:

Hvad er myndighedskrav?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er myndighedskrav?
 2. Hvad er forskellen på en altan og en terrasse?
 3. Hvor dyb må en altan være?
 4. Hvor højt må et dørtrin være?
 5. Hvilket bygningsreglement gælder 2022?
 6. Hvad er forskellen på en balkon og en terrasse?
 7. Hvor højt skal et gelænder være på en altan?
 8. Er altaner fællesareal?
 9. Hvad koster etablering af altan?
 10. Hvor bred skal en trappeopgang være?
 11. Hvor højt må et etplanshus være?
 12. Hvad er BR10?

Hvad er myndighedskrav?

Lovligt udført tagarbejde skal mindst opfylde kravene ifølge det gældende Bygningsreglement for småhuse. Herudover kan forskellige krav gøre sig gældende. Her administreres først og fremmest kravene ifølge Bygningsreglement for småhuse.

Hvad er forskellen på en altan og en terrasse?

De fleste vil betegne udbygningen på deres ejendom som en altan og ikke bruge ordet 'balkon', men hvad er forskellen på de to ord? Hvis man slår ordet 'altan' op i ordbogen, defineres dette som ”en åben udbygning eller en lille terrasse over terrænhøjde”.

Hvor dyb må en altan være?

Altanen må maksimalt være 150 cm dyb ud for det enkelte vindue.

Hvor højt må et dørtrin være?

Ifølge BR18 er der krav om at brugere af en bygning, selv skal kunne komme ind og ud af den. Det betyder i de fleste tilfælde at der skal etableres niveaufri adgang. Foran yderdøre skal etableres et 1,5x1,5 m plant areal og selve dørtrinnet må højst være 2,5 cm højt.

Hvilket bygningsreglement gælder 2022?

januar 2022 træder en række ændringer i Bygningsreglementet i kraft. Bl. a. vil der ikke længere være faste krav til luftskiftet i skoler og daginstitutioner.

Hvad er forskellen på en balkon og en terrasse?

En altan er en konstruktion, der stikker ud af bygningen og har et gulv og et rækværk. Balkon bruges typisk om større altaner og altaner, der er integreret i ældre, herskabelige bygninger. Derfor er det også balkonen på Københavns Rådhus, der bliver triumferet fra, når guldvindere fra sportens verden bliver hyldet.

Hvor højt skal et gelænder være på en altan?

1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m. 2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposer er mindst 0,90 m. 3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m.

Er altaner fællesareal?

Altaner udgør en del af fællesarealet. Af denne årsag skal alle medlemmer - også dem uden altan - betale til vedligeholdelsen. Der skal dog skelnes mellem vedligeholdelse og forbedringsarbejder.

Hvad koster etablering af altan?

En standardaltan på halvanden gange tre meter med en 2-fagsdør koster typisk 140.000-160.000 kr. inkl. moms. Hvis projektet er under otte altaner, vil altanens pris typisk være lidt højere.

Hvor bred skal en trappeopgang være?

1) Trappens fri bredde er mindst 1,0 m, og den fri højde målt lodret over hvert trins forkant og i trappens ganglinje er mindst 2,10 m. 2) Trappens stigning (lodrette højde på trinnet) må ikke være større end 0,18 m.

Hvor højt må et etplanshus være?

Ifølge byggeloven dit hus være 8,5 meter højt, og der skal være mindst 2,5 meter fra huset hen til veje, stier og skel. Af hensyn til dine naboer er der også en særlig regel om højden på dit hus i nærheden af skel op til naboer og sti: Dit hus må ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel.

Hvad er BR10?

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)