:

Hvad betyder kontrolstruktur?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder kontrolstruktur?
 2. Hvad er Logiklaget?
 3. Hvad er Trelagsmodellen?
 4. Hvad er modellering Informatik?
 5. Hvad er en variabel i informatik?
 6. Hvad er en løkke Informatik?
 7. Hvad bruger vi databaser til i 3 lags arkitekturen?
 8. Hvad sker der på Databaselaget i 3 lags arkitekturen?
 9. Hvad er forskellen på klient server og 3 lags arkitektur?
 10. Hvad bruger man matematisk modellering til?
 11. Hvilke typer af data findes der?
 12. Hvad er en sekvens i programmering?
 13. Hvad er forskellen på variabler funktioner løkker forgreninger og sekvenser?
 14. Hvad er forskellen på en forgrening og en løkke?
 15. Hvad består en forgrening af?

Hvad betyder kontrolstruktur?

En kontrolstruktur er en sætning i et programmeringssprog, der styrer den rækkefølge, et programs sætninger udføres.

Hvad er Logiklaget?

Logiklag: Det midterste lag der håndterer udvekslingen af data mellem præsentationslaget og datalaget. Datalag: Det nederste lag der opbevarer og håndterer data. Dette lag er også kendetegnet ved at være ”tæt” på computeren.

Hvad er Trelagsmodellen?

Trelags-arkitektur er en model til beskrivelse af de blokke et program er opbygget af. Modellen anvendes blandt andet fordi det gør det nemmere at overskue kommunikationen mellem lagene og kommunikationen med brugerene og med andre IT-systemer.

Hvad er modellering Informatik?

Modellering er en arbejdsmetode. Ordet modellering bruges til at beskrive og behandle ”noget fra virkeligheden” fx ved hjælp af regneudtryk, diagrammer, funktioner mm. Eksempel på modellering.

Hvad er en variabel i informatik?

En variabel er et sted at gemme noget information. Man kan gemme en sætning, et tal eller en helt tredje ting. Når en variabel får ny information, så glemmer den det gamle information. Det er derfor, det hedder en variabel.

Hvad er en løkke Informatik?

Løkker er et centralt begreb indenfor programmering. Grundlæggende er en løkke en sekvens af instruktioner der gentages indtil en betingelse er opfyldt. I tekstbaseret programmering er der normal 2 slags løkker; en for-løkke og en while-løkke.

Hvad bruger vi databaser til i 3 lags arkitekturen?

Eksempel: Krak. På krak.dk er der mange data i form af for eksempel personer, adresser og kort. Da der er så meget aktivitet på Krak, er Krak placeret i en trelags-arkitektur. Klienten beder om at se, hvor mange adresser der er på Juttasvej.

Hvad sker der på Databaselaget i 3 lags arkitekturen?

- Forskellen på applikationslaget og databaselaget ses på hvad de hver især er ansvarlige for. Applikationslaget er ansvarlig for beregninger og procedurer det som vi nu ønsker. Hvor databasen er ansvarlig for søgning og opdatering af data, og effektiv lagringer.

Hvad er forskellen på klient server og 3 lags arkitektur?

2.2 Tre-lags-arkitektur (Three-tier) Den er en specialisering af klient-server-ar- kitekturen på den måde, at server siden bliver delt op i yderligere lag for at forbedre ydelsen. Et it-system med en tre-lags-arkitektur har mange klienter, et større antal appli- kationsservere og en enkelt eller få databaseservere.

Hvad bruger man matematisk modellering til?

Matematisk modellering er den proces at udsætte et eller andet område uden for matematikken for en matematisk behandling i håb om at få hjælp til at besvare spørgsmål eller løse problemer inden for det pågældende område.

Hvilke typer af data findes der?

Datatyper. Man arbejder ofte med tre grundlæggende datatyper: heltal, flydende tal (decimaltal) og tegn (fx bogstaver, mellemrum og specialtegn). Yderligere findes opremsningstyper (eng. enumeration types), der er en række valgmuligheder.

Hvad er en sekvens i programmering?

Algoritmer, sekvenser og sætninger En algoritme er det, programmet gør trin for trin, altså en slags opskrift for at programmet kan løse en given opgave. En algoritme består som regel af forskellige sekvenser, som er en serie af instruktioner eller instruktionsblokke, som skal udføres efter hinanden.

Hvad er forskellen på variabler funktioner løkker forgreninger og sekvenser?

Variabelerklæringer, hvor man opretter en variabel og angiver dens datatype. Tildelinger (eng. assignment), hvor man giver en variabel en bestemt dataværdi, der måske udregnes i den samme sætning. Forgreninger, hvor et sandhedsudtryk afgør, om programmet skal udføre den ene eller anden gruppe sætninger.

Hvad er forskellen på en forgrening og en løkke?

Forgreninger, hvor et sandhedsudtryk afgør, om programmet skal udføre den ene eller anden gruppe sætninger. Løkker, hvor et sandhedsudtryk er afgørende for, hvor mange gange man skal udføre en gruppe sætninger.

Hvad består en forgrening af?

Forgreninger kaldes også “betingede valg” eller de kaldes for “selektioner”. Selektioner optræder når et program har flere mulige udfald. Det er et centralt begreb indenfor programmering og optræder når et program skal udføre bestemte instruktioner på baggrund af nogle betingelser.