skal der også være tale om en saglig begrundelse, der vedrører virksomhedens drift eller medarbejderens adfærd.

Kan man opsige uden advarsel?

Hvorvidt du kan opsiges af din arbejdsgiver uden skriftlig advarsel afhænger af, om du er dækket af overenskomst eller funktionærloven. Dette er langt de fleste lønmodtagere i dag, og er det gældende for dig, har du som udgangspunkt ret til en skriftlig varsel inden opsigelse.

Hvor meget får man i fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis en funktionær fx den 31/12 har været ansat i en virksomhed i 12 år og er blevet afskediget til fratræden med årets udgang, har vedkommende ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn.

Hvad indgår i fratrædelsesgodtgørelse?

Fratrædelsesgodtgørelsen inkluderer også, udover selve grundlønnen, eventuelle pensionsbidrag, bonusser, løngoder m.m., som medarbejderen har været berettiget til under sin ansættelse. Dog skal der ikke beregnes ferie af fratrædelsesgodtgørelsen.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver fyret?

Husk hvis du bliver fyret!

 1. Skriv kun under på, at du har modtaget opsigelsen. Skriv: Modtaget og dit navn på opsigelsen. ...
 2. Forlad ikke arbejdspladsen. Bliv på arbejdspladsen, selvom du er oprevet. ...
 3. Fyringen skal være saglig. Din opsigelse skal være saglig. ...
 4. Pas på, hvad du siger offentligt. ...
 5. Jobsøgning i arbejdstiden.

Hvornår mister man retten til dagpenge?

Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.

Hvad er en begrundet opsigelse?

En opsigelse kan være rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold: Virksomhedens forhold kan eksempelvis være rationalisering, omstrukturering eller lønbesparelse. Medarbejderens forhold kan eksempelvis være uegnethed, dårlig performance, samarbejdsproblemer eller sygdom.

Hvad er en saglig begrundelse?

Hvis du som ansat medarbejder er underlagt funktionærloven eller anden overenskomst, er hovedreglen, at din opsigelse skal være sagligt begrundet. Det vil sige, at opsigelsen skal begrundes på baggrund af objektive forhold og ikke personlige omstændigheder – såkaldte subjektive forhold.

Hvordan fritstiller man en medarbejder?

Fritstiller du en opsagt medarbejder, betyder det, at medarbejderen ikke forventes at møde op og være til rådighed for din arbejdsplads i opsigelsesperioden. Med andre ord kan du ikke forvente, at en fritstillet medarbejder møder ind som sædvanligt, og du kan heller ikke indkalde vedkommende.

Hvordan kan man blive fritstillet?

At blive fritstillet betyder at:

 1. Du ikke skal møde på arbejde i fristillingsperioden.
 2. Du får din løn og beholder som udgangspunkt dine goder eller værdien som for eksempel telefon og firmabil.
 3. Du holder mest muligt ferie i fritstillingsperioden.
 4. Får du et job i fritstillingsperiode modregnes lønnen udover tre måneder.