:

Er en mundtlig aftale juridisk bindende?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er en mundtlig aftale juridisk bindende?
 2. Hvornår er en aftale juridisk bindende?
 3. Kan aftalelovens regler om tilbud og accepter fraviges?
 4. Hvornår er en ordrebekræftelse bindende?
 5. Kan man fortryde en mundtlig aftale?
 6. Hvad er en standardkontrakt?
 7. Hvad er retsvirkningerne af en uoverensstemmende accept?
 8. Er leverandøren bundet af sit tilbud?
 9. Hvad er begrundelsen for at nogle tilbud alene anses opfordringer til tilbud?
 10. Kan man annullere en ordrebekræftelse?
 11. Hvad er retsvirkningen af en uoverensstemmende accept?
 12. Hvad er en endelig aftale?
 13. Hvordan laver man en god kontrakt?
 14. Hvad er en standardkontrakt erhvervsjura?
 15. Hvad er Koncipistreglen?

Er en mundtlig aftale juridisk bindende?

Ifølge aftalelovens § 3, stk. 2 er mundtlige aftaler ligeså bindende som skriftlige aftaler. Og det er først, når der opstår tvivl om aftalens indhold, at den mundtlige aftale kan være svær at bevise. Det bliver ord mod ord, og hvis du holder på en bestemt aftale, skal du kunne bevise den i en evt.

Hvornår er en aftale juridisk bindende?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Kan aftalelovens regler om tilbud og accepter fraviges?

En aftale er først gyldig og bindende, når tilbudsmodtageren tydeligt accepterer tilbuddet. Hvis tilbudsmodtageren afslår tilbuddet, vil der ikke være nogen bindende aftale mellem parterne.

Hvornår er en ordrebekræftelse bindende?

Aftalen er bindende Når man handler på nettet, vil der typisk være indgået en bindende aftale, når kunden har afgivet sin ordre, dvs. som regel når kunden afsluttende har trykket på ”Køb”- eller ”Bestil”-knappen. Efter forbrugeraftaleloven findes der forskellige definitioner på, hvornår en kunde har afgivet sin ordre.

Kan man fortryde en mundtlig aftale?

Du kan ikke fortryde et retligt bindende løfte. Du kan derfor ikke annullere en aftale. Både et tilbud og en accept indeholder et løfte, og du kan derfor heller ikke ifølge loven fortryde disse, når din aftalepart først har fået besked om løftet.

Hvad er en standardkontrakt?

En standardkontrakt er en skabelon, et idé-katalog, og ikke et låst dokument. Selvom den kan bruges ”as is” og blot udfyldes, bør den derfor altid tilpasses den konkrete virksomhed, så skabelonen bliver til virksomhedens egen standard. Dette kræver nogle gange få ændringer og andre gange flere.

Hvad er retsvirkningerne af en uoverensstemmende accept?

Af Aftalelovens § 6 følger, at "svar, som går ud på, at tilbud antages, men som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud", hvilket udgør en såkaldt uoverensstemmende accept. Retsvirkningen af et afslag følger af Aftalelovens § 5.

Er leverandøren bundet af sit tilbud?

Entreprenøren bør ved afgivelse af sit tilbud være omhyggelig, således at han undgår fejl. Entreprenøren er som udgangspunkt bundet af det tilbud han har afgivet, og har derfor ikke har krav på at rette eventuelle fejl i tilbuddet efterfølgende, med mindre han kan dokumentere at bygherre var i ond tro.

Hvad er begrundelsen for at nogle tilbud alene anses opfordringer til tilbud?

Har nogen i henvendelse, som ellers ville være at anse som tilbud, anvendt ordene »uden forbindtlighed«, »uden obligo« eller lignende udtryk, anses henvendelsen alene som opfordring til at gøre tilbud i overensstemmelse med dens indhold.

Kan man annullere en ordrebekræftelse?

#1 – Nej, ordren kan ikke annulleres Det er en udbredt misforståelse, at en webshop kan annullere en ordre, efter handlen er indgået, hvis varen viser sig at være udsolgt, eller der har været fejl i prisen. Sagen er dog den, at du er som udgangspunkt er bundet af aftalen, når kunden først har accepteret købet.

Hvad er retsvirkningen af en uoverensstemmende accept?

Af Aftalelovens § 6 følger, at "svar, som går ud på, at tilbud antages, men som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud", hvilket udgør en såkaldt uoverensstemmende accept. Retsvirkningen af et afslag følger af Aftalelovens § 5.

Hvad er en endelig aftale?

Når du som tilbudsgiver har modtaget en accept, er aftalen endeligt indgået. Accepten kan være mundtlig, men det er vigtigt at sikre sig en skriftlig bekræftelse. Man behøver herefter ikke at skrive en egentlig formel aftale; aftalens indhold består af det oprindelige tilbud, sammenholdt med accepten.

Hvordan laver man en god kontrakt?

En kontrakt, der indeholder følgende punkter, vil som udgangspunkt være gyldig:

 1. Dato for aftalens indgåelse.
 2. Detaljer omkring parterne.
 3. Formål med aftalen.
 4. Konkrete vilkår for aftalen.
 5. Misligholdelsesbeføjelser.
 6. Underskrifter.
9. jul. 2021

Hvad er en standardkontrakt erhvervsjura?

Efterhånden har der udviklet sig en del standardkontrakter. Det vil sige, at den ene part har skrevet aftalen uden, at den anden part har haft mulighed for at få indflydelse på aftalens indhold. De anvendes i mange brancher.

Hvad er Koncipistreglen?

Koncipistreglen er en fortolkningsregel, der særligt anvendes ved standardkontrakter, hvorefter domstolene vælger den fortolkning, der er mindst byrdende for den part, der ikke har haft indflydelse på aftalens formulering.