:

Hvornår skal man have et hygiejnebevis?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår skal man have et hygiejnebevis?
 2. Hvad er Lotmærkning?
 3. Hvem må sælge fødevarer?
 4. Hvornår skal man have smiley ordning?
 5. Hvad kræver det at starte en grillbar?
 6. Hvor lang tid tager det at tage hygiejnebevis?
 7. Hvilke krav og regler gælder for deklarationer på levnedsmidler i Danmark?
 8. Hvad er quid mærkning?
 9. Hvordan får man et næringsbrev?
 10. Hvad kræver det at blive fødevare godkendt?
 11. Hvornår skal man godkendes af Fødevarestyrelsen?
 12. Hvornår skal man have en Fødevaregodkendelse?
 13. Hvad koster det at åbne en lille café?
 14. Hvad kræver det at åbne en bar?
 15. Hvad koster et hygiejnebevis?

Hvornår skal man have et hygiejnebevis?

Hvis du arbejder med mad der skal serveres og opvarmes, og ikke med den egentlige produktion, kan du nøjes med et basiskursus i hygiejne, hvorimod, hvis du skal arbejde med fødevare fra bunden, fx ved en slagter, så kræver det et hygiejnecertifikat.

Hvad er Lotmærkning?

4.1 Formålet med lotmærkning Formålet med lotmærkningen er at kunne identificere fødevarepartier således, at de til enhver tid kan trækkes tilbage fra markedet. For at opfylde dette formål skal lotmærkningens oplysninger være lette at kommunikere både skriftligt og mundtligt.

Hvem må sælge fødevarer?

Hvis man sælger mad i Danmark, skal man være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Det har dog være tilladt for private at sælge mad til andre 10 gange om året, uden de har været registreret.

Hvornår skal man have smiley ordning?

Hvad går smiley-ordningen ud på? Smiley-ordningen viser, hvor godt butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, efterlever lovgivningens krav til håndtering af fødevarer. Ordningen gør det derfor nemt for forbrugerne at finde de virksomheder, som har styr på fødevaresikkerheden.

Hvad kræver det at starte en grillbar?

Du må ikke starte produktion, før du har modtaget din autorisation....Før du starter en produktion af fødevarer, skal du kontakte Fødevarestyrelsen via en speciel blanket, hvor du skal oplyse:

 • Beskrivelse af hvad der sker i virksomheden. ...
 • Plantegning. ...
 • Egenkontrolprogram.

Hvor lang tid tager det at tage hygiejnebevis?

Med et online hygiejnekursus kan du sidde hjemme på computer, tablet eller mobil og gennemgå kurset på ca. 2-3 timer. Alt foregår i det tempo du finder passende, og når du har tid.

Hvilke krav og regler gælder for deklarationer på levnedsmidler i Danmark?

Mærkningen af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om produktet, både hvad angår indhold, næring, holdbarhed og oprindelse. Der gælder særlige regler ved markedsføring af visse fødevaregrupper, herunder sammensætning og mærkning samt brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.

Hvad er quid mærkning?

På færdigpakkede fødevarer er der krav om flere forskellige mærkningsoplysninger. Hvis man fremhæver en ingrediens i varebetegnelsen, skal det fremgå af mærkningen, hvor stor en andel ingrediensen udgør af det samlede produkt – også kaldet QUID-mærkning.

Hvordan får man et næringsbrev?

For at kunne få næringsbrev skal man være myndig og have adresse i Danmark. Næringsbrevet udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via et ansøgningsskema på Virk.dk. Ordningen ophørte den 1. januar 2015, således er der ikke længere krav om, at en restaurations- eller fødevarevirksomhed skal have næringsbrev.

Hvad kræver det at blive fødevare godkendt?

​​Hvis du starter en ny fødevarevirksomhed eller udvider din fødevarevirksomhed med fx nye lokaler, produkter eller produktionsformer, kan du købe dig til ekstra hjælp i Fødevarestyrelsen – et bestilt vejledningsmøde (rekvireret vejledning) og forhåndsgodkendelse af indretningen i din virksomhed.

Hvornår skal man godkendes af Fødevarestyrelsen?

Du skal få din fødevarevirksomhed autoriseret eller registreret, inden virksomheden starter op, eller hvis der sker ændringer i din virksomhed. Kravet om autorisation eller registrering gælder ikke, hvis din virksomhed ligger under bagatelgrænsen eller er indenfor privatsfæren.

Hvornår skal man have en Fødevaregodkendelse?

Er din produktion udelukkende en hobby, og sælger du for under 50.000 kr. om året, behøver du ikke formelt at starte en virksomhed. Du er fritaget for autorisation, hvis du kun lejlighedsvis sælger på markeder, udstillinger, dyrskuer m.v.

Hvad koster det at åbne en lille café?

Hvad koster det at starte en restaurant? Startkapitalen varierer afhængig af hvilken type café eller restaurant du skal starte, hvor meget udstyr du har brug for, om det skal være brugt eller nyt køkkenudstyr, markedsføring og den nødvendige driftskapital.

Hvad kræver det at åbne en bar?

Man skal først sætte et tema eller et koncept op for stedet. Dette skal danne grundlag for hele feststedets forretning, da man skal huske at uden en sund forretning bliver der ingen fest. Derefter skal lokalerne findes et sted, hvor man kan få fat i målgruppen.

Hvad koster et hygiejnebevis?

at tage et online hygiejnekursus. Det koster 3-500 kr..