:

Hvad er miljøfarligt affald?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er miljøfarligt affald?
 2. Hvad skal sorteres som farligt affald?
 3. Hvordan Affaldssorteres spraydåser?
 4. Hvor skal man smide spraydåser ud?
 5. Hvor smider man brugte lightere ud?
 6. Hvad er risikoaffald?
 7. Hvad skal i de forskellige skraldespande?
 8. Hvad sker der med elektronikaffald?
 9. Hvor skal man smide deodoranter ud?
 10. Hvordan smider man malerbøtter ud?
 11. Hvordan skal hårlak smides ud?
 12. Hvordan skal Tandpastatuber sorteres?
 13. Hvor kan man komme af med brugte kanyler?
 14. Hvor skal spejle smides ud?
 15. Hvor meget skal man affaldssortere?

Hvad er miljøfarligt affald?

Farligt affald er alle typer affald, som er skadelige for mennesker og miljøet, og som derfor ikke kan håndteres som almindeligt restaffald. Farligt affald skal indsamles for sig, så det kan køres til et anlæg, hvor de sikrer, at de farlige stoffer behandles miljømæssigt forsvarligt.

Hvad skal sorteres som farligt affald?

Det må du sortere som farligt affald

 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvordan Affaldssorteres spraydåser?

Farligt affald indeholder stoffer, som er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling. Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen. Farligt affald skal afleveres i tæt lukket emballage med tydelig angivelse af indhold.

Hvor skal man smide spraydåser ud?

Spraydåser og gasflasker skal altid afleveres som farligt affald. Det kan du enten gøre på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationen på Snapindvej eller Havnegade.

Hvor smider man brugte lightere ud?

Lightere og beholdere med lightergas kan selvantænde og eksplodere, og derfor skal du aflevere dem i Miljøkassen eller på genbrugspladsen som Farligt Affald. OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.

Hvad er risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er kort fortalt skærende og stikkende genstande, vævsaffald og smitteførende affald. Tidligere hed det også sygehusaffald. Affaldet forekommer normalt på hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, dyreklinikker, plejehjem, hos tandlæger og læger og i hjemmeplejen, men kan også findes andre steder.

Hvad skal i de forskellige skraldespande?

Så er der papir og karton, der indsamles for sig. Derudover henter vi madaffald og restaffald. I din beholder til metal, glas og hård plast må du lægge bøtter, bægre, bakker, flasker og dunke af metal, glas og hård plast. Hård plast er plastik, som du kan tromme på.

Hvad sker der med elektronikaffald?

75.000 ton elektronik afleveres hvert år på genbrugspladser og til andre kommunale indsamlingsordninger i Danmark. Herfra bliver hvidevarer kørt til en specialiseret virksomhed, der genanvender dem, mens småt elektronik ender hos DanWEEE i Hedehusene eller hos en lignende virksomhed.

Hvor skal man smide deodoranter ud?

En deodorant eller parfume i glasbeholder må du godt smide i glascontaineren, selvom den også indeholder plastik, men fjern løse plastikdele som fx låget først.

Hvordan smider man malerbøtter ud?

Åbn malerbøtten og stil den udenfor i solen i et par døgn, til malingen er tør. Skaf dig herefter af med de størknede malerrester i “farligt affald” på nærmeste genbrugsplads.

Hvordan skal hårlak smides ud?

Aerosol spraydåser (hårspray, hårmousse, tørshampoo mm.) Det er hele dåsen, der er farligt affald, så du skal aflevere dem til farligt affald selvom de er tomme.

Hvordan skal Tandpastatuber sorteres?

Afleveres på genbrugsstationen som ' Småt brændbart '. Småt brændbart er det, der ikke kan genanvendes. Husk at sortere dit affald.

Hvor kan man komme af med brugte kanyler?

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald. Det skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Hvor skal spejle smides ud?

Keramik og porcelæn er IKKE glas, det er klart Keramik, porcelæn, spejle og el-pærer hører ikke hjemme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen.

Hvor meget skal man affaldssortere?

Der skal sorteres ni fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fraktionerne vil blive sorteret i kamre i affaldsspandene. Planen er, at hver husstand skal have 2-4 spande. Reglerne gælder for alle - lejligheder, huse, sommerhuse og arbejdspladser.