:

Hvad betyder et testamente?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder et testamente?
 2. Er et håndskrevet testamente gyldigt?
 3. Hvorfor er det vigtigt testamente?
 4. Hvornår er et testamente ugyldigt?
 5. Er testamenter offentlige?
 6. Kan man skrive testamente uden advokat?
 7. Er et hjemmelavet testamente gyldigt?
 8. Kan man lave testamente uden advokat?
 9. Hvornår bør man lave et testamente?
 10. Hvornår åbnes et testamente?
 11. Kan arvinger ændre testamente?
 12. Kan et testamente blive for gammelt?
 13. Hvem har ret til at se et testamente?
 14. Hvem får automatisk besked ved dødsfald?
 15. Kan jeg selv skrive mit testamente?

Hvad betyder et testamente?

Testamente, viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hvordan der skal disponeres over de ejendele, som han eller hun efterlader sig ved sin død. Et testamente stifter ret, selvom det ikke er meddelt den, der er betænkt i testamentet.

Er et håndskrevet testamente gyldigt?

Et testamente skal ikke tinglyses – i modsætning til en ægtepagt. Et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. Notaren er en medarbejder fra den lokale skifteret.

Hvorfor er det vigtigt testamente?

Der er mange gode grunde til at oprette et testamente, fx: Du ønsker, at din kæreste/samlever skal kunne arve efter dig. Du har ingen arvinger efter arveloven og ønsker, at arven skal gå til et andet sted end statskassen. Du vil begrænse dine livsarvingers arv til tvangsarven og fx donere penge til et velgørende formål.

Hvornår er et testamente ugyldigt?

Arvelovens § 74 indeholder den vigtige regel, at et testamente er ugyldigt, såfremt testator ved testamentets oprettelse på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand manglede evnen til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele.

Er testamenter offentlige?

Som nævnt ovenfor vil testamentet ikke blive tinglyst. Det vil i stedet blive opbevaret af notaren i centralregisteret for testamenter. Når du går bort vil testamentet derfor automatisk komme frem hos skifteretten. Når du er hos notaren får du en kopi af testamentet med hjem.

Kan man skrive testamente uden advokat?

Der er ingen ”advokattvang”, når man opretter et testamenteman må gerne skrive det selv uden hjælp fra advokat. Men pas på – det kan i sidste ende blive dyrt for arvingerne! Det gør en væsentlig forskel for det færdige produkt, om den person, der laver arbejdet, har erfaring og uddannelse.

Er et hjemmelavet testamente gyldigt?

Testamentet skal ikke tinglyses. Et hjemmelavet testamente, som ikke er opfylder formkravene, kan blive lagt til grund for delingen af dødsboet, hvis der ikke rejses indsigelse fra dine arvinger. Vort advokatfirma i Aarhus med speciale i at løse konflikter og rådgive om boligjura, familie- og arveret og straffesager.

Kan man lave testamente uden advokat?

Der er ingen ”advokattvang”, når man opretter et testamenteman må gerne skrive det selv uden hjælp fra advokat. Men pas på – det kan i sidste ende blive dyrt for arvingerne! Det gør en væsentlig forskel for det færdige produkt, om den person, der laver arbejdet, har erfaring og uddannelse.

Hvornår bør man lave et testamente?

Det med tvangsarven Det kan ske, at man af forskellige årsager ønsker, at ens ægtefælle eller børn ikke skal arve efter en. Er dette tilfældet, har man behov for et testamente, der kan gå ind og korrigere arveloven. Du kan dog aldrig gøre din ægtefælle eller dine børn arveløse.

Hvornår åbnes et testamente?

Når du er død, har alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, krav på at se indholdet af dit testamente. De kan således læse, hvordan du har tænkt, at din arv skal fordeles. Alle arvinger kan ligeledes rejse kritik af dit testamentes indhold, hvis de mener, at det strider imod gældende lov.

Kan arvinger ændre testamente?

Man har så at sige to muligheder for at lave om på, hvem der arver hvad efter sig. Enten kan man ændre sit testamente, hvor man tilbagekalder det gamle og opretter et nyt, eller man kan lave en såkaldt ren tilbagekaldelse, hvor der ikke oprettes et nyt testamente, men man bare kalder det gamle tilbage.

Kan et testamente blive for gammelt?

Et testamente er gyldigt, uanset hvornår det er oprettet. Har du derfor oprettet et testamente for 10 år siden, vil det blive lagt til grund, når dit dødsbo til sin tid skal behandles.

Hvem har ret til at se et testamente?

Når du er død, har alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, krav på at se indholdet af dit testamente. De kan således læse, hvordan du har tænkt, at din arv skal fordeles. Alle arvinger kan ligeledes rejse kritik af dit testamentes indhold, hvis de mener, at det strider imod gældende lov.

Hvem får automatisk besked ved dødsfald?

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på dødsattesten.

Kan jeg selv skrive mit testamente?

Det korte svar er: JA, du kan godt selv skrive testamente. Og du kan også medbringe dit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet. Det vil være lige så gyldigt, som hvis du får en jurist til at udarbejde testamentet.